Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Sme spoločnosť POTIFOB, s.r.o., IČO: 44811826, IČ DPH: SK2022845561, so sídlom Adyho 43, 900 45 Malinovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 59101/B, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.potifob.sk, prince2kurzy.sk, elearn2017.potifob.sk, elearn.potifob.sk, elearnlite.potifob.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 949 218 061 alebo na e-mail: ondekova@potifob.com.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie študijných materiálov, zaslanie predkurzových inštrukcií, zaslanie prístupov do e-learningového prostredia / online kurzu, zabezpečenie medzinárodných certifikačných skúšok, vrátane certifikátov, zasielanie publikácií, zaistenie Vašej účasti na našich akciách - seminároch, konferenciách, zaistenie konzultácií a pod.

 • vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje, meno, e-mail, telefón) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), IP adresu, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku/ Linkedinu a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • fotografickú dokumentáciu

z našich školení, seminárov, prednášok, konferencií a pod. využívame za účelom propagácie našej spoločnosti na webových stránkach a v marketingových materiáloch, na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 • referencie

uvedené v hodnotiacich dotazníkoch využívame za účelom propagácie našej spoločnosti na webových stránkach a v marketingových materiáloch, na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 • kamerový systém

umiestnený v externých priestoroch spoločnosti, monitorujúci jej bezprostredné okolie, využívame pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, čo vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu 2 týždňov, potom sú zmazané.

 

Cookies

Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame, vďaka službe Google analytics, vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pre ponuku našich služieb využívame aj reklamy cez Google adwords, kedy však nejde priamo o spracovanie vašich osobných údajov, len sa Vám môže naša reklama zobrazovať, ak ste predtým napríklad navštívili niektoré z našich webových stránok.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • MXB - účtovná firma
 • POHODA - účtovný systém
 • Mailchimp - e-mailingový nástroj
 • Mozilla Thunderbird - e-mailingový nástroj
 • PeopleCert - medzinárodný certifikačný orgán, Privacy Policy and Terms of Use
 • EXIN - medzinárodný certifikačný orgán
 • Masterweb - webhosting, správa a zabezpečenie webov
 • Elbia - webové domény, firemné e-maily
 • Mimeo - dodávateľ tlačených študijných materiálov
 • TSO, Amazon - dodávateľ publikácií pre školenia
 • kuriérske spoločnosti DPD a pod. - rozosielanie študijné materiálov
 • Dropbox - virtuálne úložisko dát
 • Google - Google analytics, Google Adwords, Youtube
 • Facebook, Instagram, Bitly, Pinterest, Twitter, Linkedin - sociálne siete
 • SmarterQueue - sociálne siete
 • Microsoft - Windows, MS Office

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Osobné údaje (meno a e-mail) budú odovzdávané do marketingového nástroja "Mailchimp" za účelom zasielania e-mailingových kampaní. S poskytovateľom služby The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA máme podpísaný dodatok spĺňajúci podmienky nariadenia GDPR. Samotný nástroj Mailchimp využíva šifrovanie TLS. Prihlasovacie stránky a prihlasovacie údaje na MailChimp sú chránené prostredníctvom rozhrania API MailChimp a majú ochranu proti hrubej sile. Zamestnanci uvedené spoločnosti sa bez loginu a hesla nedostanú k našim údajom.

Všetci obchodí partneri z USA - Mailchimp, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Microsoft, Dropbox, Mozilla spĺňajú podmienky vyplývajúce z GDPR a ich činnosť je v súlade s EU-US Privacy Shield.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: ondekova@potifob.com.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. Odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 • Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 14 dní.

 • Právo nebyť predmetom automatizovaného spracovania

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články, či informácie o produktoch a službách vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 22.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU.