Skočiť na hlavný obsah
Menu

Naše najväčšie konferencie, prednášky a iné akcie o projektovom riadení v roku 2010

POTIFOB Project Management Day 2010 - 22.10. a 4.11.2010 Bratislava, 18.11. Praha 

22.10.2010 sa v bratislavskom hoteli Apollo**** uskutočnil POTIFOB Project Management Day 2010 - bezplatná odborná konferencia o best practice štandardoch a postupoch riadenia projektov, programov i projektových kancelárií PRINCE2, PMI, IPMA, P3O, MSP a ďalších. Pre veľký záujem sme ju zopakovali 4.11.2010. Obdobné podujatie sme zrealizovali 18.11.2010 v hoteli Wienna-Galaxie**** v Prahe.

Každý účastník obržal stručný prehľad metodiky PRINCE2 od spoločnosti POTIFOB, ako aj informačný materiál o školeniach projektového i programového riadenia POTIFOB (PRINCE2, PMI, P3O, MSP, IPMA a ďalších).
Konferenciu doplnili sprievodné podujatia - certifikačné kurzy PRINCE2 Foundation, ako aj workshop plánovania projektov a riadenia projektových rizík podľa štandardu PRINCE2.

Na konferencii a sprievodných podujatiach sa zúčastnilo spolu takmer 200 poslucháčov, ktorým ďakujeme za účasť a prejavený záujem o túto problematiku. Ďalej ďakujeme za podporu partnerom konferencie - spoločnostiam AutoCont a BenchCom.  
    

POTIFOB Project Management Day 2010 Bratislava - október

POTIFOB Project Management Day 2010 - november

POTIFOB Project Management Day 2010 - náš tým      POTIFOB Project Management Day 2010 Praha - november     

 


3.11.2010 - prednáška o best practice štandardoch riadenia portfólií, programov, projektov a projektových kancelárií - MoP, MSP, PRINCE2 a P3O pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského

prednáška o metodike projektového manažmentu PRINCE2: 2009, jej vzťahu k metodike PMI PMBoK4th Edition a certifikáciách odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov PRINCE2, PMI a IPMA pre študentov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 3.11.2010 na pozvanie pedagógov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského predstavil študentom jej 5. ročníka best practice štandardy riadenia portfólií, programov, projektov a projektových kancelárií - MoP, MSP, PRINCE2 a P3O, ako aj vzdelávacie a certifikačné systémy týchto štandardov. Zároveň zodpovedal otázky študentov týkajúce sa praktického využitia týchto i príbuzných štandardov v slovenskej praxi.

 

21.10.2010 - konferencia Projektový manažment - Dodávateľ verzus odberateľ

Štvrtý ročník konferencie o projektovom riadení poriadanej v Bratislave časopisom eFocus. Náš tréner Henrich Hipča vystúpil na konferencii s prednáškou zameranou na riadenie projektov v prostredí programov financovaných z fondov EÚ.

 


19.-20.10.2010 - Dny sekcí SPŘ 2010

prednáška: Mäkké aspekty projektového riadenia v ponímaní PRINCE2  

Tretí ročník tohto odborného podujatia, ktoré poriada česká Společnost pro projektové řízení (SPŘ), členská národná organizácia International Project Management Association (IPMA). POTIFOB bol partnerom tohto ročníka.

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek vystúpil na Dnoch sekcí SPŘ ako pozvaný rečník v rámci druhého dňa s príspevkom na tému "Predstavenie best practice štandardov OGC pre riadenie projektov, programov a projektových kancelárií - PRINCE2, MSP i P3O a ichvzájomných väzieb".

 

Prednášky Najlepšia prax pre riadenie projektov, programov a portfólií - PRINCE2, P3O, MSP, PfM; Bratislava, Brno, Košice, Praha
V auguste a septembri 2010 sme usporiadali sériu bezplatných odborných prednášok o medzinárodných metodikách riadenia projektov, programov i portfólií postavených na najlepších skúsenostiach (best practices) a ich prínosoch pre prax. Prednášajúcim bol Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner spoločnosti POTIFOB.
Prednášky prebehli na Slovensku a v Českej republike v štyroch termínoch:
 • Bratislava: štvrtok 2.9.2010 16:30-18:30, Chopin Airporthotel, Galvaniho 28, GPS: 48.1630, 17.1826
 • Brno: streda 1.9.2010 16:30-19:45, školiace stredisko AutoCont CZ, Sochorova 23, ČR, GPS: 49.21275, 16.5667
 • Košice: piatok 10.9.2010 14:30-16:30, TeleDom, Timonova 27, GPS: 48.718305, 21.253374
 • Praha: piatok 27.8.2010 14:30-16:30, Praha-Průhonice, Parkhotel, Uhříněveská 12, GPS: 50.002638, 14.561464
 
Program prednášok pozostával z predstavenia koncepcií riadenia portfólií – Portfolio Management (PfM), programov – Managing Successful Programmes – MSP, celosvetovo najrozšírenejšej metódy riadenia projektov PRINCE2 – Projects In Controlled Environments 2 (Projekty v ovládaných prostrediach 2), štandardu pre budovanie a prevádzku kancelárií riadenia portfólií, programov i projektov – Portfolio, Programme & Project Offices – P3O, kurzov a certifikácie podľa týchto štandardov a záverečnej diskusie.
 
Súčasťou prednášok v Bratislave, Brne a Prahe bolo aj predstavenie príkladu softvérovej podpory riadenia projektov a projektových portfólií - najnovšej verzie Microsoft Project Server 2010 vedené p. Ing. Vlastimilom Poláčkom PMP, unit managerom spoločnosti AutoCont CZ.
 
Každý registrovaný účastník obržal stručný prehľad metodiky PRINCE2 od spoločnosti POTIFOB a informačný materiál o školeniach projektového i programového riadenia POTIFOB (PRINCE2, P3O, PMI, MSP).
Na prednáškach sa zúčastnilo viac ako 200 poslucháčov, ktorým ďakujeme za účasť a prejavený záujem o túto problematiku.
Prednáška PRINCE2, MSP, P3O, PfM  Prednáška PRINCE2, MSP, P3O, PfM
Prednáška PRINCE2, MSP, P3O, PfM

25.6.2010 - prednáška "Metodika projektového riadenia PRINCE2: 2009 a jej prínosy"
25.6.2010 sme v Bratislave uskutočnili informačnú prednášku o najnovšej verzii vedúcej medzinárodnej metodiky projektového riadenia PRINCE2, ktorá je čoraz obľúbenejšia a už najviac certifikovaná aj na Slovensku. Jej ovládanie sa stále viac vyžaduje i pri verejných zákazkách. Prednáška poskytla účastníkom základné informácie o metodike PRINCE2, možnostiach jej využitia i prínosoch pre prax a samozrejme aj o možnostiach vzdelávania a certifikácie v oblasti PRINCE2.
 
Prednáška bola pre registrovaných účastníkov bezplatná, pričom každý z účastníkov obdržal:
 • stručný prehľad metodiky projektového manažmentu PRINCE2 od spoločnosti POTIFOB
 • informačnú brožúru Office of Government Commerce - OGC o PRINCE2: 2009
 • informačný materiál o školeniach PRINCE2: 2009 od spoločnosti POTIFOB
 • drobné občerstvenie.

 


28.5.2010 - informačná prednáška "PRINCE2: 2009 a jej prínosy"

28.5.2010 sme v Prahe usporiadali ďalšiu prednášku o medzinárodnej metodike projektového riadenia PRINCE2: 2009 a jej prínosoch.

 


20.-21.5.2010 - prvý certifikačný kurz MSP (Managing Successful Programmes) Advanced Practitioner na Slovensku

Ako prví v strednej a východnej Európe sme usporiadali pre našich zákazníkov a vrcholových manažérov verejný certifikačný kurz MSP - Managing Successful Programmes najvyššej úrovne náročnosti - Advanced Practitioner. Kurz, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s akreditovaným poskytovateľom týchto školení, spoločnosťou OpEyE Consulting, viedol akreditovaný tréner p. Martin Caron z Holandska.

Mimoriadne potešujúca je správa, že úspešnosť kandidátov na skúške dosiahla 100%. Na Slovensku teda máme prvú skupinku držiteľov najprestížnejšieho certifikátu z rodiny štandardov OGC, pričom jedným z nich je managing partner POTIFOB Štefan Ondek.

 


31.3.2010 - galavečer Miss Academia ČR 2010

Miss Academia ČR 2010 31.3.2010 sa v Zlíne konal finálový galavečer súťaže krásy a inteligencie študentiek českých vysokých škôl Miss Academia ČR 2010. POTIFOB bol hlavným partnerom tohto podujatia a venoval do súťaže ceny pre víťazky - účasť na našich certifikačných kurzoch projektového riadenia PRINCE2 Foundation.

18.3.2010 - konferencia "PRINCE2 Slovakia 2010"

 

PRINCE2 Slovakia 2010 - Colin Bentley a Štefan Ondek
"Otec" metodiky PRINCE2 p. Colin Bentley a managing partner POTIFOB Štefan Ondek.
18.3.2010 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník tohto podujatia poriadaného Odbornou skupinou PRINCE2 pri Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR) zameraného na metodiku projektového riadenia PRINCE2 a príbuzné štandardy.

Vybrané prednášky:

 • história PRINCE2, ktorú osobne predstavil "otec" tejto metodiky p. Colin Bentley z Veľkej Británie
 
 • riadenie kvality podľa PRINCE2, rečníkmi boli managing partner POTIFOB Štefan Ondek a zástupca jedného z našich zákazníkov - p. Anton Mrmus zo spoločnosti Cogent
 
 
 • použitie štandardu Managing Successful Programs (MSP) v slovenskom programe eHealth, rečníčkou bola úspešná absolventka našich certifikačných kurzov PRINCE2 Practitioner, MSP Foundation aj Practitioner a P3O Foundation p. Adriana Daniláková zo spoločnosti Lynx.
 
POTIFOB bol partnerom tohto najvýznamnejšieho odborného podujatia roku 2010 špecializovaného na metodiku projektového manažmentu PRINCE2 a príbuzné štandardy Cabinet Office v Slovenskej  republike.

12.3.2010 - informačná prednáška "PRINCE2: 2009 a jej prínosy"
Naša spoločnosť organizovala 12.3.2010 v Prahe bezplatnú informačnú prednášku pri príležitosti vydania novej verzie medzinárodnej metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009, ktorá je od skončenia prechodného obdobia (k 1.1.2010) jediným štandardom, podľa ktorého prebieha školenie aj certifikácia projektového riadenia PRINCE2.
Prednáška bola obsahom zhodná s tou z 2.2.2010 - pre veľký úspech sme sa rozhodli usporiadať 2. kolo.

Prednáška poskytla účastníkom základné informácie o najnovšej verzii tejto vedúcej univerzálne použiteľnej metodike projektového riadenia, možnostiach jej využitia i prínosoch pre prax a samozrejme aj o možnostiach vzdelávania a certifikácie v oblasti metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009.

 


15.-19.2.2010 - prvý certifikačný kurz MSP (Managing Successful Programmes) Foundation a Practitioner na Slovensku

Ako prví v strednej a východnej Európe sme usporiadali pre našich zákazníkov a vrcholových manažérov verejný certifikačný kurz MSP - Managing Successful Programmes Foundation a Practitioner. Kurz, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s akreditovaným poskytovateľom týchto školení, spoločnosťou OpEyE Consulting, viedol akreditovaný tréner p. Martin Caron z Holandska.

Certifikačnú skúšku MSP Foundation úspešne zložili všetci účastníci kurzu (vrátane oboch konateľov POTIFOB), ktorí sa tak stali držiteľmi rovnomenného medzinárodného certifikátu pre oblasť riadenia programov. Na základe oznámenia výsledkov skúšok MSP Practitioner uskutočnených 19.2.2010 certifikačnou autoritou s radosťou konštatujeme, že Slovensko už má aj prvú skupinu držiteľov tohto prestížneho certifikátu profesionálnych programových manažérov, ktorí ho získali v Slovenskej republike.

Absolventi prvého certifikačného kurzu MSP Practitioner v strednej a východnej Európe

Absolventi a lektor prvého certifikačného kurzu MSP Practitioner na Slovensku.

 


2.2.2010 - informačná prednáška "PRINCE2: 2009 a jej prínosy"

Naša spoločnosť usporiadala 2.2.2010 v Prahe bezplatnú informačnú prednášku pri príležitosti vydania novej verzie medzinárodnej metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009, ktorá je od skončenia prechodného obdobia (k 1.1.2010) jediným štandardom, podľa ktorého prebieha školenie aj certifikácia projektového riadenia PRINCE2.
 
Prednáška poskytla účastníkom základné informácie o najnovšej verzii tejto vedúcej univerzálne použiteľnej metodike projektového riadenia, možnostiach jej využitia i prínosoch pre prax a samozrejme aj o možnostiach vzdelávania a certifikácie v oblasti metodiky projektového riadenia PRINCE2: 2009.


Podujatia v roku 2012

Podujatia v roku 2011

Podujatia v roku 2009

Podujatia v rokoch 2008 a 2007