Skočiť na hlavný obsah
Menu

Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP

Čo vám kurz prinesie?

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, vývoja produktov alebo riadenia IT služieb?
 • Máte už základné znalosti agilných rámcov, techník a nástrojov, najmä Scrumu, chcete si precvičiť ich aplikáciu a hlbšie ich spoznať?
 • Chcete pracovať (viac) agilne?
 • Máte záujem pripraviť sa na pokročilú medzinárodnú certifikáciu renomovaného medzinárodného skúšobného inštitútu potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti agile a Scrumu, ktorej zložením získate žiadaný, renomovaným skúšobným inštitútom udelený titul Scrum Master alebo Product Owner, prípadne PMI-ACP®?

Potom je náš kurz Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP práve pre vás.

Kurz je akreditovaný EXINom. EXIN je renomovaný medzinárodný akreditačný a certifikačný orgán s dlhoročnou tradíciou a miliónmi absolventov.

 

Čo hovoria o našich kurzoch Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP ich absolventi?

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Popis kurzu

Agile je o spolupráci vedúcej k úspešnému dosahovaniu cieľov. Agilné metódy, postupy, nástroje i techniky sú populárne v oblasti softvérového vývoja a čím ďalej, tým viac sa používajú aj v iných oblastiach. Scrum pokrýva vytváranie samosprávnych, crossfunkčných tímov, ktoré na konci každej iterácie - šprintu dodávajú použiteľný výstup.

Tento dvojdňový prezenčný/ virtuálny kurz tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení sa sústreďuje na aplikovanie Scrumu i ďalších agilných prístupov a techník v práci v rolách Scrum Mastra a Product Ownera.
Je školením pokročilej úrovne, preto je vhodné, keď účastníci majú aspoň základné znalosti či skúsenosti s agilnými spôsobmi práce. Pre začiatočníkov je určený náš kurz Scrum Master I + základy Agile.

Školenie vedie náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum, držiteľ certifikátov EXIN Agile Scrum Master a Product Owner, PeopleCert Scrum Master II, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner, Agile Business Professional a ďalších.

Obsah kurzu je v súlade so sylabmi EXIN pre certifikačné skúšky Agile Scrum Master (ASM) a Product Owner (ASPO).

Z veľkej časti zodpovedá i obsahu certifikačných skúšok PMI-ACP. Čiastočne pokrýva aj predmet skúšok PSM II a PSPO II od Scrum.org.

Na skúšky ASM, ASPO a PMI-ACP je postačujúcou prípravou absolvovanie tohto nášho kurzu a preštudovanie literatúry odporúčanej príslušným skúšobným inštitútom.

Pre pripustenie ku skúške PMI-ACP je nutné zdokladovať absolvovanie školení agile v rozsahu aspoň 21 kontaktných hodín a odbornú prax v oblasti všeobecného i agilného projektového riadenia.

Pre skúšky PSM II a PSPO II je kľúčová aj praktická skúsenosť s aplikovaním Scrumu v príslušnej role.

Prehľad najrozšírenejších agilných certifikácií vrátane vyššie uvedených nájdete tu.

Spolu s kurzom si u nás môžete objednať za zvýhodnenú cenu skúšku EXIN Agile Scrum Master (ASM) alebo Product Owner (ASPO), prípadne balík skúšok ASM a ASPO Bridge (rozdielová skúška pre rolu Product Ownera, určená pre držiteľov certifikátov ASM).

Skúšku ASM, ASPO, ASPO Bridge je možné zložiť v angličtine. Skúšky sa skladajú online v ľubovoľnom vami zvolenom termíne po kurze (podmienkou pre pripustenie k nim je plná a aktívna účasť na kurze, najmä na skupinových cvičeniach).

Agilnú certifikáciu Scrum.org či PMI si je nutné objednať priamo u daného skúšobného inštitútu a absolvuje sa online v angličtine.

Certifikácia od EXIN a Scrum.org platí doživotne. 

 

 

Obsah kurzu

1. Agilné spôsoby práce

 • opakovanie základov Agile
 • vývojový proces
 • Agilný manifest
 • rodina agilných rámcov a praktík - Kanban, Lean, eXtreme Programming, Continuous Delivery, DevOps, Scrum

2. Scrum

 • základy a hodnoty Scrumu
 • roly Scrumu
 • udalosti Scrumu
 • artefakty Scrumu

3. Agilné plánovanie, odhadovanie, monitorovanie (pokročilejšia úroveň)

 • postupné plánovanie po vrstvách (stratégia, portfólio, produkt, release, iterácia, deň)
 • vízia a cestovná mapa (roadmap) produktu
 • relatívne odhadovanie
 • rýchlosť tímu (velocity)
 • sledovanie postupu práce

4. Škálovanie Scrumu

 • škálovanie roly Product Ownera a product backlogu
 • riadenie vzájomných závislostí
 • Scrum of Scrums
 • Nexus
 • SAFe

5. Implementácia Scrumu

 • vysvetlenie princípu ADAPT
 • možnosti postupu implementácie Scrumu
 • možnosti pre postupné rozširovanie Scrumu
 • typické prekážky a ako sa s nimi vysporiadať

6. Typy agilných zmlúv, nastavenie prostredia

 • nastavenie agilných zmlúv
 • nastavenie prostredia organizácie pre úspešnú implementáciu Scrumu

7. Rady, ako uspieť na certifikačnej skúške

 

Ukážka virtuálnej konzultácie so študentkou pri príprave na agilnú certifikáciu s našim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP.
Táto ukážka je v angličtine, pričom virtuálne kurzy a konzultácie bežne vedieme v slovenčine, na požiadanie aj v angličtine, prípadne nemčine.

 

Odporúčaná literatúra

Záujemcovia sa nás často pýtajú, ktorú literatúru z oblasti agile odporúčame pre prax i prípravu na certifikačné skúšky. Preto sme pripravili nižšie uvedený zoznam:

Pre skúšku PMI-ACP:

Publikácie č. 1-3 sú voľne dostupné pod vyššie uvedenými odkazmi. Tie ostatné si je možné zakúpiť na internete, odporúčame cez Amazon.

Každý účastník kurzu Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP od nás dostane:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré mu umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine alebo češtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwaber a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu
 • na požiadanie aj elektronickú verziu Nexus Guide
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania až do jeho absolvovania
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného verejného kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre zdokladovanie absolvovaného školenia agile pre pripustenie ku skúške PMI-ACP či získanie PDU
 • pri objednaní skúšky EXIN oficiálnu prípravnú príručku na skúšku od EXIN v angličtine (ASM, ASPO, ASPOB) a oficiálny cvičný test od EXIN v angličtine (ASM, ASPO, ASPOB)

Od účastníkov kurzu sa kvôli kvalitnej príprave očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Vyššie uvedené materiály sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto a termíny konania kurzov

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. 

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny našich verejných kurzov Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP nájdete v kalendári kurzov.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP je 400 €/ os.

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

 

Cena skúšky Agile Scrum Master (ASM) alebo Agile Scrum Product Owner (ASPO) EXIN pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 264 € na osobu a pokus.

Možné je aj zakúpenie cenovo zvýhodneného balíka skúšok ASM a ASPO Bridge za 431 € (podmienkou pre pripustenie ku skúške ASPO Bridge je zloženie skúšky ASM).

Kurz môžete absolvovať aj bez skúšok.

 

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Scrum Master I + základy Agile a Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodnená "balíková" cena 750 €/ os. 

Absolvovaním oboch kurzov splníte jednu z podmienok pre pripustenie ku skúške PMI-ACP - absolvovanie aspoň 21 h školení agilných praktík.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenia, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného?"

2.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite tento náš kurz, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas verejného prezenčného kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ktorýkoľvek verejný termín uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie - počas prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP kliknite na Kalendár kurzov.

Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.