Skočiť na hlavný obsah
Menu

TOGAF® 10 - enterprise architektúra

TOGAF® je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím "best practices". Používa sa po celom svete vrátane Slovenskej republiky. TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry - business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí "čo" riešiť, "ako" to dosiahnuť a aké výstupy (deliverables) generovať.

Pre TOGAF® kľúčová metóda ADM - Architecture Development Method zahŕňa procesy:

 • plánovanie projektov na tvorbu, vývoj a realizáciu podnikovej architektúry
 • riadenie a ovládanie realizačných projektov a zmien z pohľadu Business / ICT architektúry.

Rámec TOGAF® ďalej dáva k dispozícii techniky, postupy a nástroje pre:

 • prípravu prostredia podnikovej architektúry podniku
 • evidenciu, použitie a údržbu architektúrneho materiálu podrobnejšie popisujúceho organizáciu.

 

Pre koho je TOGAF

 • ICT, business, enterprise, solution analytici a architekti
 • projektoví manažéri
 • špecialisti nákupu
 • corporate legal / risk management špecialisti
 • strategický a vrcholový manažment.

 

Školenia TOGAF

Kurzy prebiehajú v dvoch úrovniach: Level 1 Foundation (3 dni) a Level 2 Practitioner (1 deň). Obe úrovne je možné absolvovať s časovým odstupom alebo hneď po sebe ako cenovo zvýhodnené kombinované školenia.
 
Školenie je veľmi intenzívne. Zameriava sa najmä na na pochopenie princípov a základných stavebných kameňov TOGAF®. Je koncipované tak, aby:
 • účastníkov previedlo naprieč všetkými 7 hlavnými kapitolami TOGAF
 • umožnilo rýchlo si získať prehľad o tom, čo je predmetom TOGAF® a čo nie.

V neposlednom rade sa na školení preberajú odporúčané výstupy (artefacts, templates, deliverables), ktoré majú byť vytvárané a publikované pre zhodu zúčastnených strán vnútri aj mimo organizácie. Ďalej kurz poskytuje náhľad do tém SOA, security, risk management, interoperability, to všetko z uhla pohľadu podnikovej architektúry.

 

Certifikácia TOGAF

Certifikačné skúšky TOGAF sú písomné a skladajú sa v angličtine.

Základná úroveň certifikácie - Level 1 TOGAF 10 Foundation overuje, či kandidát:

 • má znalosť terminológie, štruktúry a základných pojmov TOGAF 10
 • chápe základné princípy Enterprise Architecture a štandardu TOGAF.

Cieľom učenia na tejto úrovni je znalosť a porozumenie. Skúška trvá hodinu, má formát multiple choice testu so 40 otázkami. Pre zloženie skúšky je nutné mať aspoň 55% odpovedí správne.

 

Pokročilá úroveň certifikácie - Level 2 TOGAF 10 Practitioner overuje, či je kandidát schopný aplikovať a analyzovať poznatky TOGAF v praxi.

Cieľom učenia na tejto úrovni je primárne uplatňovanie a analýza. Skúška Practitioner má 2 časti, pričom držitelia certifikátu TOGAF L1 Foundation sú oslobodení od 1. časti skúšky Practitioner.

Skúška Practitioner trvá 90 minút, Má 8 otázok postavených na scenári, ktorý je potrebné vyriešiť pomocou TOGAF. Pre zloženie skúšky je nutné získať aspoň 24 bodov zo 40 možných (teda 60%).

 

Absolventi nami ponúkaných školení maju výnimočne vysokú úspešnosť na skúškach - 98,5% na úrovni TOGAF® L1 Foundation a 97% na úrovni TOGAF® L2 Practitioner.

 

Vstupné požiadavky pre kurz a certifikáciu TOGAF:

 • základný prehľad v architektúre (ICT, business, security) / quality assurance / projektovom riadení / prevádzke služieb
 • pokročilá znalosť angličtiny - školiace materiály a certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku
 • plná koncentrácia a pozornosť v priebehu školenia, ochota k interakcii pri preberaní látky, proaktívny prístup, spolupráca
 • zodpovedná časová investícia do príprav a samostatných cvičení zadaných lektorom

 

Kto vedie nami ponúkané kurzy TOGAF?

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner - akreditované školiace centrum The Open Group. Školenia vedú skúsení českí lektori s dlhoročnou praxou v odbore, ktorí sú držiteľmi certifikácií TOGAF® Foundation / Practitioner. Certifikačné skúšky (v rozhraní IBT Prometric®) účastníci skladajú pod dohľadom certifikovaného proctora The Open Group.

 

Ceny školenia a certifikácie TOGAF

 • TOGAF Level 1 Foundation: 34.900 Kč + 10.490 Kč cert. skúška Open Group
 • TOGAF Level 2 Practitioner: 11.900 Kč + 10.490 Kč cert. skúška Open Group
 • TOGAF Level 1+ Level 2: 43.900 Kč + 20.980 Kč cert. skúšky Open Group

 

Termíny a postup objednania

V našom kalendári zvoľte termín a miesto, ktoré Vám vyhovuje. Potom kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky. U školenia TOGAF pred potvrdením objednávky preverujeme, či obchodný partner bude kurz v uvedenom termíne realizovať.

Ak ste nenašli pre Vás vhodný termín alebo keď máte záujem o vnútrofiremné termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 3 pracovných dní Vám zašleme ponuku.