Menu

Videá, prezentácie, články o riadení projektov, programov, portfólií, zmien a IT

PRINCE2, PMI, IPMA

vysvetlenie a porovnanie v 3 minútach

PRINCE2 vs Body of Knowledge

porovnanie a ich kombinácia

 

PRINCE2 v 3 minútach

ukážka zo školenia

Úvod do PRINCE2 - přednáška

 

ukážka z e-learningového kurzu

PRINCE2 Foundation

ukážka z e-learningového kurzu

ITIL 4 Foundation

 

ukážka z e-learningového kurzu

Základy agile - Agile Foundation

ukážka virtuálnej konzultácie

príprava na skúšku PSPO I

 

Prezentácie

PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, MoP, P3O - čo je dobré na čo a kedy

Prínosy PRINCE2 pre senior manažment

International Project Management Standards

PRINCE2 Project Management Method Introduction & Benefits

 

Blog POTIFOB

 

Články

Kombinácia PRINCE2 s agilným rámcom Scrum - PC Revue/ IT News 1-2/2016

Štandardy projektového riadenia PMI a certifikácia podľa nich - predstavenie a prínosy - managementnews.cz 10/2015

Informačné technológie pod kontrolou - predstavenie ITIL - managementnews.cz 9/2015

Kariérne cesty v riadení projektov, programov a portfólií - ITMforum.cz 27.8.2015

PRINCE2 Agile: agilné rozšírenie populárnej metodiky projektového riadenia - ITMforum.cz 21.7.2015

Agilné prístupy v projektovom riadení - ITMforum.cz 4.6.2015

Mýty a pravdy o štandardoch a certifikácii projektového riadenia

Štandard riadenia portfólií MoP (Management of Portfolios) - predstavenie a prínosy - managementnews.cz 06/2015

Štandard riadenia portfólio, programových a projektových kancelárií P3O (Portfolio, Programme & Project Offices) - predstavenie a prínosy - managementnews.cz 05/2015

Štandard riadenia programov MSP (Managing Successful Programmes) - predstavenie a prínosy - managementnews.cz 04/2015

Metodika projektového riadenia PRINCE2 - predstavenie a prínosy - managementnews.cz 03/2015

Prehľad certifikácií projektového riadenia - Infoware 9/2014

Ako na úskalia zavádzania systému projektového riadenia (4. diel seriálu o PRINCE2) - IT Systems 5/2014

Riadenie rizika, kvality a zmien v projekte (3. diel seriálu o PRINCE2) - IT Systems 4/2014

Riadenie zmien a issues (nielen) v IT projektoch - INFOWARE 3-4/2014

PRINCE2: princípy, témy a procesy (2. diel seriálu o PRINCE2) - IT Systems 3/2014

Predstavenie PRINCE2  - história, rozšírenie, základné charakteristiky, certifikácia, SW podpora (1. diel seriálu) - IT Systems 1-2/2014

Odhadovanie kapacít pri plánovaní IT projektu - INFOWARE 12/2013

Osvedčené postupy v riadení IT projektov - INFOWARE 5/2013

Manažment rizík a kvality v IT projektoch - možné prístupy - INFOWARE 3/2013

Využitie medzinárodných štandardov na riadenie IT projektov - INFOWARE 6-7/2012

Dva najväčšie problémy (multi)projektového riadenia a ich riešenie - Zisk 11/2011

Spolupráca medzi projektovými sponzormi a projektovými manažérmi - PM Network (oficiálny časopis PMI) 3/2011

Riadenie projektov v súčasnosti - výzvy a príležitosti - eFocus 4/2009

Trendy v oblasti riadenia projektov - eFocus 4/2008

Ako sa vyhnúť bolehlavu z viacerých projektov - TREND 34/2007