Skočiť na hlavný obsah
Menu

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny, udržania know-how a fair-play

 

Školenia P3.express, ITSM, DevOps, Scrum Master I + základy Agile a Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia ani kurzy ostatných metodík/ rámcov projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu príslušnú certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne (virtuálny kurz si môžete zopakovať aj ako prezenčný). A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov s prihlásenými účastníkmi.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu akreditovaného oprávneným certifikačným orgánom, realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Túto záruku Vám môžeme poskytnúť vďaka tomu, že POTIFOB je najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov na slovenskom i českom trhu, vďaka čomu dosahujeme úspory z rozsahu. Naše nákladové výhody prenášame na zákazníkov. Pre prípad, že by ste mali obavy, či táto záruka neznamená aj nižšiu kvalitu, Vám prinášame:

Ďalej poskytujeme zľavy popísané na samostatnej podstránke.

 

Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval certifikačné školenie, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu 6 mesiacov od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného verejného kurzu uvedeného v kalendári školení.

Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie (v prípade účasti na prezenčnom kurze) a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju bude daný účatník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu a nami zabezpečovaných papierových certifikačných skúšok:

1.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

2.) Posunutie Vášho verejného certifikačného kurzu, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 pracovný deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne v rovnakom meste - v prípade prezenčnej účasti.

3.) Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej papierovej certifikačnej skúšky máte úplne zdarma. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trenérovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť. Môžete ju potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia a skúšky danej úrovne v danom meste.