Skočiť na hlavný obsah
Menu

Kto sme a ako Vám môžeme pomôcť?

Pomáhame Vám úspešne riadiť projekty, vývoj produktov, IT služby a zmeny.

 

Kurzy a certifikácia projektového riadenia

Sme vedúci poskytovateľ certifikačných kurzov projektového riadenia na slovenskom a českom trhu. Sme prvý a zatiaľ jediný akreditovaný poskytovateľ školení P3.express na Slovensku aj v Českej republike. Takisto sme oficiálny ambasádor P3.express pre Česko a Slovensko.

Uskutočnili sme už viac ako 900 certifikačných kurzov projektového riadenia podľa vedúcich medzinárodných štandardov, metodík a systémov a množstvo ďalších školení, odborných seminárov, prednášok a workshopov o projektovom riadení, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 7 900 poslucháčov.

Vedúci tréner POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP je 1. a zatiaľ jediný akreditovaný tréner P3.express v SR. Bol aj 1. slovenským akreditovaným trénerom PRINCE2 (od 1.5.2009 do 31.12.2023). Na medzinárodné certifikácie projektového riadenia pripravil viac ako 6 000 profesionálov zo Slovenska, Česka, Dánska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

 

Kurzy a certifikácie agile - Scrum, DevOps a i.

Ako prví v SR realizujeme kurzy Scrum Master I + základy Agile, Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACPDevOps s akreditáciami DASA a EXIN.

 

Kurzy a certifikácie riadenia služieb a architektúry - ITSM, VeriSM, TOGAF®

Sme poskytovateľom kvalitných certifikačných kurzov a skúšok riadenia IT služieb (ITSM) podľa normy ISO 20 000 s akreditáciami EXIN a Professional Designations (ako prví na Slovensku), ako aj školení ITSM na mieru. Takisto ako prví na Slovensku poskytujeme školenia VeriSM - univerzálneho štandardu riadenia služieb. Ponúkame aj školenia TOGAF L1 aj L2 s možnosťou certifikácie Open Group.

Poradenstvo v riadení projektov, programov, portfólií, služieb a vývoja produktov

Okrem školení pomáhame našim zákazníkom dobre riadiť projekty, programy, portfóliá, služby a vývoj produktov aj formou poradenstva. Viac informácií o našich poradenských službách nájdete na samostatnej podstránke.

poradenstvo v projektovom a programovom riadení

 

Naše akreditácie a certifikáty

Držíme najvyššiu úroveň akreditácie Agile Scrum, DevOps, ITSM, P3.express a VeriSM: sme akreditovaná tréningová organizácia/ akreditovaný tréningový partner - ATO/ ATP certN, DASA, EXIN aj Professional Designations.

Používame systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

 

Naši tréneri a konzultanti

Disponujeme tímom skúsených slovenských a českých trénerov a konzultantov s bohatou praxou s vedením rozsiahlych aj menších projektov v oblasti IT, telekomunikácií, finančných služieb, poradenstva i ďalších odvetviach. Viac informácií o nich nájdete na samostatnej podstránke.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo ďalších osobných akreditácií a certifikácií: Agile Scrum, ITSM, P3.express a VeriSM Accredited Trainer, Agile Business Professional, Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), COBIT 5, IPMA B, ITIL 4 Managing Professional, ITIL Expert, P3.express, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner,  PMI PMP, MSP, MoP a P3O Foundation a iné.

Naše hodnoty

 

 • odbornosť
 • pružnosť
 • špičková kvalita
 • férovosť
 • návratnosť investícií
 • dodržiavanie vedúcich globálnych štandardov

 

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Štefan Ondek, PMP

managing partner, vedúci tréner

Ing. Štefan Ondek, PMP

Projektovým riadením sa zaoberá od r. 1997 a školí ho od r. 1999. 1. slovenský akreditovaný tréner P3.express (od 25.9.2023) PRINCE2 (od 1.5.2009 do 31.12.2023), PRINCE2 Agile (od vzniku tohto štandardu v roku 2015 do 31.12.2023), EXIN Agile Scrum Foundation, Master i Product Owner, DevOps Foundation, Fundamentals 3.0 Coach a Portfolio Management, ITSM s akreditáciami EXIN aj Professional Designations, VeriSM. Odborný korektor štandardov PMI PMBOK Guide 7th a 6th Edition, PRINCE2 7 a 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a The Standard for Portfolio Management 4th Edition.

Certifikovaný senior projektový a programový manažér. Drží certifikáty Agile Business Professional, Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), Scrum Master II, P3.express, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, PMI PMP, AgileSHIFT, ITIL 4 DPI, DevOps, ITIL 4, Managing Benefits, MoP, MoV® - Management of Value, MSP, P3O a VeriSM Foundation, TOCICO Certificate of Achievement a ďalšie.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov, programov a portfólií v odvetviach informačných i telekomunikačných technológií, bankovníctva a manažérskeho poradenstva. Výber z projektov, ktoré viedol resp. sa podieľal na ich vedení, je uvedený nižšie.

Vedie školenia projektového i agilného riadenia a service managementu pre profesionálov aj tých, ktorí sa nimi chcú stať - najmä kurzy P3.express, Scrum Master I + základy Agile, Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, DevOps Foundation, ITSM Foundation podľa ISO 20 000, ITSM Essentials, VeriSM a ďalšie. Už pripravil na certifikácie agile, DevOps, ITSM, P3.express, PMI, PRINCE2, Scrum a i. viac ako 4000 kandidátov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

Poskytuje aj poradenstvo v projektovom manažmente, riadení služieb, agilných a digitálnych transformáciách organizácií.

Ďalej je:

 • vedúcim autorom slovenského prekladu P3.express a spoluautorom českého prekladu
 • členom review panelu a portfolio boardu DASA
 • subject matter expertom EXIN pre Agile Scrum, DevOps a VeriSM
 • aktívnym členom Project Management Institute - PMI, vedúcej globálnej asociácie profesionálov v oblasti projektového riadenia.

Prednáša a vystupuje na odborných podujatiach zameraných na projektové a agilné riadenie na Slovensku, v Českej republike aj inde. V tejto oblasti i aktívne publikuje. O.i. je autorom bezplatných e-bookov Sprievodca projektovým riadením a Zvládnite medzinárodné certifikačné skúšky s ľahkosťou. Výber z jeho ďalších článkov, prezentácií a vystúpení nájdete tu.

Jeho materinským jazykom je slovenčina. Na profesionálnej úrovni ovláda aj anglický, nemecký aj český jazyk.

Vybrané projekty:

 • riadenie projektu implementácie novej verzie hlavného (core) systému VÚB banky na spracovanie úverov, úverových prísľubov a zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • riadenie projektu naplánovania prípravy VÚB banky na zavedenie eura ako národnej meny
 • riadenie projektu úpravy a rozšírenia dodanej funkcionality core systému VÚB banky v oblasti zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • vybudovanie projektovej kancelárie (PMO) spoločnosti Slovak Telekom (T-Com)
 • zavedenie systému projektového riadenia pre českú a slovenskú pobočku medzinárodnej IT spoločnosti

Kontakt

e-mail: ondek@potifob.com
www.linkedin.com/in/stefanondek

 

Ing. Monika Ondeková

partnerka pre predaj

Ing. Monika Ondeková, riaditeľka pre predaj a prevádzku

Absolvovala inžinierske štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelávací pobyt na Universite Neuchâtel (Švajčiarsko), rôzne školenia i tréningy v oblasti manažérskych a mäkkých zručností (soft skills), projektového riadenia, budovania a rozvoja podnikania, vzťahov s verejnosťou (public relations), webdizajnu, SEO, PPC, koučingu, účtovníctva a správy spoločnosti.

Je držiteľkou certifikátov projektového a programového manažmentu P3.express Practitioner, PRINCE2, MSP, MoP i P3O Foundation, riadenia hodnoty MoV Foundation, Agile Scrum Foundation, schváleným invigilatorom (dohľadom nad certifikačnými skúškami) EXIN, certifikovaným business a life koučom. Zodpovedá aj za internetové stránky našej spoločnosti.

Jej materinským jazykom je slovenčina, na profesionálnej úrovni ovláda anglický a český jazyk. Dohovorí sa i po francúzsky.

Kontakt

e-mail: ondekova@potifob.com
tel.: +421 949 218 061
www.linkedin.com/in/monikaondekova