Menu

Naše najväčšie konferencie, prednášky a iné akcie o projektovom riadení v roku 2011

20.10.2011 - Predstavenie medzinárodných štandardov projektového riadenia a ich prínosov pre členov Klubu mladých manažerů České manažerské asociace na pôde VŠE v Prahe
Klub mladých manažerů České manažerské asociace

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 20.10.2011 na pozvanie vedenia Klubu mladých manažerů České manažerské asociace na pôde VŠE v Prahe predstavil jeho členom i ostatným záujemcom medzinárodné štandardy projektového riadenia PRINCE2 a PMI, ich prínosy a vzťah medzi týmito dvoma štandardmi. Následne zodpovedal otázky účastníkov týkajúce sa najmä certifikácie podľa štandardov projektového riadenia PRINCE2, PMI i IPMA a jej praktického využitia.

Prezentáciu z podujatia si môžete pozrieť tu.


Prednášky Najlepšia prax pre riadenie projektov, programov a portfólií - PRINCE2, P3O, MSP, PfM; Bratislava-Malinovo, Brno, Praha-Průhonice, Zlín

24.-29.6.2011 sme poriadali sériu bezplatných odborných prednášok o medzinárodných metodikách riadenia projektov, programov i portfólií postavených na najlepších skúsenostiach (best practices) a ich prínosoch pre prax. Prednášajúcim bol Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner spoločnosti POTIFOB.
Roadshow - sídlo spoločnosti POTIFOB

Prednášky prebehli na Slovensku a v Českej republike v termínoch: 

 

  • Praha-Průhonice 24.6. 2011
  • Malinovo pri Bratislave 27.6.2011
  • Brno 28.6.2011
  • Zlín 29.6.2011

 

Program prednášok pozostával z predstavenia koncepcií riadenia portfólií – Management of Portfolios (MoP), programov Managing Successful Programmes – MSP, celosvetovo najrozšírenejšej metódy riadenia projektov PRINCE2 – Projects In Controlled Environments 2 (Projekty v ovládaných prostrediach 2), štandardu pre budovanie a prevádzku kancelárií riadenia portfólií, programov i projektov – Portfolio, Programme & Project Offices – P3O, kurzov a certifikácie podľa týchto štandardov a záverečnej diskusie.
 
 
Každý poslucháč obržal stručný prehľad metodiky PRINCE2 a informačný materiál o školeniach projektového i programového riadenia POTIFOB (PRINCE2, P3O, PMI, MSP).
Všetkým účastníkom ďakujeme za prejavený záujem o problematiku.

Konferencia Projektový management - plán x realita 13.-14.4.2011, Zlín, Česká republika
Konferencia Projektový management 2011 13.-14.4. sa na pôde Univerzity Tomáše Bati v Zlíne uskutočnil 4.ročník konferencie Projektový management.

Naša trénerka vystúpila v jej odbornom programe s príspevkom na tému Riadenie zmien v projekte s využitím best practice postupov PRINCE2.

 


11.4.2011 - prednáška Úvod do štandardov projektového riadenia PRINCE2 a PMI pre študentov ERASMUS programu Ekonomickej Univerzity v Bratislave

prednáška Úvod a princípy metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009 pre študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 11.4.2011 na pozvanie pedagógov Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavil študentom jej ERASMUS programu metodiku projektového riadenia PRINCE2, jej prínosy, princípy, témy a procesy, ako aj štandard projektového riadenia PMI a vzťah medzi týmito dvoma štandardmi.

 


 

 
Valné zhromaždenie Spočnosti pre projektové riadenie (SPPR) a odborný seminár o PMO8.4.2011, Bratislava

8.4. sa v bratislavskom hoteli Chopin uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (VZ) Spoločnosti pre projektové riadenie, partnera POTIFOB. VZ malo už tradične sprievodný odborný program, tento rok zameraný na kancelárie riadenia projektov (PMO/P3O). Keynote speakrom programu bol p. Eddie Borup z Veľkej Británie, prezident britskej skupiny používateľov best practice štandardov. Účasť p.Borupa na podujatí zabezpečil náš managing partner Štefan Ondek.


29.3.2011 - galavečer Miss Academia ČR 2011

Miss Academia ČR 2010 29.3.2011 sa v Zlíne konal finálový galavečer súťaže krásy a inteligencie študentiek českých vysokých škôl Miss Academia ČR 2011. POTIFOB bol partnerom tohto podujatia a venoval do súťaže cenu pre víťazku - účasť na našom certifikačnom kurze projektového riadenia PRINCE2 Foundation.

POTIFOB PRINCE2 Day 2011Bratislava 10.3.2011

Reagujúc nakladné ohlasy verejnosti na naše odborné konferencie a ostatné podujatia oprojektovom i programovom riadení sme 10.3.2011 usporiadali vbratislavskom hoteli Gate One**** ďalšiu, tentokrát zameranú primárne na štandard PRINCE2 a jeho využitie v stredoeurópskej praxi. Rečníkmi boli renomovaní odborníci na štandard PRINCE2 a príbuzné aj ich aplikovanie z Holandska, Rakúska i Slovenska vyvážene zastupujúci konzultantský, trénerský aj užívateľský pohľad. Keynote speakrom bol p. Allard de Ranitz z Holandska, dlhoročný tréner, konzultant a coach v oblasti projektového a programového riadenia, PRINCE2 Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner a Approved Trainer.

Podujatie moderoval a panelovú diskusiu viedol Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner a hlavný tréner POTIFOB.

 

Sprievodným podujatím konferencie boli poobedňajšie odborné workshopy vedené akreditovanými trénermi PRINCE2 zamerané na praktickú aplikáciu vybraných najvýznamnejších súčastí PRINCE2:

  • vhodné organizačné usporiadanie projektov - workshop viedol Ing. Štefan Ondek, PMP, prvý slovenský akreditovaný tréner PRINCE2
  • tvorba plánov a produktovo orientované plánovanie 

Satelitným podujatím konferencie bol certifikačný kurz MSP - Managing Successful Programmes, štandardu pre riadenie programov prepojeného s PRINCE2. Kurz viedol p. Allard de Ranitz osobne.

 

Ďakujeme partnerom podujatia: 

               Hotel Gate One                         Project Associates                            

 


Podujatia v roku 2012

Podujatia v roku 2010

Podujatia v roku 2009

Podujatia v rokoch 2008 a 2007