Skočiť na hlavný obsah
Menu

VeriSM Essentials a Foundation

Na dnešnom trhu je každá organizácia poskytovateľom služieb. Dokonca aj organizácie poskytujúce produkty k nim musia pridať určitú úroveň služieb.

Ako najlepšie riadiť naše služby a udržať si pritom spokojných zákazníkov?

V posledných rokoch sa objavilo množstvo rôznych metód riadenia služieb. Organizácie teda stoja pred otázkou, ako si vybrať tú najlepšiu cestu pre svoju konkrétnu situáciu.

VeriSM ™ je prístup k riadeniu služieb umožňujúci vytvorenie flexibilného prevádzkového modelu, ktorý bude fungovať podľa nastavených cieľov.

 

Čo je VeriSM?

VeriSM je nový prístup k riadeniu služieb - service managementu pre digitálny vek. Umožňuje organizáciám obsluhovať zákazníkov v súlade s vysokými nárokmi dnešnej doby a súčasne znižovať riziká i náklady. Pomáha organizáciám definovať vlastné princípy riadenia služieb a vytvoriť responzívny, vnútorne zladený prevádzkový model založený na najlepšej praxi.

Model VeriSM organizáciám ukazuje, ako flexibilne zaviesť škálu riadiacich praktík tak, aby dodávali správne produkty alebo služby v pravý čas. VeriSM umožňuje prístup na mieru v závislosti na type podnikania, veľkosti organizácie, prioritách, organizačnej kultúre i povahe individuálneho produktu alebo služby, na ktorých práve pracujete.

VeriSM je skratka slov:

 • value driven - riadené hodnotou
 • evolving - vyvíjajúce sa
 • responsive - responzívne
 • integrated - integrované
 • service management - riadenie služieb.
Jeho základným stavebným kameňom a unikátnym prvkom je riadiaca mriežka (Management Mesh). Umožňuje flexibilný prístup, ktorý je možné prispôsobiť podľa požiadaviek na konkrétny produkt alebo službu. Mriežka obsahuje zdroje, prostredie, inovatívne technológie a praktiky pre riadenie.
 
 
 

Certifikácia VeriSM je dostupná v moduloch:

 • Essentials - preukazuje znalosť základov riadenia služieb
 • Foundation - zahŕňa obsah certifikácie Essentials a preukazuje znalosť nových riadiacich prístupov a technológií relevantných pre riadenie služieb
 • Professional - pokročilá úroveň, zameraná na implementáciu VeriSM v organizácii.

 

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa podieľa na riadení služieb - nielen v oblasti IT. Tento kurz je zaujímavý najmä pre:

 • manažérov, ktorí chcú využívať progresívne riadiace praktiky
 • vlastníkov a manažérov služieb, ktorí majú potrebu zaktualizovať svoje zručnosti a zistiť, ako sa riadenie služieb zmenilo
 • vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za efektívne poskytovanie služieb
 • odborníkov z oblasti IT
 • absolventov a vysokoškolákov, ktorí budú pracovať v oblasti riadenia služieb
 • všetkých pracujúcich v organizácii poskytujúcej služby.

Je vhodné, ak účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile (získané napr. absolvovaním kurzu Scrum Master I + základy Agile). Výhodou sú aj znalosti ITSM (získané napr. absolvovaním kurzu ITSM Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 alebo kurzu ITSM Essentials).

 

Forma kurzov a skúšok VeriSM 

Naše vnútrofiremné kurzy VeriSM trvajú 2 dni alebo v expresnej verzii one-on-one (VeriSM Expres) 1 deň. Používame na nich kombináciu výkladu lektora a cvičení. Účastníci obdržia oficiálne školiace materiály VeriSM a sú im k dispozícii oficiálne cvičné testy. Po kurze je možné absolvovať certifikačnú skúšku Essentials alebo Foundation. Skúšky VeriSM majú formu písomného multiple choice testu a skladajú sa v angličtine.

VeriSM obsahuje:

 • kultúru služieb
 • kontext organizácie
 • ľudí/ štruktúru
 • výzvy riadenia služieb
 • procesy, nástroje a meranie
 • model VeriSM
 • prevádzku vo svete digitálnej transformácie
 • výber a integráciu metód riadenia
 • progresívne metódy riadenia vrátane Lean, DevOps a Agile
 • dopad technológie na riadenie služieb
 • ako začať

 

Každý z účastníkov kurzu VeriSM od nás obdrží:

 • oficiálnu publikáciu "VeriSM™ - A service management approach for the digital age" v angličtine
 • oficiálnu publikáciu "VeriSM™ Foundation Courseware" v angličtine
 • sprievodcu skúškou VeriSM
 • cvičný test pre každú úroveň - VeriSM Essentials a Foundation
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu jeho objednania

VeriSM™ - A service management approach for the digital age            VeriSM™ Foundation courseware

Termíny konania

Naše certifikačné kurzy VeriuSM realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

 

 Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení VeriSM, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Kurzy VeriSM ponúkame ako:

 • verejné expresné za cenu 400 €/ os. + prípadná certifikačná skúška
 • vnútrofiremné.

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

 

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov a možné termíny expresných kurzov nás prosím kontaktujte na ondekova@potifob.com.

Ceny certifikačných skúšok VeriSM pri kúpe spolu s kurzom sú:

 • Essentials 167 €/ os. a pokus
 • Foundation 228 €/ os. a pokus

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu VeriSM akreditovaného EXINom, BCS alebo APMG realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď si daný termín školenia záväzně dohodneme a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

 Kontaktujte nás prosím.