Skočiť na hlavný obsah
Menu

Základy agile vrátane Scrum

Čo vám kurz prinesie?

 • Láka vás agilné prostredie?
 • Potrebujete rýchlo a pružne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníka?
 • Chcete, aby bol Váš vývoj viac dynamický a transparentný?
 • Prediktívne metódy plánovania nevedú k požadovaným výsledkom?

V tom prípade je náš kurz Základy agile vrátane Scrum práve pre Vás.

 

Kurz je úvodom do najznámejších a najpoužívanejších agilných rámcov, konceptov, techník a agilných spôsobov správania:

 1. Objasní Vám základy agilných spôsobov práce.
 2. Vysvetlí Vám najpopulárnejší agilný rámec Scrum, predstaví Kanban, Scrumban, Lean, Lean Startup a Design Thinking.
 3. Uvedie Vás do techník pre podporu zdieľaného pochopenia, empirického plánovania a odhadovania (MoSCoW prioritizácia, timeboxing a i.).

Zároveň dáva účastníkom vstupné znalosti potrebné pre:

 • agilné certifikácie EXIN Agile Scrum Foundation, PeopleCert Scrum Master I aj Scrum.org PSM I a PSPO I.
 • vyššiu úroveň znalostí i certifikácie - Scrum Master/ Product Owner + PMI-ACP.

Prehľad najrozšírenejších agilných certifikácií nájdete tu.

 

Pre koho je tento kurz?

Tento kurz je určený projektovým a programovým manažérom, koordinátorom, vedúcim tímov, analytikom, vývojárom, programátorom a všetkým, ktorí chcú:

 1. ovládať základy agilných spôsobov práce
 2. efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
 3. aktívne spolupracovať so zákazníkom v priebehu vývoja
 4. mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov
 5. dodávať použiteľné produkty rýchlo a v termíne
 6. vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
 7. získať potrebný základ pre niektorú z vyššie uvedených certifikačných skúšok agile.

Čo hovoria o našich kurzoch Základy Agile vrátane Scrum ich absolventi?

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Chcete sa aj certifikovať?

Spolu s kurzom si u nás môžete objednať skúšku EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) a/ alebo PeopleCert Scrum Master I (PC SM I) za zvýhodnenú cenu. EXIN aj PeopleCert sú je renomované medzinárodné akreditačné a certifikačné orgány s dlhoročnou tradíciou a miliónmi absolventov. Skúšku EXIN ASF je možné zložiť v angličtine alebo v češtine priamo na záver kurzu alebo (za príplatok) online v ľubovoľnom Vami zvolenom termíne. Pre skúšku PC SM I platí to isté, avšak zatiaľ je dostupná len v angličtine, nemčine a španielčine.

Ak máte záujem o certifikáciu Scrum.org, tú si je nutné objednať priamo na webe Scrum.org. Absolvuje sa online v angličtine.

 

Popis kurzu

1,5-dňový prezenčný kurz s akreditáciou EXIN (ako "Agile Scrum Foundation") aj PeopleCert (ako "Scrum Master I") tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Ako vnútrofiremný ho ponúkame aj v jednodňovej intenzívnej verzii. Vedie ho náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum, PeopleCert Scrum Master I aj II a PRINCE2 Agile, držiteľ certifikátov Agile Business Professional, Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner, Scrum Master II (od PeopleCert) a ďalších.

Po kurze je možné absolvovať medzinárodnú certifikačnú skúšku (viď vyššie).

              

Obsah kurzu

1. Úvod do agile

 • čo je agile - definícia, mindset, Agilný manifest
 • prečo agile
 • oblasti využitia agile

2. Scrum - najrozšírenejší agilný rámec 

 • definícia, teória a hodnoty Scrumu
 • Scrum team - vlastník produktu (product owner), vývojári, scrum master
 • udalosti Scrumu - šprint, plánovanie šprintu, denný Scrum, vyhodnotenie šprintu, retrospektíva šprintu
 • artefakty Scrumu a ich ciele - produktový backlog a cieľ produktu, backlog šprintu a cieľ šprintu, inkrement a definícia "hotovo" (definition of "done")

3. Kanban, Scrumban, Lean, Lean startup, Design Thinking

 • vysvetlenie základných myšlienok týchto agilných a agilitu podporujúcich prístupov

4. Techniky na podporu zdieľaného pochopenia

 • informačné radiátory
 • burn charts - burndown a burnup
 • Kanban board

5. Techniky pre agilné plánovanie a odhadovanie

 • postupné plánovanie (napr. produkt - release - šprint)
 • timeboxing
 • user stories
 • prioritizácia MoSCoW
 • relatívne odhadovanie - story points
 • wideband Delphi/ Planning poker
 • T-shirt sizing

 

 

Každý účastník kurzu od nás dostane:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v češtine alebo angličtine
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine (s českými slidami), s českými i anglickými študijnými materiálmi a otázkami
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine a češtine
 • pri objednaní skúšky príslušný oficiálny cvičný test s hodnotiacim kľúčom, zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí, sylabus skúšky, prístup na portál pre kandidátov certifikácie daného skúšobného inštitútu, e-mailovú odbornú podporu pri príprave na skúšku od momentu úhrady za kurz až do absolvovania skúšky (fair use policy)
 • anglicko-český slovníček základných pojmov, ktorý nájdete v e-learningovom prostredí
 • polhodinovú konzultáciu s trenérom - Ing. Štefanom Ondekom, PMP v prípade virtuálneho kurzu
 • možnosť dokúpiť si elektronickú publikáciu Agile Scrum Handbook vhodnú pre prípravu na skúšku ASF
 • u prezenčných verejných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • na požiadanie osvedčenie o absolvovaní kurzu využiteľné napr. pre získanie PDU.
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

Od účastníkov kurzu sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu na kurz sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

 

Miesto a termíny konania kurzov

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

Termíny našich verejných kurzov Základy agile vrátane Scrum nájdete v kalendári kurzov.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Základy agile vrátane Scrum, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich verejných kurzov Základy agile vrátane Scrum je 387 € na osobu. 

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

Zvýhodnená cena skúšok pri kúpe spolu s prezenčným alebo virtuálnym kurzom je:

 • PeopleCert Scrum Master I (PC SM I) 105 € (plus v prípade záujmu pripoistenie 2. pokusu na skúške - Take2 za 60 €)
 • EXIN Agile Scrum Foundation (ASF) 135 €

Cena skúšky je uvedená na osobu a pokus. Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

Ak chcete absolvovať skúšku ASF, odporúčame Vám dokúpiť si knihu Agile Scrum Handbook od vydavateľa Van Haren Publishing, ktorú si môžete objednať ako ebook aj priamo od nás za príplatok 25 € + DPH.

 

K dispozícii máme aj e-learningový kurz Základy Agile vrátane Scrum za 150 € na osobu.

 

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Základy agile vrátane Scrum a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodnená "balíková" cena 900 €/ os. V tejto cene sú kompletné kurzy Základy agile vrátane Scrum a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenie, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

2.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite náš kurz Základy agile vrátane Scrum, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným a kvalifikovaným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Základy agile vrátane Scrum, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Základy agile uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy a občerstvenie. Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Základy agile vrátane Scrum kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.