Skočiť na hlavný obsah
Menu

Čo je a čo nie je PRINCE2, PRINCE2 Agile a Scrum

Čo je a čo nie je PRINCE2, PRINCE2 Agile a Scrum

V praxi sa často stretávame so „zmätením pojmov“ o tom, čo tieto tri štandardy (alebo ak chcete, rámce či v „novoslovenčine“ frameworky) sú a čo nie sú. Preto sme vytvorili toto krátke zhrnutie.

Čo je PRINCE2

 • celosvetovo najpopulárnejšia, flexibilná metodika riadenia projektov
 • použiteľná pre riadenie akéhokoľvek projektu bez ohľadu na jeho veľkosť, zložitosť, odvetvie
 • kombinovateľná s agilným aj tradičným (rozumej vodopádovým) prístupom k vývoju produktov
 • vlastní ju AXELOS Limited – spoločný podnik britskej vlády a súkromného investora vybraného v medzinárodnej súťaži
 • podľa PRINCE2 sa môžu certifikovať fyzické osoby, a to na 2 úrovniach: základná Foundation  a pokročilá Practitioner
 • školiť PRINCE2 a administrovať certifikačné skúšky môžu iba akreditované tréningové organizácie
 • akreditácie na vedenie školení udeľuje a certifikáty úspešným absolventom skúšok vydáva výlučne PeopleCert, od 1.1.2018 jediný subjekt oprávnený vlastníkom PRINCE2

Čo PRINCE2 nie je

 • „waterfall“, „vodopádový prístup“, "tradičný prístup" (PRINCE2 je flexibilná metodika riadenia projektov, kombinovateľná s agilným aj tradičným - vodopádovým prístupom k vývoju produktov)
 • postup pre vývoj softvéru či iných produktov
 • svet, v ktorom „projektový manažér riadi všetko a zodpovedá za všetko“ (zodpovednosti sú rozdelené medzi 8 rolí riadiaceho tímu projektu)
 • „metodológia“ (metodológia je veda o metódach)
 • byrokracia
 • štandard pre certifikáciu organizácií
 • všeliek :)

 

Čo je PRINCE2 Agile

 • riešenie pre agilné riadenie projektov, zladené s najnovšou verziou PRINCE2
 • rozšírenie PRINCE2, ktoré bližšie vysvetľuje, ako skĺbiť PRINCE2 s vybranými agilnými prístupmi – hlavne Scrum, Kanban, Lean, Lean Startup, Cynefin
 • vlastní ho AXELOS Limited – spoločný podnik britskej vlády a súkromného investora vybraného v medzinárodnej súťaži
 • podľa PRINCE2 Agile sa môžu certifikovať fyzické osoby, a to na 2 úrovniach: základná Foundation  a pokročilá Practitioner
 • školiť PRINCE2 Agile a administrovať certifikačné skúšky môžu iba akreditované tréningové organizácie
 • akreditácie na vedenie školení udeľuje a certifikáty úspešným absolventom skúšok vydáva výlučne PeopleCert, od 1.1.2018 jediný subjekt oprávnený vlastníkom PRINCE2 Agile

Čo PRINCE2 Agile nie je

 • náhrada PRINCE2 – naopak, PRINCE2 Agile stavia na PRINCE2
 • náhrada Scrumu – naopak, PRINCE2 Agile odporúča Scrum ako jeden z možných agilných rámcov pre vývoj produktov na projektoch riadených podľa PRINCE2 Agile
 • novinka – novinkou (od 29.6.2018) sú iba kurzy a certifikácia PRINCE2 Agile Foundation; kurzy a certifikácia PRINCE2 Agile Practitioner sa vykonávajú už od mája 2015
 • štandard pre certifikáciu organizácií
 • všeliek :)

 

Čo je Scrum

 • najpopulárnejší, voľne použiteľný agilný prístup
 • rámec pre vývoj, dodávku („doručovanie“) a údržbu komplexných produktov
 • rámec, v ktorom môžu ľudia riešiť zložité adaptívne problémy počas produktívneho a kreatívneho dodávania produktov najvyššej možnej hodnoty
 • „ľahký“ (lightweight) rámec, ktorý je ľahké pochopiť, ale náročné ovládnuť
 • jeho tvorcami sú Ken Schwaber a Jeff Sutherland, k jeho vývoju  prispieva široká komunita dobrovoľníkov
 • školiť Scrum môže ktokoľvek (pri dodržaní Attribution Share-Alike license od Creative Commons), akreditácia trénerov a tréningových organizácií je dobrovoľná a poskytuje ju niekoľko subjektov
 • certifikácie Scrum vykonáva viacero certifikačných orgánov – k tým renomovaným patria  Scrum.Org, Scrum Alliance a EXIN

Čo Scrum nie je

 • metóda, štandard či "štýl" projektového riadenia
 • náhrada projektového riadenia
 • "iba pre vývoj softvéru"
 • „SCRUM“ – slovo Scrum nie je akronym, autori ho prevzali z rugby, kde označuje organizovaný zhluk hráčov
 • „de facto rovnaký od roku 2001“ – naopak, najnovšia verzia Scrumu je z novembra 2017 a priniesla niekoľko výrazných zmien
 • náhrada procesov vývoja produktov  – Scrum je rámec, v ktorom prebiehajú
 • štandard pre certifikáciu organizácií
 • všeliek :)