Menu

Základy agile - Agile Foundation

Čo vám kurz prinesie?

 • Láka vás agilné prostredie?
 • Potrebujete rýchlo a pružne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníka?
 • Chcete, aby bol Váš vývoj viac dynamický a transparentný?
 • Prediktívne metódy plánovania nevedú k požadovaným výsledkom?

V tom prípade je náš kurz Základy agile - Agile Foundation práve pre Vás.

Kurz je úvodom do najznámejších a najpoužívanejších agilných rámcov, konceptov, techník a agilných spôsobov správania:

 1. Objasní Vám základy agilných spôsobov práce.
 2. Vysvetlí Vám najpopulárnejší agilný rámec Scrum, Kanban a Lean Start-Up.
 3. Uvedie Vás do techník pre podporu zdieľaného pochopenia, empirického plánovania a odhadovania (MoSCoW prioritizácia, timeboxing a i.).

Zároveň dáva účastníkom vstupné znalosti potrebné pre:

 • agilné certifikácie EXIN Agile Scrum Foundation, Scrum.org PSM I a PSPO I.
 • vyššiu úroveň znalostí i certifikácie - Scrum Master/ Product Owner alebo PMI-ACP.

Prehľad najrozšírenejších agilných certifikácií nájdete tu.

 

Pre koho je tento kurz?

Tento kurz je určený projektovým a programovým manažérom, koordinátorom, vedúcim tímov, analytikom, vývojárom, programátorom a všetkým, ktorí chcú:

 1. ovládať základy agilných spôsobov práce
 2. efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
 3. aktívne spolupracovať so zákazníkom v priebehu vývoja
 4. mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov
 5. dodávať použiteľné produkty rýchlo a v termíne
 6. vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
 7. získať potrebný základ pre niektorú z vyššie uvedených certifikačných skúšok agile.Čo hovoria o našich kurzoch Základy Agile - Agile Foundation ich absolventi?

    

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Chcete sa aj certifikovať?

Spolu s kurzom si u nás môžete objednať skúšku EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) za zvýhodnenú cenu. EXIN je renomovaný medzinárodný akreditačný a certifikačný orgán s viac ako 30-ročnou tradíciou a viac ako 2 000 000 absolventov. Skúšku EXIN ASF je možné zložiť v angličtine alebo v češtine priamo na záver kurzu alebo (za príplatok) online v ľubovoľnom Vami zvolenom termíne. Ak máte záujem o certifikáciu Scrum.org, tú si je nutné objednať priamo u Scrum.org. Absolvuje sa online v angličtine.

 

Popis kurzu

1,5-dňový prezenčný kurz s akreditáciou EXIN (ako "Agile Scrum Foundation") tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Ako vnútrofiremný ho ponúkame aj v jednodňovej intenzívnej verzii. Vedie ho náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum a PRINCE2 Agile, držiteľ certifikátov Agile Scrum Master i Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner a ďalších.

Bezprostredne po kurze (t.j. u verejných kurzov na 2. deň po obede) je možné absolvovať certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Foundation.

              

Obsah kurzu

1. Úvod do agile

 • čo je agile - definícia, mindset, Agilný manifest
 • prečo agile
 • oblasti využitia agile

2. Scrum - najrozšírenejší agilný rámec 

 • definícia a teória Scrumu
 • Scrum team - vlastník produktu (product owner), vývojový tím, scrum master
 • udalosti Scrumu - šprint, plánovanie šprintu, denný Scrum, vyhodnotenie šprintu, retrospektíva šprintu
 • artefakty Scrumu - produktový backlog, backlog šprintu, inkrement
 • definícia "hotovo" (Definition of "Done")

3. Kanban, Scrumban, Lean, Lean start-up, Design Thinking

 • vysvetlenie základných myšlienok týchto agilných a agilitu podporujúcich prístupov

4. Techniky na podporu zdieľaného pochopenia

 • informačné radiátory
 • burn charts - burndown a burnup
 • Kanban board

5. Techniky pre agilné plánovanie a odhadovanie

 • postupné plánovanie (napr. produkt - release - šprint)
 • timeboxing
 • user stories
 • prioritizácia MoSCoW
 • relatívne odhadovanie - story points
 • wideband Delphi/ Planning poker
 • T-shirt sizing

 

 

Každý účastník kurzu od nás dostane:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v čestine alebo angličtine
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia Agile Foundation s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine (s českými slidami), s českými i anglickými študijnými materiálmi a otázkami
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine a češtine
 • anglický aj český oficiálny cvičný test EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) s hodnotiacim kľúčom a podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • sylabus a dizajn skúšky ASF, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • pri objednaní skúšky ASF prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného insititutu EXIN
 • anglicko-český slovníček základných pojmov, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku ASF, ak si ju objednáte, od momentu úhrady za kurz až do absolvovania skúšky (fair-use policy)
 • možnosť dokúpiť si publikáciu Agile Scrum Handbook 2nd Edition vhodnú pre prípravu na skúšku ASF
 • u prezenčných verejných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • na požiadanie certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre získanie PDU.

Od účastníkov kurzu sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu na kurz sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

 

Miesto a termíny konania kurzov

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny našich verejných kurzov Základy agile - Agile Foundation nájdete v kalendári kurzov.


Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Základy agile, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov Základy agile je 387 € na osobu. V cene sú zahrnuté školiace materiály ku kurzu, občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

K dispozícii máme aj e-learningový kurz Základy Agile - Agile Foundation za 150 € na osobu.

Zvýhodnená cena skúšky Agile Scrum Foundation (ASF) EXIN pri jej kúpe spolu s prezenčným alebo virtuálnym kurzom je ďalších 135 € na osobu a pokus. Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.
Ak chcete absolvovať skúšku, odporúčame Vám dokúpiť si knihu Agile Scrum Handbook 2nd Edition od vydavateľa Van Haren Publishing, ktorú si môžete objednať ako ebook aj priamo od nás za príplatok 25 € + DPH.

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Základy agile a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodnená "balíková" cena 900 €/ os. V tejto cene sú kompletné kurzy Základy agile a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenie, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

2.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite náš kurz Základy agile, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným a kvalifikovaným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Základy agile, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Základy agile uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy a občerstvenie. Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Základy agile kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.