Skočiť na hlavný obsah
Menu

integratedITSM™ Essentials

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

Kurz integratedITSM™ Essentials poskytuje ucelený úvod do problematiky riadenia IT služieb.

Je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú riadením IT služieb. Teda hlavne pre IT manažérov a procesných špecialistov, ale aj pre projektových manažérov v oblasti IT a všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do riadenia IT služieb.

Na overenie úrovne znalostí slúži certifikačná skúška integratedITSM™ Essentials od amerického certifikačného inštitútu Professional Designations Corp. (PDC).

 

Kurz poskytuje odborníkom v oblasti IT základné znalosti potrebné na pochopenie riadenia IT služieb ako systému kvality so zameraním na vysoké štandardy účinnosti, dostupnosti a spoľahlivosti IT služieb a dosahovanie požadovaných výsledkov.

Certifikácia sa zameriava na integrovaný model riadenia IT, ktorý zahŕňa nasledujúce súčasti:

 • riadenie IT služieb a zladenie s podnikovou stratégiou
 • procesné riadenie a navrhovanie procesov
 • skupina niekoľkých základných procesov, ktoré sú univerzálne pre všetky IT organizácie
 • podporné procesy spojené s neustálym zlepšovaním služieb, ktoré umožňujú IT organizáciám neustále zvyšovať hodnotu pre biznis.

Kurz je kompatibilný s normou ISO/IEC 20000 pre riadenie IT služieb.

 

Čo Vás naučíme na kurze integratedITSM™ Essentials

Tento dvojdňový certifikačný kurz je zameraný na dve primárne oblasti:

 • dôležitosť integrovaného prístupu k riadeniu IT služieb
 • funkcie, procesy a zdroje potrebné na podporu prevádzky a tiež na podporu deviatich základných procesov riadenia IT služieb.

 

Obsah kurzu:

 • Celkový pohľad na integratedITSM™ a koncept systémového myslenia.
 • Ako integrované riadenie IT služieb prispieva k zvyšovaniu hodnoty pre biznis.
 • Riadenie podnikových procesov (Business Process Management - BPM) a ich význam pre riadenie IT služieb.
 • Význam procesného riadenia a jednotlivých vstupov, činností, výstupov a metrík, rovnako ako kľúčových integrácií.
 • Reálny pohľad na 9 stavebných blokov každého procesu a ako ich aplikovať na každý z týchto špecifických procesov: riadenie biznis vzťahov, riadenie úrovne služieb (service level management), IT aktív, konfigurácie, incidentov, problémov, požiadaviek, zmien, deploymentov a releasov.

 

 

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do integratedITSM™ Essentials a ako vyzerá skúška?

Ide o základnú úroveň. Vďaka tomu nie sú na to, aby ste sa mohli pustiť do štúdia, potrebné odborné znalosti. Avšak je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže všetka literatúra na skúšku aj samotná skúška sú v anglickom jazyku.

Skúška integratedITSM™ Essentials má formu online písomného multiple choice testu. Obsahuje 40 otázok. Na zloženie skúšky musíte zodpovedať správne aspoň 26 otázok, t.j. 65%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok.

Certifikácia platí doživotne.

integratedITSM™ Essentials odznak

 

Ako vyzerajú naše kurzy integratedITSM™ Essentials

Na našich kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky.

Verejné kurzy, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia amerického inštitútu Professional Designations, trvajú 2 dni. Certifikačná skúška sa píše online v termíne vybranom kandidátom z ponuky skúšobného inštitútu.

 

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou cez videokonferenčnú platformu.

Informácie o mieste konania verejných prezenčných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Každý účastník nášho certifikačného kurzu integratedITSM™ Essentials od nás dostane:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • elektronický plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál v angličtine s učebnými textami - prezentáciou, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami
 • podrobný popis certifikácie 
 • oficiálny cvičný test v angličtine
 • sylabus skúšky
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na certifikačnú skúšku od momentu úhrady za kurz až do jeho absolvovania
 • u prezenčných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu

 

Kto vás bude školiť?

Naše kurzy integratedITSM™ Essentials vedie Ing. Štefan Ondek, PMP, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením projektov aj IT a vedením školení projektového, IT a agilného riadenia.

Verejné kurzy poriadame v slovenčine s použitím anglických materiálov a odbornej terminológie. Vnútrofiremné kurzy realizujeme v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických študijných materiálov a odbornej terminológie.

 

Miesto a termíny konania

Naše certifikačné kurzy integratedITSM™ Essentials realizujeme ako verejné a vnútrofiremné, virtuálnou/ online aj prezenčnou formou.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom kalendári školení, cez ktorý si ich môžete objednať.

 

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení integratedITSM™ Essentials, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Uvádzacia cena verejného kurzu integratedITSM™ Essentials je 400 € + DPH na osobu.

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Certifikačná skúška integratedITSM™ Essentials stojí ďalších 250 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie doživotne platného elektronického certifikátu a digitálneho odznaku od amerického medzinárodného inštitútu Professional Designations (za podmienky zloženia skúšky).

 

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH. Ceny sa vzťahujú na naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz integratedITSM™ Essentials, dodržíte všetky pokyny lektora, vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek inde obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu integratedITSM™ Essentials od akreditovaného partnera Professional Designations Corp., realizovaného na Slovensku, v porovnateľnom termíne, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov, či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie integratedITSM™ Essentials, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu 6 mesiacov od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie - v prípade prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu integratedITSM™ Essentials.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

 

Ak máte záujem o vnútrofiremné školenie:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.