Skočiť na hlavný obsah
Menu

Scrum Master I + základy Agile

Čo vám kurz prinesie?

 • Láka vás agilné prostredie?
 • Potrebujete rýchlo a pružne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníka?
 • Chcete, aby bol Váš vývoj viac dynamický a transparentný?
 • Prediktívne metódy plánovania nevedú k požadovaným výsledkom?

V tom prípade je náš kurz Scrum Master I + základy Agile práve pre Vás.

 

Kurz je úvodom do najznámejších a najpoužívanejších agilných rámcov, konceptov, techník a agilných spôsobov správania:

 • Objasní Vám základy agilných spôsobov práce.
 • Vysvetlí Vám najpopulárnejší agilný rámec Scrum, predstaví Kanban, Scrumban, Lean, Lean Startup a Design Thinking.
 • Uvedie Vás do techník pre podporu zdieľaného pochopenia, empirického plánovania a odhadovania (MoSCoW prioritizácia, timeboxing a i.).

Zároveň dáva účastníkom vstupné znalosti potrebné pre:

Prehľad najrozšírenejších agilných certifikácií nájdete tu.

 

Pre koho je tento kurz?

Tento kurz je určený projektovým a programovým manažérom, koordinátorom, vedúcim tímov, analytikom, vývojárom, programátorom a všetkým, ktorí chcú:

 1. ovládať základy agilných spôsobov práce s dôrazom na Scrum
 2. efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
 3. aktívne spolupracovať so zákazníkom v priebehu vývoja
 4. mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov
 5. dodávať použiteľné produkty rýchlo a v termíne
 6. vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
 7. získať potrebný základ pre niektorú z vyššie uvedených certifikačných skúšok agile

lidi

 

Čo hovoria o našich kurzoch Scrum Master I + základy Agile ich absolventi?

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Chcete sa aj certifikovať?

Spolu s kurzom si u nás môžete objednať skúšku EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) za zvýhodnenú cenu. EXIN je renomovaný medzinárodný akreditačný a certifikačný orgán s dlhoročnou tradíciou a miliónmi absolventov.

Skúšku EXIN ASF je možné zložiť v angličtine priamo na záver kurzu alebo online v ľubovoľnom Vami zvolenom termíne.

Ak máte záujem o certifikáciu Scrum.org, tú si je nutné objednať priamo na webe Scrum.org. Absolvuje sa online v angličtine.

Certifikácia od EXIN a Scrum.org platí doživotne. 

  certifikát EXIN Agile Scrum Foundation

 

Popis kurzu

Jedná sa o 1,5-dňový prezenčný/ virtuálny kurz s akreditáciou EXIN (ako "Agile Scrum Foundation") tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Ako vnútrofiremný ho ponúkame aj v jednodňovej intenzívnej verzii.

Vedie ho náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum, PeopleCert Scrum Master I aj II a PRINCE2 Agile, držiteľ certifikátov Agile Business Professional, Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner, Scrum Master II (od PeopleCert) a ďalších.

lego

           

Obsah kurzu

1. Úvod do agile

 • čo je agile - definícia, mindset, Agilný manifest
 • prečo agile
 • oblasti využitia agile

2. Scrum - najrozšírenejší agilný rámec 

 • definícia, teória a hodnoty Scrumu
 • Scrum team - vlastník produktu (product owner), vývojári, scrum master
 • udalosti Scrumu - šprint, plánovanie šprintu, denný Scrum, vyhodnotenie šprintu, retrospektíva šprintu
 • artefakty Scrumu a ich ciele - produktový backlog a cieľ produktu, backlog šprintu a cieľ šprintu, inkrement a definícia "hotovo" (definition of "done")

3. Kanban, Scrumban, Lean, Lean startup, Design Thinking

 • vysvetlenie základných myšlienok týchto agilných a agilitu podporujúcich prístupov

4. Techniky na podporu zdieľaného pochopenia

 • informačné radiátory
 • burn charts - burndown a burnup
 • Kanban board

5. Techniky pre agilné plánovanie a odhadovanie

 • postupné plánovanie (napr. produkt - release - šprint)
 • timeboxing
 • user stories
 • prioritizácia MoSCoW
 • relatívne odhadovanie - story points
 • wideband Delphi/ Planning poker
 • T-shirt sizing

 

Každý účastník kurzu od nás dostane:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré mu umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • prístup na 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine (s českými slidami), s českými i anglickými študijnými materiálmi a otázkami (v prípade záujmu poskytujeme za príplatok aj papierovú verziu študijných materiálov)
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu
 • oficiálny cvičný test s hodnotiacim kľúčom, zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • sylabus skúšky, ktorý nájdete v e-learningu
 • prístup na portál pre kandidátov certifikácie daného skúšobného inštitútu, ak si skúšku objednáte
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu úhrady až do jeho absolvovania
 • anglicko-český slovníček základných pojmov, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • možnosť dokúpiť si elektronickú publikáciu Agile Scrum Handbook vhodnú pre prípravu na skúšku Agile Scrum Foundation
 • u prezenčných verejných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • na požiadanie osvedčenie o absolvovaní kurzu využiteľné napr. pre získanie PDU.

Od účastníkov kurzu sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej/ virtuálnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu na kurz sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto a termíny konania kurzov

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou cez MS Teams/ Zoom/ prípadne Skype.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny našich verejných kurzov Scrum Master I + základy Agile nájdete v kalendári kurzov.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Scrum Master I + základy Agile, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov Scrum Master I + základy Agile je 400 € na osobu.

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

 

Zvýhodnená cena skúšok pri kúpe spolu s prezenčným alebo virtuálnym kurzom je:

 • papierová alebo online skúška EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) 228 €

Cena skúšky je uvedená na osobu a pokus. Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

Ak chcete absolvovať skúšku EXIN ASF, odporúčame Vám dokúpiť si knihu Agile Scrum Handbook od vydavateľa Van Haren Publishing, ktorú si môžete objednať ako ebook priamo od nás za príplatok 25 € + DPH.

 

K dispozícii máme aj náš cenovo výhodný e-learningový kurz Scrum Master I + základy Agile za 165 € na osobu.

 

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Scrum Master I + základy Agile a Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodnená "balíková" cena 750 €/ os.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenie, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

2.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite náš kurz Scrum Master I + základy Agile, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného verejného kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným a kvalifikovaným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícky poplatok, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Scrum Master I + základy Agile, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ktorýkoľvek verejný termín uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy a občerstvenie - v prípade verejného prezenčného kurzu. Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. Ak tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Scrum Master I + základy Agile kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.