Menu

Člen projektového tímu

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
E-learning v slovenčine, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov PRINCE2 samoštúdiom a zloženie certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Novinka
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Foundation.
Ako skĺbiť PRINCE2 a agile. Vrátane certifikácie.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Spoznajte základy populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na certifikáciu.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
E-learning v slovenčine s anglickými cvičnými testami a podkladmi, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov ITIL 4 a zloženie certifikačnej skúšky ITIL 4 Foundation.
Novinka
Integrované riadenie vývoja a prevádzky IT v spolupráci s biznisom - skĺbenie ITSM a agile.
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
AgilePM, ITIL, PRINCE2, PRINCE2 Agile Practitioner, príprava na certifikácie PMI CAPM aj PMP, Scrum. Vyskúšajte si prvých 30% kurzu zdarma.  
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.