Menu

Pripravované podujatia

Z dôvodu pandémie Covid-19 boli všetky podujatia s našou účasťou zahŕňajúce osobné stretnutie, naplánované na obdobie marec -3. jún 2020, odložené alebo zrušené. Ďalšie podujatia pripravujeme, ale zatiaľ kvôli riziku 2. vlny epidémie opatrne :)


Minulé akcie

Virtuálny deň otvorených dverí, 27.3.2020

Usporiadali sme virtuálny deň otvorených dverí, na ktorom sa účastníci mohli dozvedieť:

  • ktoré kurzy u nás môžete absolvovať virtuálnu formou a ako prebiehajú
  • ktoré e-learningové kurzy máme v ponuke
  • aké sú rozdiely medzi virtuálnymi kurzami a e-learningom
  • ako prebiehajú online medzinárodné certifikačné skúšky EXIN, PeopleCert, Scrum.org.


 

Spoznajte ITIL® 4 - bezplatné prednášky

28.1.  a 12.2. sme usporiadali bezplatné predstavenie ITIL 4 - novej verzie najpopulárnejšieho štandardu riadenia IT služieb.

Prednášky viedol Ing. Štefan Ondek, PMP - managing partner POTIFOB a akreditovaný tréner ITIL 4.

 


 

Konferencia itSMF CZ "ITIL a ITSM inspirující", 23.-24.1.2020

Konferencia sa konala s našou účasťou ako vystavovateľa v pražskom Cubex Centre.

Programové bloky konferencie boli:

  • ITIL 4
  • Ďalšie trendy v oblasti riadenia IT služieb
  • Workshopy
  • Panelové diskusie.

            

 


Podujatia v roku 2019

Podujatia v roku 2018