Skočiť na hlavný obsah
Menu

VeriSM Essentials, Plus a Foundation

Na dnešnom trhu je každá organizácia poskytovateľom služieb. Dokonca aj organizácie poskytujúce produkty k nim musia pridať určitú úroveň služieb.

Ako najlepšie riadiť naše služby a udržať si pritom spokojných zákazníkov?

V posledných rokoch sa objavilo množstvo rôznych metód riadenia služieb. Organizácie teda stoja pred otázkou, ako si vybrať tú najlepšiu cestu pre svoju konkrétnu situáciu.

VeriSM ™ je prístup k riadeniu služieb umožňujúci vytvorenie flexibilného prevádzkového modelu, ktorý bude fungovať podľa nastavených cieľov.

 

Čo je VeriSM?

VeriSM je nový prístup k riadeniu služieb - service managementu pre digitálny vek. Umožňuje organizáciám obsluhovať zákazníkov v súlade s vysokými nárokmi dnešnej doby a súčasne znižovať riziká i náklady. Pomáha organizáciám definovať vlastné princípy riadenia služieb a vytvoriť responzívny, vnútorne zladený prevádzkový model založený na najlepšej praxi.

Model VeriSM organizáciám ukazuje, ako flexibilne zaviesť škálu riadiacich praktík tak, aby dodávali správne produkty alebo služby v pravý čas. VeriSM umožňuje prístup na mieru v závislosti na type podnikania, veľkosti organizácie, prioritách, organizačnej kultúre i povahe individuálneho produktu alebo služby, na ktorých práve pracujete.

VeriSM je skratka slov:

 • value driven - riadené hodnotou
 • evolving - vyvíjajúce sa
 • responsive - responzívne
 • integrated - integrované
 • service management - riadenie služieb.
Jeho základným stavebným kameňom a unikátnym prvkom je riadiaca mriežka (Management Mesh). Umožňuje flexibilný prístup, ktorý je možné prispôsobiť podľa požiadaviek na konkrétny produkt alebo službu. Mriežka obsahuje zdroje, prostredie, inovatívne technológie a praktiky pre riadenie.
 
 
 

Certifikácia VeriSM je dostupná v moduloch:

 • Essentials - preukazuje znalosť základov riadenia služieb
 • Plus - preukazuje znalosť nových riadiacich prístupov a technológií relevantných pre riadenie služieb
 • Foundation - zahŕňa obsah certifikácií Essentials a Plus
 • Professional - pokročilá úroveň, zameraná na implementáciu VeriSM v organizácii.

 

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa podieľa na riadení služieb - nielen v oblasti IT. Tento kurz je zaujímavý najmä pre:

 • manažérov, ktorí chcú využívať progresívne riadiace praktiky
 • vlastníkov a manažérov služieb, ktorí majú potrebu zaktualizovať svoje zručnosti a zistiť, ako sa riadenie služieb zmenilo
 • vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za efektívne poskytovanie služieb
 • odborníkov z oblasti IT
 • absolventov a vysokoškolákov, ktorí budú pracovať v oblasti riadenia služieb
 • všetkých pracujúcich v organizácii poskytujúcej služby.

Je vhodné, ak účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile (získané napr. absolvovaním kurzu Základy agile vrátane Scrum). Výhodou sú aj znalosti ITSM (získané napr. absolvovaním kurzu ITIL Foundation).

Držiteľom certifikátu ITIL Foundation stačí na získanie certifikátu VeriSM Foundation zloženie skúšky VeriSM Plus.

 

Forma kurzov a skúšok VeriSM 

Naše vnútrofiremné kurzy VeriSM trvajú 2 dni alebo v expresnej verzii one-on-one (VeriSM Expres) 1 deň. Používame na nich kombináciu výkladu lektora a cvičení. Účastníci obdržia oficiálne školiace materiály VeriSM a sú im k dispozícii oficiálne cvičné testy. Po kurze je možné absolvovať certifikačnú skúšku Essentials, Plus (určená pre držiteľov certifikátov ITIL) alebo Foundation. Skúšky VeriSM majú formu písomného multiple choice testu a skladajú sa v angličtine.

VeriSM obsahuje:

 • kultúru služieb
 • kontext organizácie
 • ľudí/ štruktúru
 • výzvy riadenia služieb
 • procesy, nástroje a meranie
 • model VeriSM
 • prevádzku vo svete digitálnej transformácie
 • výber a integráciu metód riadenia
 • progresívne metódy riadenia vrátane Lean, DevOps a Agile
 • dopad technológie na riadenie služieb
 • ako začať

 

Každý z účastníkov kurzu VeriSM od nás obdrží:

 • oficiálnu publikáciu "VeriSM™ - A service management approach for the digital age" v angličtine
 • oficiálnu publikáciu "VeriSM™ Foundation Courseware" v angličtine
 • sprievodcu skúškou VeriSM
 • cvičný test pre každú úroveň - VeriSM Essentials, Plus a Foundation
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu jeho objednania

VeriSM™ - A service management approach for the digital age            VeriSM™ Foundation courseware

Termíny konania

Naše certifikačné kurzy VeriuSM realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

 

 Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení VeriSM, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Kurzy VeriSM ponúkame ako:

 • verejné za cenu 460 €/ os. + prípadná certifikačná skúška
 • vnútrofiremné.

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov a možné termíny expresných kurzov nás prosím kontaktujte na ondekova@potifob.com.

 

Ceny certifikačných skúšok VeriSM pri kúpe spolu s kurzom sú:

 • Essentials 150 €/ os. a pokus
 • Plus 150 €/ os. a pokus
 • Foundation 200 €/ os. a pokus

 

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu VeriSM akreditovaného EXINom, BCS alebo APMG realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď si daný termín školenia záväzně dohodneme a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

 Kontaktujte nás prosím.