Skočiť na hlavný obsah
Menu

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Školenia PRINCE2

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku s viac ako 3.500 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov s prihlásenými účastníkmi.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom - examination institute (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Túto záruku Vám môžeme poskytnúť vďaka tomu, že POTIFOB je najväčší poskytovateľ kurzov PRINCE2 na slovenskom i českom trhu, vďaka čomu dosahujeme úspory z rozsahu. Tieto naše nákladové výhody prenášame na zákazníkov. Pre prípad, že by ste mali obavy, či táto naša záruka neznamená aj v nižšiu kvalitu, Vám prinášame:

Ďalej poskytujeme zľavy popísané na samostatnej podstránke.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu uvedeného v kalendári školení. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju má daný účatník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnsti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame tieto férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2:

1.) Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.

2.) Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.

3.) Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej certifikačnej skúšky PRINCE2 máte úplne zdarma. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trenérovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť. Môžete ju potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.

 

Školenia PMI

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PMI ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite prípravný kurz na certifikáciu PMI od POTIFOB, dodržíte všetky pokyny lektora vrátane inštrukcií pre domácu prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PMI PMP resp. CAPM nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne  (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať - platí sa priamo PMI), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane. Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku prípravného kurzu na certifikáciu PMI PMP/ CAPM realizovaného na Slovensku vedeného porovnateľne skúseným lektorom, ktorý je držiteľom certifikátu PMI PMP ako naša, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Pre prípad, že by ste mali obavy, či nižšia cena našich kurzov projektového riadenia podľa štandardu PMI oproti konkurencii neznamená aj nižšiu kvalitu, Vám prinášame:

 

Garancia udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PMI, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred.

Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu uvedeného v kalendári školení. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju má daný účatník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnsti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Školenia IPMA

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku prípravného kurzu na certifikáciu IPMA realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom certifikovaným na úroveň IPMA B alebo vyššiu, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Školenia ITIL

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia ITIL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz  ITIL POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu danú certifikačnú skúšku nezložíte, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne  (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami, ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz. 

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu. 

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame tieto férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky ITIL.

1.) Posunutie Vášho verejného kurzu ITIL, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne v rovnakom meste.

2.) Posunutie Vášho verejného kurzu ITIL, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne v rovnakom meste.

3.) Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej certifikačnej skúšky ITIL máte úplne zdarma. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trenérovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť. Môžete ju potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne v rovnakom meste, prípadne po dohode s nami aj v inom termíne.

 

Školenia Agile

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia Agile ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz Agile POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku Agile nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne  (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov s prihlásenými účastníkmi.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu Agile akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom - examination institute realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Agile, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu uvedeného v kalendári školení. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju má daný účatník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnsti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame tieto férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky Agile:

1.) Posunutie Vášho verejného kurzu Agile, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne Agile v rovnakom meste.

2.) Posunutie Vášho verejného kurzu Agile, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne Agile v rovnakom meste.

3.) Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej certifikačnej skúšky Agile máte úplne zdarma. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trenérovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť. Môžete ju potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne Agile v rovnakom meste.