Skočiť na hlavný obsah
Menu

IBM

kurzy PRINCE2, PMI, agile a ITIL - IBM

„Najviac sa mi páčili interaktívne úlohy - je to najlepší spôsob ako sa niečo naučiť. Vďaka kurzu som lepšie pochopila Scrum - kde a ako ho môžeme implementovať v našich procesoch."

Kitty Vyparinová, Product Owner, CEE PM Devices, IBM


„Veľmi sa mi páčila možnosť diskutovať o prípadoch a klásť otázky z nášho reálneho pracovného prostredia. Tréning mi priniesol skutočne hlboké pochopenie rámca Scrum."

absolvent/ka kurzu Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, IBM 


„Veľmi sa mi páčili otázky/ odpovede a vysvetlenia počas kurzu. Tréner je veľmi skúsený, zručný a má rozsiahle vedmosti. Získal som omnoho väčší prehľad o agile v porovnaní s internými školeniami."

absolvent/ka kurzu Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, IBM 


„Veľmi dobre zorganizované školenie, podopreté príkladmi z praxe. PRINCE2 je veľmi dobrá certifikácia pre projektového manažéra a spôsob učenia/vedenia vo firme POTIFOB je veľmi efektívny. Odporúčam."

Lýdia Handzová, project manager, IBM


„Najviac sa mi páčil cvičný test. Bol som spokojný s trénerom, so školiacimi priestormi, ako aj s občerstvením na mieste. Odporúčam!"

Jiří Horník, PMP, Project Manager, IBM ČR


„Najviac sa mi páčili praktické cvičenia, diskusia. Kurz bol dostačujúci rozsahom aj spôsobom, nemenila by som ho."

Oľga Pašmíková, project manager, IBM


„Nejvíce se mi líbila návaznost teoretické přípravy, ověřovacích otázek, a praktického cvičení + možnost využití e-learningu, zachování logického toku informací a jejich následná aplikace při cvičení. Užitečné templaty management produktů dostupné na webu e-learningu."

absolvent/ka certifikačných kurzov PRINCE2, IBM ČR


„Líbilo se mi zachování logického toku informací a jejich následné aplikace při cvičení."

absolvent/ka certifikačného kurzu PRINCE2, IBM ČR