Menu

Projektový manažér

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Využite možnosť získať kurzy a certifikáciu PRINCE2 základnej a pokročilej úrovne za zvýhodnenú "balíčkovú" cenu. S pravými certifikátmi AXELOS.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre rolu scrum mastra a medzinárodnú certifikáciu EXIN Agile Scrum Master.
Zlepšite sa v aplikácii PRINCE2 v praxi a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Blíži sa dátum expirácie Vášho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete sa kvalitne pripraviť na recertifikáciu?
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Novinka
Pripravte sa u nás na prestížnu medzinárodnú certifikáciu agilného riadenia PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Kurz PRINCE2 Practitioner Expres Vás najrýchlejšie pripraví na zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky projektového riadenia PRINCE2 Practitioner, ktorú môžete absolvovať priamo na kurze.
Novinka
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Novinka
Online kurz PRINCE2 pokročilej úrovne, ktorý vám pomôže nacvičiť si praktickú aplikáciu tejto metodiky a pripraviť sa na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Získajte prehľad o metódach Lean a Six Sigma a ich nástrojoch v kancelárskom prostredí.
Rozšírte si základné školenie Lean Six Sigma Yellow Belt.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.