Skočiť na hlavný obsah
Menu

Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP

Čo vám kurz prinesie?

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, vývoja produktov alebo riadenia IT služieb?
 • Máte už základné znalosti agilných rámcov, techník a nástrojov, najmä Scrum, chcete si precvičiť ich aplikáciu a viac ich spoznať?
 • Chcete pracovať (viac) agilne?
 • Máte záujem pripraviť sa na medzinárodnú certifikáciu renomovaného medzinárodného skúšobného inštitútu potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti agile a Scrum, ktorej zložením získate žiadaný, renomovaným skúšobným inštitútom udelený titul Scrum Master alebo Product Owner, prípadne PMI-ACP®?

Potom je náš kurz Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP práve pre vás.

Kurz je akreditovaný EXINom (ako Agile Scrum Master a Agile Scrum Product Owner). EXIN je renomovaný medzinárodný akreditačný a certifikačný orgán s viac ako 30-ročnou tradíciou a viac ako 2 000 000 absolventov.

 

Čo hovoria o našich kurzoch Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP ich absolventi?

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Popis kurzu

Agile je o spolupráci vedúcej k úspešnému dosahovaniu cieľov. Agilné metódy, postupy, nástroje i techniky sú populárne v oblasti softvérového vývoja a čím ďalej, tým viac sa používajú aj v iných oblastiach. Scrum pokrýva vytváranie samosprávnych, crossfunkčných tímov, ktoré na konci každej iterácie - šprintu dodávajú použiteľný výstup.

Tento dvojdňový prezenčný kurz tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení sa sústreďuje na aplikovanie Scrumu i ďalších agilných prístupov a techník v práci v rolách Scrum Mastra a Product Ownera. Je školením pokročilej úrovne, preto je vhodné, keď účastníci majú aspoň základné znalosti či skúsenosti s agilnými spôsobmi práce. Pre začiatočníkov je určený náš kurz Základy agile vrátane Scrum.

Školenie vedie náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum, držiteľ certifikátov EXIN Agile Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner a ďalších.

Obsah kurzu je v súlade so sylabmi EXIN pre certifikačné skúšky Agile Scrum Master (ASM) a Product Owner (ASPO). Z veľkej časti zodpovedá aj predmetu certifikačných skúšok PMI-ACP, Professional Scrum Master I (PSM I) a Professional Scrum Product Owner (PSPO I) Scrum.org. Čiastočne pokrýva aj predmet skúšok PSM II a PSPO II. Na skúšky ASM, ASPO, PSM I a PSPO I je postačujúcou prípravou absolvovanie tohto nášho kurzu a preštudovanie odporúčanej literatúry uvedenej nižšie, najmä Scrum Guide. Pre prípravu na skúšku PMI-ACP je potrebné po tomto kurze preštudovať literatúru odporúčanú PMI. Pre skúšky PSM II a PSPO II je kľúčová aj praktická skúsenosť s aplikovaním Scrumu v príslušnej role.

Prehľad najrozšírenejších agilných certifikácií vrátane vyššie uvedených nájdete tu.

Spolu s kurzom si u nás môžete objednať za zvýhodnenú cenu skúšku EXIN Agile Scrum Master (ASM) alebo Product Owner (ASPO), prípadne balík skúšok ASM a ASPO Bridge (rozdielová skúška pre rolu Product Ownera, určená pre držiteľov certifikátov ASM). Skúšku ASM je možné zložiť v angličtine alebo v češtine, ASPO a ASPO Bridge v angličtine. Skúšky sa skladajú online v ľubovoľnom Vami zvolenom termíne po kurze (podmienkou pre pripustenie k nim je plná a aktívna účasť na kurze, najmä na skupinových cvičeniach). Agilnú certifikáciu Scrum.org či PMI si je nutné objednať priamo u daného inštitútu a absolvuje sa sa online v angličtine.

 

 

Obsah kurzu

1. Agilné spôsoby práce

 • opakovanie základov Agile
 • vývojový proces
 • Agilný manifest
 • rodina agilných rámcov a praktík - Kanban, Lean, eXtreme Programming, Continuius Delivery, DevOps, Scrum

2. Scrum

 • základy a hodnoty Scrumu
 • roly Scrumu
 • udalosti Scrumu
 • artefakty Scrumu

3. Agilné plánovanie, odhadovanie, monitorovanie (pokročilejšia úroveň)

 • postupné plánovanie po vrstvách (stratégia, portfólio, produkt, release, iterácia, deň)
 • vízia a cestovná mapa (roadmap) produktu
 • relatívne odhadovanie
 • rýchlosť tímu (velocity)
 • sledovanie postupu práce

4. Škálovanie Scrumu

 • škálovanie roly Product Ownera a product backlogu
 • riadenie vzájomných závislostí
 • Scrum of Scrums
 • Nexus
 • SAFe

5. Implementácia Scrumu

 • vysvetlenie princípu ADAPT
 • možnosti postupu implementácie Scrumu
 • možnosti pre postupné rozširovanie Scrumu
 • typické prekážky a ako sa s nimi vysporiadať


6. Typy agilných zmlúv, nastavenie prostredia

 • nastavenie agilných zmlúv
 • nastavenie prostredia organizácie pre úspešnú implementáciu Scrumu

7. Rady, ako uspieť na certifikačnej skúške

Ukážka virtuálnej konzultácie so študentkou pri príprave na certifikáciu Professional Scrum Product Owner I - PSPO I s našim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP.
Táto ukážka je v angličtine, pričom virtuálne kurzy a konzultácie bežne vedieme v slovenčine, na požiadanie aj v angličtine, prípadne nemčine.

 

Odporúčaná literatúra

Záujemcovia sa nás často pýtajú, akú rozširujúcu literatúru z oblasti agile odporúčame pre prax i prípravu na certifikačné skúšky. Preto sme pripravili nižšie uvedený zoznam:

Pre skúšku PMI-ACP:

Publikácie č. 1 a 2 sú voľne dostupné pod vyššie uvedenými linkami. Tie ostatné si je možné zakúpiť na internete, odporúčame cez Amazon.

Každý účastník kurzu Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP od nás dostane:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine alebo češtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwaber a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v angličtine, slovenčine alebo češtine
 • na požiadanie aj elektronickú verziu Nexus Guide
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania až do jeho absolvovania
 • polhodinovú konzultáciu s trenérom - Ing. Štefanom Ondekom, PMP v prípade virtuálneho kurzu
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre zdokladovanie absolvovaného školenia agile pre pripustenie ku skúške PMI-ACP či získanie PDU
 • pri objednaní skúšky EXIN oficiálnu prípravnú príručku na skúšku od EXIN v češtine (ASM) alebo angličtine (ASM, ASPO, ASPOB) a oficiálny cvičný test EXIN v češtine (ASM) alebo angličtine (ASM, ASPO, ASPOB)

Od účastníkov kurzu sa kvôli kvalitnej príprave očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Vyššie uvedené materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto a termíny konania kurzov

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny našich verejných kurzov Srum Master + Product Owner + PMI-ACP nájdete v kalendári kurzov.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP je 580 €/ os.

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekpm, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

Zvýhodnená cena skúšky Agile Scrum Master (ASM) alebo Agile Scrum Product Owner (ASPO) EXIN pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 208 € na osobu a pokus. Možné je aj zakúpenie cenovo zvýhodneného balíka skúšok ASM a ASPO Bridge za 300 € (podmienkou pre pripustenie ku skúške ASPO Bridge je zloženie skúšky ASM).

Tieto skúšky môžete zložiť online vo Vami zvolenom termíne po kurze a následom samoštúdiu odporúčanej literatúry.

Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

 

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Základy agile vrátane Scrum a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodnená "balíková" cena 900 €/ os. V tejto cene sú kompletné kurzy Základy agile vrátane Scrum a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP. Ich absolvovaním splníte jednu z podmienok pre pripustenie ku skúške PMI-ACP - absolvovanie aspoň 21 h školení agilných praktík.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenia, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného?"

2.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite tento náš kurz, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.