Skočiť na hlavný obsah
Menu

Pripravované podujatia

 

P3.express Project Management Day 2024

📢 Pozývame Vás na event venovaný modernému, slobodnému, minimalistickému systému projektového riadenia P3.express a jeho príbuzným modulom, ktorý sa uskutoční 18.4.2024.

 

Hlavným rečníkom bude vedúci autor systému P3.express Nader K. Rad, spoluautor najnovšej verzie PMI PMBOK Guide, množstva ďalších publikácií a videokurzov o projektovom riadení.

 

✔️P3.express je minimalistický a ľahko pochopiteľný systém projektového riadenia, ktorý môžete jednoducho a v podstate okamžite začať používať vo svojej každodennej praxi.

Je podporovaný Európskou úniou a kompatibilný s medzinárodnými systémami projektového riadenia PRINCE2®, PMBOK® Guide a ďalšími.

Jeho certifikácia - P3.express Practitioner je porovnateľná s certifikáciami PRINCE2 Practitioner, PMI PMP® alebo IPMA C, avšak je jednoduchšia, menej bazíruje na terminológii a na rozdiel od nich má doživotnú platnosť.

 

👨‍🏫 P3.express predstaví spolu s Naderom K. Radom Ing. Štefan Ondek, PMP, prvý a zatiaľ jediný slovenský akreditovaný tréner P3.express, vedúci autor slovenského a spoluautor českého prekladu oficiálneho manuálu P3.express.

Na konferencii sa môžete zúčastniť virtuálne/ online alebo prezenčne v našom školiacom stredisku v Malinove pri Bratislave.

 

Vzhľadom na zahraničných rečníkov bude primárnym komunikačným jazykom podujatia angličtina.

 

Praktický workshop, ktorý bude nasledovať hneď po konferencii, sa uskutoční prezenčnou formou, taktiež v Malinove. Jeho kapacita je obmedzená na max. 12 účastníkov.

Povedie ho samotný Nader K. Rad, asistovať mu bude Štefan Ondek.

 

 

🕣 Harmonogram podujatia:

👉9:00-10:00 Prečo P3.express, aké výhody má a ako funguje? Rečníci: Nader K. Rad a Štefan Ondek.

👉10:00-10:15 Príklad použitia P3.express v praxi. Rečník: používateľ P3.express zo zahraničia (živý videoprenos).

10:15-10:30 prestávka

👉10:30-11:15 Micro.P3.express - "malý brat" P3.express pre mikroprojekty od 1-7 účasníkov.

👉11:15-11:45 P5.express - nový minimalistický systém pre riadenie portfólií. Rečník: Nader K. Rad.

👉11:45-12:00 Príklad použitia P3.express v praxi. Rečník: používateľ P3.express zo zahraničia (živý videoprenos).

👉12:00-12:30 Certifikácie v oblasti projektového riadenia vrátane P3.express Practitioner. Rečník: Alexander Pattyn, spoluzakladateľ nezávislého medzinárodného certifikačného orgánu certN.global (živý videoprenos).

12:30-13:30 obedná prestávka

 

👉13:30-16:30 Workshop zameraný na riešenie praktických situácií a problémov z reálnych projektov prinesených účastníkmi pomocou systému P3.express. Workshop vedie: Nader K. Rad. Asistuje: Štefan Ondek.

 

🚀 Vstup na konferenciu virtuálnou formou je zdarma.

Vstupné na konferenciu prezenčnou formou je 50 EUR + DPH./ os.

Vstupné na poobedný workshop s Naderom K. Radom je 200 EUR + DPH/ os..

 

Samotná konferencia je určená pre široké publikum.

Účasť na konferencii prezenčnou formou je určená primárne pre účastníkov poobedného workshopu.

Pre účasť na poobednom workshope je potrebná aspoň základná znalosť P3.express, získaná napr. na našom rovnomennom kurze.

 

 

 


Podujatia v roku 2023

Podujatia v roku 2022

Podujatia v roku 2020

Podujatia v roku 2019

Podujatia v roku 2018