Skočiť na hlavný obsah
Menu

Mýty a pravdy o štandardoch a certifikácii projektového riadenia

Mýty a pravdy o štandardoch a certifikácii projektového riadenia

Vzhľadom na to, že v mojej praxi trénera a konzultanta riadenia projektov, programov a portfólií sa často stretávam s rôznymi mýtmi, polopravdami a dokonca aj nepravdivými tvrdeniami o štandardoch v oblasti projektového riadenia a certifikácii podľa nich, rozhodol som sa napísať tento článok.

Na úvod by sa možno hodilo stručne predstaviť najvýznamnejšie štandardy projektového riadenia. Tými sú metodika PRINCE2, PMI PMBOK Guide a IPMA ICB. Na našom webe nájdete prehľadnú tabuľku najvýznamnejších certifikácií v oblasti riadenia projektov a programov.

Po tejto krátkej orientácii v problematike sa môžeme pustiť do jednotlivých mýtov:

 

1. mýtus: "certifikácia odborníka na projektové riadenie podľa štandardu A je viac/ lepšia ako certifikácia podľa štandardu B" (za A a B dosaďte ľubovoľné z trojice IPMA, PMI, PRINCE2)

Každý z týchto troch štandardov je trochu o niečom inom a to isté platí aj o certifikácii podľa nich. IPMA sa sústredí na posudzovanie kompetencií odborníkov na projektové riadenie (technických, "mäkkých" i "kontextových"), na druhej strane napr. nedefinuje životný cyklus riadenia projektov. PMI sa sústredí na nástroje a techniky projektového riadenia (CAPM) a schopnosť aplikovať ich na praktické situácie (PMP). PRINCE2 je zas ucelená metóda riadenia projektov. Certifikácia podľa PRINCE2 overuje, či kandidát túto metódu pozná a rozumie jej (Foundation) resp. či ju je schopný aplikovať na riadenie jednoduchého projektu (Practitioner).

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, paušalizujúce vyhlásenia, že certifikácia podľa jedného štandardu je lepšia než podľa štandardu iného, nemôžu byť pravdivé, keďže takpovediac "porovnávajú hruškovicu s jabloňou a debničkou pomarančov".

Zmysluplnejšie je prirovnávať voči sebe jednotlivé úrovne obtiažnosti certifikácií. V praxi sú navzájom porovnateľné nasledovné certifikácie (zoradené podľa úrovne náročnosti od základných k vyšším a v rámci úrovne podľa popularity meranej počtom certifikovaných):

 

2. mýtus: "IPMA a PMI sú metodiky"

IPMA je Medzinárodná asociácia projektového manažmentu - federácia združujúca národné asociácie z viac ako 50 krajín. Jej štandard Individual Competence Baseline - ICB je hodnotiaci model odbornikov na projektové riadenie. Teda niečo ako "wishlist" spôsobilostí, nie "návod na riadenie projektov".

PMI alias Project Management Institute je zas spoločnosť pôvodom z USA, prostredníctvom svojich chapters zastúpená po celom svete. Chapters sú samostatné právne subjekty vedené dobrovoľníkmi, podobne ako jednotlivé národné členské asociácie IPMA. Základným štandardom PMI je "A Guide To The Project Management Body Of Knowledge" (nazývaný PMBOK Guide alebo len PMBOK). Ako napovedá jeho názov, je to "sprievodca vedomosťami o riadení projektov". Predstavuje množstvo nástrojov a techník projektového riadenia, ale opäť netvorí "návod na riadenie projektov". Skôr naznačuje, z čoho všetkého si projektový manažér môže vybrať pri riadení projektov a na čo sú jednotlivé nástroje a techniky použiteľné.

 

3. mýtus: "jediná certifikácia v oblasti projektového riadenia, ktorú je možné absolvovať v slovenčine/ češtine, je podľa štandardu IPMA"

Certifikáciu IPMA je skutočne možné absolvovať v slovenčine. Avšak už niekoľko rokov je možné absolvovať v slovenčine aj certifikáciu PRINCE2 Foundation a v češtine PRINCE2 Practitioner. Naopak u certifikácie PMI je stále nutná znalosť angličtiny a PMI nemá plány vytvoriť slovenskú či českú verziu skúšok a literatúry.

 

4. mýtus: "certifikácia IPMA je celosvetovo rovnaká"

V skutočnosti každá národná asociácia IPMA realizuje certifikáciu inak. Rôzne upravuje aj podmienky recertifikácie, hoci certifikačné štandardy odvodzuje od spoločného základu daného platnou Individual Competence Baseline (ICB). Rôzne sú aj národné názvy jednotlivých certifikačných úrovní i dizajn i text certifikátov. To môže v praxi viesť k problémom s uznaním certifikátu IPMA získaného v SR zahraničnými zákazníkmi resp. zamestnávateľmi.

 

5. mýtus: "PMI je náročná metodika pre IT projekty"

Na tvrdenie presne tohto znenia som narazil na stránke vzdelávacej spoločnosti, ktorá prípravu na túto certifikáciu ani neponúka. V skutočnosti, po prvé, PMI nie je metodika, ako som už vysvetlil vyššie. Po druhé sú štandardy PMI, najmä ten základný - PMBOK Guide použiteľné pre riadenie akéhokoľvek projektu. V USA je PMBOK Guide dokonca vládnym štandardom a štandardom ANSI - American National Standards Institute pre všetky druhy projektov.

 

6. mýtus: "certifikácia PMI PMP je porovnateľná s PRINCE2 Foundation"

V skutočnosti je porovnateľný iba formát skúšok: multiple choice test, vždy 4 možné odpovede na otázku, iba jedna z nich správna. Rozdielov je ale oveľa viac, napríklad:

PRINCE2 Foundation PMI PMP
overuje znalosť a pochopenie metodiky PRINCE2 overuje schopnosť aplikovať vybrané nástroje, techniky a etický kódex na praktické situácie z riadenia projektov
základná úroveň certifikácie, na pripustenie k nej netreba splniť žiadne vstupné podmienky pre pripustenie ku skúške je nutné zdokladovanie 3 rokov praxe s vedením projektov (pre držiteľov aspoň bakalárskeho titulu) resp. 5 rokov praxe s vedením projektov (u kandidátov bez VŠ vzdelania) plus 35 hodín formálneho vzdelania v oblasti projektového riadenia
skúška má 75 v slovenčine/ češtineresp. 60 otázok v angličtine a trvá hodinu,v prípade cudzieho jazyka hodinu a 15 minút skúška má 400 otázok a trvá 4 hodiny
skúšku je možné absolvovať v slovenčine  skúšky sú iba v angličtine a v obmedzenej miere v iných svetových jazykoch
certifikáciu si je potrebné pravidelne obnovovať alebo zbierať tzv. CPD body certifikáciu si je nutné udržiavať zbieraním a vykazovaním PDU - Professional Development Units

 

7. mýtus: "certifikáciu PMI vykonávajú miestne chapters PMI"

S týmto tvrdením som sa stretol na webstránke vzdelávacej spoločnosti ponúkajúcej prípravné kurzy na certifikáciu PMI. Je hrubo zavádzajúce - certifikáciu PMI totiž vykonáva výlučne Project Management Institute, Inc. so sídlom v USA. Absolvovať ju je možné iba v niektorom z Prometric centier, ktoré majú uzatvorenú príslušnú zmluvu s Project Management Institute, Inc., prípadne online. Testy sa vykonávajú na počítači a vyhodnocujú sa automatizovane na diaľku. Miestne chapters PMI teda nemajú s vykonávaním skúšok PMI vôbec nič.

 

8. mýtus: "medzinárodný certifikát PRINCE2 Vám môže vystaviť nielen skúšobný inštitút - Examination Institute akreditovaný AXELOSom"

Výlučným vlastníkom PRINCE2 je AXELOS Limited, spoločný podnik britskej vlády a z verejnej súťaže vzišlého súkromného investora. AXELOS oprávnil výkonom certifikácie podľa PRINCE2 od 1.1.2018 iba jeden skúšobný inštitút - Examination Institute alias EI - PeopleCert. Certifikačné skúšky môže administrovať samotný EI alebo ním akreditované tréningové organizácie (ATO) a schválené skúšobné organizácie (AEO). EI a AEO pre hocikoho, ATO len pre absolventov svojich akreditovaných certifikačných kurzov.

Certifikát o zložení skúšky je nutné odlišovať od potvrdenia o absolvovaní kurzu. Platný certifikát o zložení skúšky môže vystaviť len skúšobný inštitút - EI. Platné potvrdenie o absolvovaní kurzu môže vydať iba akreditovaná tréningová organizácia - ATO, u ktorej účastník kurz absolvoval, prípadne jej licencovaná pobočka - affiliate. Zoznam ATO je na webe AXELOS.

Žiaľ, na trhu pôsobia aj neseriózní poskytovatelia ponúkajúci "svoje vlastné" skúšky PRINCE2 a nimi vystavené "certifikáty PRINCE2", ktorých text je úmyselne formulovaný tak, aby u veci neznalého záujemcu vyvolal dojem, že sa jedná o potvrdenie o certifikácii PRINCE2. Pokiaľ sa stretnete s takouto ponukou, odporúčam Vám nechať si zaslať vzor takéhoto certifikátu a poslať ho na posúdenie skúšobnému inštitútu PeopleCert alebo priamo AXELOSu.

 

9. mýtus: "podľa ISO noriem 21500 a 10006 sa je možné platne certifikovať"

Ako sa uvádza v abstrakte aj v texte týchto ISO noriem, nie sú to normy certifikačné. Nájdu sa subjekty, ktoré napriek tomu ponúkajú aj "certifikáciu" osôb či dokonca organizácií podľa nich. Takýto "certifikát" však nie je hoden ani papier, na ktorom je vytlačený.

 

10. mýtus: "absolvovaním kurzu a certifikácie sa z hocikoho stane projektový manažér"

Na základe mojich viac ako 20-ročných skúseností s riadením projektov, školeniami a poradenstvom v projektovom riadení, po stovkách odvedných školení a tisícoch absolventov môžem čestne prehlásiť nasledovné: Znalosť teórie, nástrojov, technik a postupov je dôležitá, ale rovnako dôležitá je schopnosť aplikácie podložená praktickými skúsenosťami. Trojdňový kurz sám o sebe z nikoho projektového manažéra neurobí, nech by bol akokoľvek dobrý. Výsledky sa dostavia až postupne praktickou aplikáciou naučeného, vhodným prispôsobovaním prostrediu projektu aj projektu samému, učením sa zo skúseností a priebežným ďalším vzdelávaním podľa potreby.

Certifikát odborníka na projektové riadenie preukazuje to, čo je na ňom napísané - nič viac, nič menej. Nie je zárukou kvalitne odriadeného projektu. Je dôležitý? Pre niektoré pozície áno. Napr. ako manažér stavebnej firmy by ste si zváračov vyberali v prvom rade z tých, ktorí majú zváračské skúšky - nielen preto, že inak riskujete pokuty, ale aj preto, že zvládli nezávislé overenie potrebných znalostí a schopností. Máte teda akú-takú istotu, že nepodpália alebo nevyhodia do vzduchu to, čo majú zvariť a všetko okolo. Znamená to, že drahú zákazku pre dôležitého zákazníka necháte zvárať prvému človeku so zváračským preukazom, ktorý pôjde okolo? Asi nie.

To isté platí o projektových manažéroch: Ak ich prijímate alebo sa nimi stávajú kariérnym rastom v rámci Vašej firmy, certifikácia by mala byť podmienka nutná, ale nie postačujúca. Je potrebné zohľadniť prax, osobnostné predpoklady atď. No a ak ste nastávajúcim projektovým manažérom, zložením certifikačnej skúšky sa Vaše učenie "remeslu" nekončí - skôr sa len začína.

Autor článku:

Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner a hlavný tréner POTIFOB

držiteľ certifikátov PMI PMP od roku 2007, PRINCE2 Practitioner a Foundation od roku 2009, IPMA B od roku 2006 do roku 2016 (predtým IPMA C od roku 2003) a mnohých ďalších. Prvý slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 (od 1.5.2009). Odborný korektor 6. edície PRINCE2, PMBOK Guide 7th aj 6th Edition a ďalších odborných publikácií.