Skočiť na hlavný obsah
Menu

Naše akreditácie a certifikáty PRINCE2, Agile, Scrum, ITIL a ďalšie

Sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2.

Sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2. Sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL. Sme strategickým partnerom certifikačného orgánu PeopleCert.
Sme akreditované skúšobné centrum (AEC) EXIN. Sme akreditovaná tréningová organizácia Agile Scrum.

Sme akreditovaná tréningová organizácia VeriSM.

Sme akreditovaná tréningová organizácia DevOps Foundation.

Business Superbrands award Slovakia 2020

Priložené súbory
Príloha Veľkosť
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO PRINCE2 od PeopleCert platné do 31.12.2022 (137.37 KB) 137.37 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO PRINCE2 Agile od PeopleCert platné do 31.12.2022 (133.39 KB) 133.39 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO ITIL od PeopleCert platné do 31.12.2022 (69.81 KB) 69.81 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO PRINCE2 od PeopleCert (147.39 KB) 147.39 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO PRINCE2 Agile od PeopleCert (143.39 KB) 143.39 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO ITIL od PeopleCert (101.34 KB) 101.34 KB
Potvrdenie o akreditácii skúšobnej organizácie - AEO od EXIN (680.4 KB) 680.4 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO Agile Scrum od EXIN (622.77 KB) 622.77 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO Scrum Master I a II od PeopleCert platné do 15.9.2024 (64 KB) 64 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO DevOps Foundation od EXIN (1.37 MB) 1.37 MB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO VeriSM Essentials od EXIN (521.67 KB) 521.67 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO VeriSM Plus od EXIN (519.84 KB) 519.84 KB
Potvrdenie o akreditácii tréningovej organizácie - ATO VeriSM Foundation od EXIN (521.73 KB) 521.73 KB
Potvrdenie o strategickom partnerstve od PeopleCert (123.04 KB) 123.04 KB