Skočiť na hlavný obsah
Menu

DevOps Foundation, Professional a Master

Výraz DevOps je spojenie slov 'Development' - vývoj a 'Operations' - prevádzka. DevOps je súbor najlepších praktík, ktoré kladú dôraz na spoluprácu a komunikáciu IT profesionálov (vývojárov, operátorov a podporných zamestnancov) v životnom cykle aplikácií a služieb. To vedie k:

 • nepretržitej integrácii - ľahkému odovzdávaniu z vývoja do prevádzky a podpory
 • nepretržitému nasadzovaniu - kontinuálnemu alebo čo najčastejšiemu vydávaniu
 • nepretržitej spätnej väzbe - vyhľadávaniu spätnej väzby od stakeholderov v každej etape životného cyklu

DevOps mení spôsob, akým jednotlivci premýšľajú o svojej práci. DevOps si cení rozmanitosti práce, podporuje procesy akcelerujúce mieru, vo ktorej si firmy uvedomujú hodnotu a meria efekt sociálnych i technických zmien. DevOps je spôsob myslenia aj práce, ktorý umožňuje jednotlivcom i organizáciám vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné postupy.

Úspešný DevOps:

 • má kultúru bez obviňovania, ktorá zdieľa príbehy a rozvíja empatiu, umožňuje ľuďom a tímu precvičovať svoje zručnosti efektívne a trvalo
 • poskytuje aplikácie a služby pre výrobu Just-in-Time (JIT)
 • zabezpečuje kontinuitu IT služieb pomocou risk based prístupu k potrebám businessu
 • riadi celý životný cyklus aplikácií a služieb, vrátane podmienok konca životnosti (end-of-life)

Školenie DevOps Foundation dáva účastníkom základnú znalosť DevOps. Po kurze je možné absolvovať rovnomennú certifikačnú skúšku EXIN. Kurz a certifikácia DevOps Professional sa zaoberá pokročilou znalosťou DevOps. Kurz a certifikácia DevOps Master sa sústredí na pridanie praktických zručností k znalostiam, čo umožňuje DevOps Masterovi úspešne sprostredkovávať DevOps do tímov a podporovať jeho princípy v organizácii.

Cieľová skupina

DevOps je najznámejší v oblasti softvérového vývoja, ale jeho princípy sú využiteľné aj v projektoch IT služieb a ďalších oblastiach. Školenia a certifikácia DevOps Foundation, Professional a Master sú vhodné pre každého profesionála, ktorý chce doplniť svoje vedomosti o najnovší vývoj v riadení ICT.

Certifikácie EXIN® DevOps Foundation, Professional a Master (expert) sú určené pre kohokoľvek, kto pracuje v tíme využívajúcom DevOps alebo v spoločnosti, ktorá zvažuje prechod na spôsob práce podľa DevOps. Cieľová skupina zahŕňa:

 • vývojárov aplikácií alebo služieb a Product Ownerov
 • Scrum Mastrov
 • projektových manažérov
 • test inžinierov
 • test manažérov
 • manažérov IT služieb
 • procesných manažérov
 • Lean IT Practitionererov.

U úrovne Foundation sa očakáva, že účastníci majú vstupné znalosti agile aspoň na úrovni absolventov kurzu Scrum Master I + základy agile. Odporúčajú sa tiež vstupné znalosti riadenia (IT) služieb. Úroveň Professional predpokladá vstupné znalosti zodpovedajúce absolventom kurzu DevOps Foundation. Úroveň Master predpokladá vstupné znalosti zodpovedajúce absolventom kurzu DevOps Professional.

 

Kontext certifikácií EXIN DevOps Foundation, Professional a Master

Tieto skúšky sú súčasťou kvalifikačného programu EXIN a boli vyvinuté v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi. Kandidát musí byť oboznámený so základnými konceptmi DevOps vrátane základnej terminológie service managementu, leanu a Scrumu.

Metódy výučby

Na našich kurzoch DevOps používame kombináciu výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V rámci kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku DevOps kandidáti obvykle píšu s časovým odstupom po kurze, keďže si vyžadujú štúdium ďalšej literatúry. Skúška sa píše v anglickom jazyku a má podobu multiple choice testu.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Termíny konania

Naše certifikačné kurzy DevOps Foundation realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné, kurzy vyšších úrovní len ako vnútrofiremné.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení DevOps, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov DevOps Foundation je 400 € na osobu. V cene sú zahrnuté školiace materiály ku kurzu a oficiálna kniha ku skúške EXIN "DevOps - a business perspective" (v angličtine).

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Cena certifikačnej skúšky DevOps Foundation EXIN pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 224 € na osobu a pokus. Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

 

Pri prihlásení väčšieho počtu osôb z jednej organizácie na verejný kurz poskytujeme množstevné zľavy. Pre ich výšku nás prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osôb, behov kurzu, rámcových termínov a Vašich kontaktných údajov.

Školenia DevOps Foundation samozrejme ponúkame aj ako vnútrofiremné, rovnako ako kurzy DevOps Professional a Master. Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.