Skočiť na hlavný obsah
Menu

P3.express

Čo je P3.express?

P3.express je minimalistický, praktický systém riadenia projektov podporovaný Európskou úniou. Je ľahké sa ho naučiť, používať a učiť.

P3.express je otvorený a bezplatný, s licenciou Creative Commons.

Je kompatibilný s PRINCE2®, PMBOK® Guide a ďalšími rozšírenými metódami, štandardmi a rámcami.

Prečo P3.express?

Pretože aj napriek existencii základných systémov, akými sú PRINCE2® a PMBOK® Guide, mnohé projekty prebiehajú intuitívne, bez pomoci štruktúrovaného systému riadenia projektov. Je to tak preto, že základné štandardy, hoci sú neoceniteľné, sú pomerne komplexné a ich prispôsobenie vášmu konkrétnemu projektu môže vyžadovať veľa úsilia.

Tu prichádza na rad minimalistický systém riadenia projektov P3.express.

 

Ako funguje P3.express?

P3.express používa cyklický systém, aby boli aktivity jednoduchšie a pravidelnejšie. Obsahuje mesačné, týždenné a denné cykly, z ktorých každý je zameraný na jeden aspekt riadiacich činností.

Okrem cyklov je na začiatku skupina aktivít na spustenie projektu a na konci skupina na ukončenie projektu.

Nakoniec je tu skupina riadiacich aktivít po projekte, ktorá sa spustí po dokončení projektu na vyhodnotenie prínosov.

 

Popri procesoch existujú len 4 riadiace dokumenty (Project Description, Deliverables Map, Follow-Up Register a Health Register) a niekoľko projektových rolí.

 

P3.express je plne popísaný v online manuále, ktorý je k dispozícii zdarma, už aj v slovenčine. Manuál si môžete bezplatne stiahnuť, používať a s jeho využitím tvoriť ďalšie diela. 

 

Stručné predstavenie štandardu P3.express - webinár

 

Naše kurzy P3.express

Naše kurzy P3.express trvajú 2 dni. Môžete sa ich zúčastniť virtuálne/ online alebo osobne. Pozostávajú z vyváženej zmesi teórie, diskusií a 8 praktických cvičení s využitím prípadovej štúdie, ako aj oficiálnej výukovej prezentácie vydanej P3.express.

 

Obsahom kurzu je:

 1. rámcový prehľad P3.express
 2. iniciácia projektu
 3. mesačná iniciácia
 4. týždenný manažment
 5. denný manažment
 6. mesačná uzávierka
 7. uzávierka projektu
 8. poprojektový manažment
 9. takmer univerzálne princípy projektov - tzv. NUPP
 10. prispôsobovanie
 11. interakcia P3.express s inými úrovňami riadenia a prístupmi k vývoju (agilný, vodopádový, hybridný)
 12. kódex správania sa
 13. certifikačný program

 

Čo od nás dostanete

 • podrobné predkurzové inštrukcie, ktoré vám umožnia sa na kurz i online medzinárodnú certifikačnú skúšku P3.express Practitioner (ak sa pre ňu rozhodnete) čo najlepšie pripraviť
 • oficiálnu elektronickú príručku/ manuál venovaný štandardu P3.express v angličtine i slovenčine
 • oficiálne elektronické študijné podklady pre prípravu na kurz i online skúšku v angličtine (papierové študijné podklady, ktoré sú zhodné s elektronickými, sú k dispozícii za príplatok)
 • oficiálny elektronický e-learning P3.express v angličtine
 • oficiálne elektronické cvičné testy, ktoré vám umožnia sa na online skúšku P3.express Practitioner lepšie pripraviť
 • dizajn a sylabus skúšky P3.express Practitioner
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz, od momentu úhrady za školenie až do jeho absolvovania (fair-use policy)
 • voucher na online skúšku P3.express Practitioner, ak sa pre ňu rozhodnete
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného inštitútu 
 • priamo od certifikačného orgánu možnosť bezplatne si zopakovať online skúšku v prípade, že vám chýba 1%/ spravidla 1 bod do úspešného zloženia skúšky

 

Chcete získať aj certifikát P3.express Practitioner?

Po naučení sa P3.express môžete absolvovať skúšku a stať sa certifikovaným P3.express Practitionerom. Táto skúška je zameraná skôr na vašu schopnosť riadiť projekty ako na skúšanie teoretických informácií.

Od kandidátov, ktorí sú certifikovaní, sa očakáva, že budú schopní riadiť reálne projekty alebo prispievať k ich riadeniu efektívnym a štruktúrovaným spôsobom pomocou P3.express.

Skúška a certifikát sú teda porovnateľné s PRINCE2 Practitioner, PMI PMP® a IPMA C, ale samotná skúška je jednoduchšia a na rozdiel od posledných dvoch menovaných nevyžaduje dokladovanie praxe.

Skúška sa píše výlučne online (cez webový prehliadač, pričom si nepotrebujete inštalovať žiadny softvér). Od medzinárodného certifikačného orgánu dostanete voucher/ poukaz, ktorý vám bude platiť 1 rok. Online skúšku si môžete napísať kedykoľvek, v rámci platnosti vášho voucheru, nerezervujete si konkrétny deň ani hodinu. Na skúšku nedohliada pracovník z certifikačnej autority, webkamera tak nie je potrebná.

Formát skúšky je viacnásobný výber (multiple choice s jednou prípadne viacerými správnymi odpoveďami) so 70 otázkami za max. 99 minút. Na úspešné absolvovanie skúšky potrebujete získať skóre 67 % alebo vyššie. Od kandidátov sa tiež vyžaduje, aby prijali tzv. "kódex správania sa", s ktorým sa zoznámia priamo na školení.

Skúška je dostupná v angličtine. Obsahuje však funkciu jazykovej pomoci, ktorá poskytuje automatický približný preklad otázok i odpovedí do takmer ľubovoľného cieľového jazyka vrátane slovenčiny.

Preklad je na veľmi slušnej úrovni, pričom si ho máte možnosť vyskúšať už počas cvičnej skúšky, ktorá sa nachádza na tej istej platforme ako ostrá skúška. 

Ak by vám náhodou chýbalo 1%/ spravidla 1 bod pre úspešné zloženie skúšky, certifikačný orgán vám poskytne bezplatný voucher na ďalší pokus.

 

Neexistuje žiadna certifikácia na úrovni Foundation.

Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

 

Platnosť certifikátu

Certifikáty platia doživotne, ale uvádza sa na nich rok vydania, napr. „P3P-2024“.

Odporúča sa každý rok si certifikát obnovovať opätovným zložením skúšky podľa najnovšej verzie P3.express. Obnova certifikátu je dobrovoľná a je zdarma, pokiaľ držiteľ zloží novú skúšku do 5 mesiacov nasledujúceho kalendárneho roka. Na tento účel dostane poukaz na online skúšku od certifikačného orgánu.

Ak kandidát na opakovanej skúške neuspeje, jeho pôvodný, doživotne platný certifikát, zostáva v platnosti. 

Čo hovoria o školení jeho absolventi

„Ďakujem za kvalitné školenie, ktoré splnilo moje očakávania a dokonca ich miestami aj prekročilo. Páčilo sa mi porovnanie a prehľad iných metodík ako aj informovanie o rôznych nástrojoch vhodných pre jednotlivé aktivity. 
Školiteľ bol výborný a všetko fungovalo bez problémov aj napriek tomu, že som sa prihlásil na poslednú chvíľu.
Prajem Vám ešte veľa spokojných žiakov a úspešné kurzy." Marian Urban

„Ďakujem za kurz, bol veľmi zaujímavý a ako obvykle aj príjemný. Veľmi ďakujem Monike za veľkú pomoc pri riešení problému s exspiráciou certifikácie PRINCE2. Vaša podpora účastníkom kurzov skutočne funguje aj mnoho rokov po ich absolvovaní." Tomáš Trtílek

„Pre mňa to bolo zopakovanie PRINCE2 systému, keďže P3.express vnímam ako veľmi podobný, len v zjednodušenej forme. A taktiež tam boli nové uhly pohľadu na problematiku projektového manažmentu aj na základe skúseností ďalších účastníkov kurzu. Ako som spomínala, pre mňa je to nie len o samotnom obsahu kurzu (ten by som si vedela aj sama prečítať a naučiť sa na certifikáciu) ale je to aj o prepojení s ďalšími ľuďmi a o diskusiách, ktoré vnímam ako veľmi prínosné." Jana

„Chcem sa ešte raz poďakovať za kurz, ktorý sa niesol v príjemnom duchu. Priestor školenia (Malinovo) ako aj tréner (Stefan Ondek, PMP) boli výborní. Dúfam, že budem mať ešte možnosť v budúcnosti absolvovať nejaký iný kurz u Vás." Tamás Csibri

 

  

 

Miesto a termíny konania

Naše certifikačné kurzy P3.express realizujeme ako verejné a vnútrofiremné, virtuálnou/ online aj prezenčnou formou.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom kalendári školení, cez ktorý si ich môžete objednať.

 

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení P3.express, kontaktujte nás prosím.

 

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov P3.express je od 400 € na osobu (zvýhodnená cena platí pri objednávkach do 30.6.2024). V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály ku kurzu (v angličtine) a link na stiahnutie oficiálneho P3.express manuálu v slovenčine aj angličtine.

Cena online certifikačnej skúšky P3.express Practitioner pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 158 € na osobu.

Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

 

Príplatok za prezenčnú formu u verejného kurzu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

 

Pri prihlásení väčšieho počtu osôb z jednej organizácie na verejný kurz poskytujeme množstevné zľavy. Pre ich výšku nás prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osôb, behov kurzu, rámcových termínov a Vašich kontaktných údajov.

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov nás prosím kontaktujte. Zašleme vám ju najneskôr do 2 pracovných dní.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia ani kurzy ostatných metodík/ rámcov projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz P3.express, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku P3.express Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor papierových školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov s prihlásenými účastníkmi.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu P3.express, realizovaného na Slovensku, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Túto záruku Vám môžeme poskytnúť vďaka tomu, že POTIFOB je najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov na slovenskom i českom trhu, vďaka čomu dosahujeme úspory z rozsahu. Naše nákladové výhody prenášame na zákazníkov.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval certifikačné školenie P3.express, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu 6 mesiacov od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného verejného kurzu uvedeného v kalendári školení.

Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie (v prípade účasti na prezenčnom kurze) a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju bude daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije papierové študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi (ak ste si objednali aj ich papierovú verziu). V prípade, že papierové materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu. Elektronické materiály obdrží účastník kurzu bezplatne.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu P3.express:

1.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

2.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 pracovný deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.