Skočiť na hlavný obsah
Menu

Naši tréneri a konzultanti

Štefan Ondek - PRINCE2 Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, PMI PMP, TOCICO

Ing. Štefan Ondek, PMP, vedúci tréner. Má viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením projektov, budovaním projektového riadenia v organizáciách a vedením školení projektového i agilného riadenia.

Už vyškolil a pripravil na úspešnú certifikáciu PRINCE2, PMI, Agile, Scrum a i. viac ako 3000 poslucháčov zo Slovenska, ČR, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

Kvalifikácia a expertné roly:

Vedie naše kurzy:

a ďalšie v slovenčine, češtine, angličtine aj nemčine. Poskytuje aj poradenstvo pri nasadzovaní a používaní týchto štandardov a rámcov.

Bližšie informácie o Štefanovi nájdete na stránke O nás.

 

Krátke predstavenie metodiky PRINCE2 v jeho podaní nájdete vo videu.

 


PhDr. Hana Božková, CSM, diplomovaný ekonom

PhDr. Hana Božková, CSM, CSPO, diplomovaný ekonóm. Má viac ako 15-ročné praktické skúsenosti s riadením projektov v oblasti IT s využitím agilných i vodopádových metód vývoja. Skúsený Agile Scrum Master a Product Owner, Certified ScrumMaster a Product Owner, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner so špecializáciou na business intelligence v bankovníctve. Je členkou odborných organizácií Project Management Institute (PMI) a Scrum Alliance®. Akreditovaná trénerka EXIN Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner. Disponuje rozsiahlymi znalosťami IT, napr. IT štandardov (COBIT, ITIL), databázových aplikácií, query jazykov, DWH, relačných databázových systémov, ETL, OLAP a i.

Vedie naše vybrané pražské kurzy:

v češtine i angličtine.

 


Ing. Jan Brada je skúsený certifikovaný senior projektový manažér, IT manažér a ITIL expert, ITIL 4 Managing Professional (IPMA B, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, ITIL Foundation, Practitioner, CSI, OSA, SO, SS a MALC, COBIT 5 a DevOps Foundation, Agile Scrum Foundation i Master) s viac ako 20-ročnými praktickými skúsenosťami s riadením IT projektov i služieb a viac ako 12-ročnými skúsenosťami s vedením školení. Akreditovaný tréner ITIL, PRINCE2, Agile Scrum a DevOps. Absolvoval krátkodobé vzdelávacie pobyty okrem iného v Nemecku, Japonsku, Dánsku. Viedol školenia v Maďarsku, Vietname, Mongolsku a ďalších krajinách.

Vedie naše kurzy:

Na profesionálnej úrovni ovláda angličtinu a slovenčinu, jeho rodným jazykom je čeština.

 


Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coachIng. Monika Ondeková, mentor a kouč.

Disponuje bohatými skúsenosťami s vedením organizácií v komerčnom i neziskovom sektore.

Držiteľka certifikátov PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV i Agile Scrum Foundation, autorizovaný dohľad nad certifikačnými skúškami EXIN, ITIL, PRINCE2, PRINCE2 Agile. Certifikovaný business aj life coach.

Na profesionálnej úrovni ovláda angličtinu a češtinu, dohovorí sa aj po francúzsky. Jej rodným jazykom je slovenčina.