Skočiť na hlavný obsah
Menu

Kto sme a ako Vám môžeme pomôcť?

Pomáhame Vám úspešne riadiť projekty, služby, vývoj produktov a zmeny.

 

Kurzy a certifikácie agile - Scrum, DevOps a i.

Ako prví v SR realizujeme kurzy Scrum Master I + základy Agile, Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP a DevOps s akreditáciami DASA, EXIN a PeopleCert a PRINCE2 Agile® Foundation.

 

Kurzy a certifikácia PRINCE2®

Sme vedúci poskytovateľ certifikačných kurzov PRINCE2 a PRINCE2 Agile na slovenskom a českom trhu. Držíme najvyššiu úroveň akreditácie - akreditovaná tréningová organizácia (ATO) PRINCE2. Sme certifikovaný partner AXELOS, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov i strategický partner PeopleCert - od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu PRINCE2.

PRINCE2 školíme už od 6. júla 2009, kedy bola celosvetovo spustená certifikácia podľa 5. edície PRINCE2. Odvtedy do 31.12.2022 sme uskutočnili 844 certifikačných kurzov PRINCE2 (512 x PRINCE2 Foundation, 332 x PRINCE2 Practitioner a Re-Registration) i stovky ďalších školení, odborných seminárov, prednášok a workshopov o projektovom riadení, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 500 poslucháčov. Ako prví v SR realizujeme školenia PRINCE2 podľa najnovšej - 6. edície PRINCE2.

Ako prví sme vytvorili a pri výučbe úspešne využívame slovenskú aj českú akreditovanú verziu školiacich materiálov PRINCE2, s pomocou ktorých už zvládlo certifikačné skúšky viac ako 2 500 absolventov našich kurzov. Nemenej úspešní sú naši študenti, ktorí sa rozhodli pre anglickú verziu materiálov: doterajšia úspešnosť absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 na skúškach je 93,4% a u úrovne PRINCE2 Foundation 97,4%.

Vedúci tréner POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP je 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2. Túto medzinárodnú akreditáciu drží už od 1. mája 2009. Odvtedy vyškolil a pripravil na certifikáciu PRINCE2 takmer 4 000 profesionálov zo Slovenska, Česka, Dánska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

 

Školenia a príprava na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA®

Ponúkame aj prípravu na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA.

 

Kurzy a certifikácie riadenia služieb a architektúry - ITIL®, TOGAF®, VeriSM

Ako prví na Slovensku poskytujeme školenia VeriSM - nového štandardu riadenia služieb. Sme poskytovateľom kvalitných certifikačných kurzov a skúšok ITIL - globálne najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb. Realizujeme kurzy ITIL Foundation, Úvod do ITIL a kurzy ITIL na mieru. Disponujeme akreditáciou tréningovej organizácie (ATO) ITIL PeopleCert - od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu ITIL. Ponúkame aj školenia TOGAF L1 aj L2 s možnosťou certifikácie Open Group.

Poradenstvo v riadení projektov, programov, portfólií, zmien a služieb

Okrem školení pomáhame našim zákazníkom dobre riadiť projekty, programy, portfóliá, zmeny a služby aj formou poradenstva. Viac informácií o našich poradenských službách nájdete na samostatnej podstránke.

poradenstvo v projektovom a programovom riadení

 

Naše akreditácie a certifikáty

Držíme najvyššiu úroveň akreditácie Agile Scrum, DevOps, ITIL, PRINCE2, PRINCE2 Agile a VeriSM: sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO DASA, EXIN aj PeopleCert.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner aj ITIL Foundation sú akreditované skúšobným inštitútom PeopleCert. Naše kurzy Scrum Master I + základy Agile, Scrum Master II + Product Owner + Priprava na certifikáciu PMI-ACP a DevOps Foundation sú akreditované EXIN. Naše prípravné kurzy na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA sú akreditované Ministerstvom vnútra ČR.

Používame systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

 

Naši tréneri a konzultanti

Disponujeme tímom skúsených slovenských a českých trénerov a konzultantov s bohatou praxou s vedením rozsiahlych aj menších projektov v oblasti IT, telekomunikácií, finančných služieb, poradenstva i ďalších odvetviach. Viac informácií o nich nájdete na samostatnej podstránke.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo ďalších osobných akreditácií a certifikácií: Agile Scrum a VeriSM Accredited Trainer, ITIL, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Appproved Trainer, Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner, Certified ScrumMaster, Professional Scrum Master (PSM I), COBIT 5, IPMA B, ITIL 4 Managing Professional, ITIL Expert, CSI, MALC, OSA, Practitioner, SO, SS a Foundation, MoP, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, MSP Advanced Practitioner (ekvivalent PMI PgMP a IPMA A), PMI PMP a iné.

Naše hodnoty

 • odbornosť
 • pružnosť
 • špičková kvalita
 • férovosť
 • návratnosť investícií
 • dodržiavanie vedúcich globálnych štandardov

 

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Štefan Ondek, PMP

managing partner, vedúci tréner

Ing. Štefan Ondek, PMP

Projektovým riadením sa zaoberá od r. 1997 a školí ho od r. 1999. 1. slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 (už od 1.5.2009), PRINCE2 Agile (už od vzniku tohto štandardu), EXIN Agile Scrum Master i Product Owner, DevOps Foundation aj Fundamentals 3.0 a VeriSM. Jeden z autorov certifikačných skúšok PRINCE2 6th Edition Foundation AXELOS®. Odborný korektor štandardov PRINCE2 7 a 6th Edition, PMI PMBOK Guide 7th a 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a The Standard for Portfolio Management 4th Edition. Akreditovaný tréner ITIL 4 Foundation.

Certifikovaný senior projektový a programový manažér. Drží certifikáty Agile Business Professional, Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), Scrum Master II, P3.express Practitioner, PMI PMP, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, AgileSHIFT, ITIL 4 DPI, DevOps, ITIL 4, Managing Benefits, MoP, MoV® - Management of Value, MSP, P3O a VeriSM Foundation, TOCICO Certificate of Achievement.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov, programov a portfólií v odvetviach informačných i telekomunikačných technológií, bankovníctva a manažérskeho poradenstva. Výber z projektov, ktoré viedol resp. sa podieľal na ich vedení, je uvedený nižšie.

Vedie školenia projektového i agilného riadenia a service managementu pre profesionálov aj tých, ktorí sa nimi chcú stať - najmä kurzy PRINCE2 Foundation aj Practitioner, PRINCE2 Agile Foundation, Scrum Master I + základy Agile, Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, DevOps Foundation, ITIL 4 Foundation a VeriSM. Už pripravil na certifikáciu PRINCE2, PMI, agile, Scrum a i. viac ako 3000 kandidátov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie a desiatok ďalších krajín.

Poskytuje aj poradenstvo v projektovom manažmente, napr. pri zavádzaní projektového riadenia a budovaní projektových kancelárií.

Ďalej je:

 • subject matter expertom AXELOS/ PeopleCert pre štandardy PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP i P3O
 • členom review panelu DASA
 • subject matter expertom EXIN pre Agile Scrum, DevOps a VeriSM
 • aktívnym členom Project Management Institute - PMI, vedúcej globálnej asociácie profesionálov v oblasti projektového riadenia.

Prednáša a vystupuje na odborných podujatiach zameraných na projektové a agilné riadenie na Slovensku, v Českej republike aj inde. V tejto oblasti i aktívne publikuje. O.i. je autorom bezplatných e-bookov Sprievodca projektovým riadením a Zvládnite medzinárodné certifikačné skúšky s ľahkosťou. Výber z jeho ďalších článkov, prezentácií a vystúpení nájdete tu.

Na profesionálnej úrovni ovláda anglický, nemecký aj český jazyk, jeho materinským jazykom je slovenčina.

Vybrané projekty:

 • riadenie projektu implementácie novej verzie hlavného (core) systému VÚB banky na spracovanie úverov, úverových prísľubov a zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • riadenie projektu naplánovania prípravy VÚB banky na zavedenie eura ako národnej meny
 • riadenie projektu úpravy a rozšírenia dodanej funkcionality core systému VÚB banky v oblasti zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • vybudovanie projektovej kancelárie (PMO) spoločnosti Slovak Telekom (T-Com)
 • zavedenie systému projektového riadenia pre českú a slovenskú pobočku medzinárodnej IT spoločnosti

Kontakt

e-mail: ondek@potifob.com
www.linkedin.com/in/stefanondek

 

Ing. Monika Ondeková

partnerka, mentor a kouč

Ing. Monika Ondeková, riaditeľka pre predaj a prevádzku

Absolvovala inžinierske štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelávací pobyt na Universite Neuchâtel (Švajčiarsko), rôzne školenia i tréningy v oblasti manažérskych a mäkkých zručností (soft skills), projektového riadenia, budovania a rozvoja podnikania, vzťahov s verejnosťou (public relations), webdizajnu, SEO, PPC, koučingu, účtovníctva a správy spoločnosti.

Je držiteľkou certifikátov projektového a programového manažmentu PRINCE2, MSP, MoP i P3O Foundation, riadenia hodnoty MoV Foundation, Agile Scrum Foundation, schváleným invigilatorom (dohľadom nad certifikačnými skúškami) PRINCE2, ITIL a EXIN, certifikovaným business a life koučom. Zodpovedá aj za internetové stránky našej spoločnosti.

Plynule ovláda anglický a český jazyk, jej materinským jazykom je slovenčina.

Kontakt

e-mail: ondekova@potifob.com
tel.: +421 949 218 061
www.linkedin.com/in/monikaondekova