Skočiť na hlavný obsah
Menu

SW nástroje JIRA & Confluence - Foundation (Essentials)

Na tuzemskom i zahraničnom trhu existuje veľký rad softvérových nástrojov pre programové či projektové riadenie.

JIRA a Confluence patria jednoznačne medzi lídrov v tomto odvetví s trhovým podielom viac ako 80%.

      

 

Prečo 4 z 5 firiem volia práve nástroj JIRA alebo Confluence?

Medzi hlavné benefity patrí ich univerzalita: Či už sa jedná o demand management, riadenie kapacít alebo napríklad vizualizáciu dát, JIRA ponúka odpoveď na každú jednotlivú oblasť a stáva sa tak silným nástrojom firiem, ktoré nemusia vynakladať dodatočné náklady na licencovanie ďalšieho softvéru.

Keďže sa jedná o modulárny systém, používatelia si môžu flexibilne vybrať nástrojové prvky, ktoré budú na projekte používať. JIRA sa tak prispôsobí komplexite projektu, a je možné ju operatívne meniť podľa aktuálnych potrieb.

Hoci je JIRA a Confluence používaná najmä v agilne riadených projektoch (Agile prístupy a metódy), je možné tieto nástroje využiť aj pre projekty vedené tzv. vodopádovým modelom (Waterfall).

 

 

Čo je JIRA & Confluence?

Oba softvérové ​​programy pochádzajú od austrálskej spoločnosti Atlassian a pôvodne slúžili ako IT ticketovacie nástroje na vybavovanie servisných požiadaviek vo firmách. Postupom času začali tieto nástroje vyžívať projektové tímy na vývoj nového softvéru a testovanie. Teraz ponúkajú nepreberné množstvo modulov použiteľných pre projektové riadenie v rôznych odboroch.

 

Aký je rozdiel medzi JIRA a Confluence?

JIRA je univerzálny nástroj pre projektové a programové riadenie, správu požiadaviek či manažment firemných procesov. Je vhodný tak pre developerské tímy, ako aj pre zaistenie bežnej operatívy v HR, IT, financiách a mnohých ďalších.

Medzi zoznam jej benefitov patrí:

 • Možnosť vytvorenia workflow na mieru
 • Prívetivé užívateľské prostredie
 • Evidencia a správa úloh na jednom mieste
 • Evidencia a riadenie rizík a problémov
 • Interaktívne dashboardy a real-time reporting
 • Riadenie kapacít v tíme
 • Integrácia s ostatnými systémami, napr. komunikačné nástroje ako MS Teams či Zoom, kolaboračnými platformami ako MIRO, či emailovým klientom Outlook
 • K dispozícii je veľké množstvo doplnkových modulov, ktoré je možné vyberať z tzv. Atlassian Marketplace

Confluence je webový dokumentačný portál, ktorý v sebe kĺbi funkcie intranetu a databázových znalostí. V kombinácii s JIRA je vynikajúcim nástrojom pre tímovú spoluprácu. V rámci projektu je možné v Confluence uchovávať výstupy z projektových schôdzok, agilných eventov ako napr. Sprint planning, Stand-Up alebo retrospektíva. Vďaka vzájomnému prepojeniu s JIRA umožňuje jednoduchú spoluprácu za pomoci automatických notifikácií členom tímu.

 

Pre koho je kurz určený?

Tento kurz je vhodný pre projektových a programových manažérov, koordinátorov, vedúcich tímov, analytikov,
vývojárov, programátorov a všetkých, ktorí chcú:

 • Efektívne a jednoducho riadiť projekt a dodávku za pomoci softvérových nástrojov
 • Získať plnú kontrolu a transparentnosť nad kvalitou dodávaných produktov
 • Aktívne zapojiť tím aj sponzora do projektu
 • Prehľadne vizualizovať a reportovať aktuálny stav projektu a dodávky bez zbytočnej práce

Je vhodné, aby účastníci mali vstupné znalosti agile (získané napríklad absolvovaním prezenčného alebo virtuálneho/ online kurzu Scrum Master I+ základy Agile, prípadne e-learningového kurzu Scrum Master I + základy Agile). Výhodou sú znalosti ITSM (získané napr. absolvovaním prezenčného alebo virtuálneho/ online kurzu ITSM Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 alebo kurzu ITSM Essentials.

 

Forma a popis kurzu

Jedná sa o interaktívny  celodenný kurz, v ktorom je teoretická časť kombinovaná s názornými ukážkami, tzv. demo a cvičeniami. Každý účastník má tak možnosť si vyskúšať, či dostatočne porozumel výkladu priamo v softvéri JIRA a Confluence.

Kurz prebieha v českom jazyku a je určený pre verejnosť (uzavreté individuálne kurzy pre firmy je možné pripraviť na mieru aj v anglickom jazyku).

K obom nástrojom dostane účastník prístup na časovo obmedzenú dobu, ktorá potrvá aj po skončení kurzu, aby si mohol dostatočne osvojiť svoje znalosti a prípadne sa opýtať školiteľa na dodatočné otázky.

Školenie vedie náš česky aj anglicky hovoriaci lektor - pán Ing. Tomas Tittl, ktorý má dlhoročné skúsenosti s používaním a implementáciou softvérových nástrojov JIRA a Confluence vo firemných štruktúrach.

Obsah kurzu

Blok 1 - Úvod do JIRA & Confluence

 • Na čo slúžia nástroje JIRA a Confluence a aké je ich praktické využitie
 • Benefity a ukážky z  praxe (value proposition)
 • Zoznámenie sa s nástrojmi, základné prvky a ovládanie

Blok 2 - Užívateľské role v rámci tímu a stavba backlogu

 • Aké existujú projektové role v JIRA a rozdiely medzi nimi
 • Čo sú "Issues" v JIRA projekte
 • Nastavenie väzieb medzi úlohami a ich typológia
 • Tvorba produktového backlogu
 • Ukážkové príklady štruktúry backlogu z praxe

Blok 3 - Board (projektová nástenka) a jej typológia

 • Scrum vs kanban, výhody a nevýhody
 • Praktické využitie Scrumu a kanbanu (use cases) 
 • Vytvorenie a nastaveniie nástenky (základné prvky nastavení)
 • Workflow a práca s ním
 • Simulácia sprintu v Scrum boarde 

Blok 4 - Ukážka vizualizácie projektového plánu

 • Roadmapa a jej funkcie
 • Základná konfigurácia roadmapy
 • Dashboard – tvorba pomocou odlišných reportov (tzv. gadgets)

Blok 5 - Confluence: Stránky projektu a projektová dokumentácia

 • Tvorba stránok a ich štruktúra (dashboard, spaces, pages)
 • Šablony, editácia a funkčné prvky
 • Statické a dynamické polia
 • Ukázka efektívneho využitia s JIRA nástrojom 

 

Každý účastník kurzu dostane:

 • Nastavený prístup do projektu v JIRA nástroji na časovo obmedzenú dobu
 • Prístupy so základným nastavením k projektu do nástroja Confluence na časovo obmedzenú dobu
 • Účastnícky manuál v českom jazyku
 • Domácu úlohu s možnosťou následnej emailovej/ virtuálnej konzultácie na overenie správnosti riešenia
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu

 

Miesto a termín konania kurzu

Verejné školenie prebieha virtuálnou formou cez MS Teams platformu (v prípade neverejných - individuálnych firemných kurzov - je možné sa dohovoriť na alternatívnom komunikačnom kanále).

Termíny verejných kurzov JIRA & Confluence - Foundation (Essentials) nájdete v kalendári kurzov, cez ktorý si ich môžete objednať.

 

Cena

 • verejné – JIRA & Confluence – Foundation (Essenntials) za cenu 400 € bez DPH/ os.

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov a možné termíny expresných kurzov nás prosím kontaktujte na ondekova@potifob.com s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termíne. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Záruka konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď si daný termín školenia záväzne objednáte a včas uhradíte účastnícky poplatok, kurz nezrušíme zo subjektívnych príčin na našej strane.

Záruka kvality

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Preto pokiaľ si kúpite náš kurz, dodržíte všetky pokyny lektora, zúčastníte sa celého kurzu, a napriek tomu všetk0mu bude mať Vaša firma ťažkosti s implementáciou a nastavením projektu vo Vašom licencovanom nástroji JIRA, náš lektor Vám poskytne hodinovú konzultáciu zadarmo.

Pre bližšie informácie o tejto záruke a jej podmienkach nás v prípade záujmu kontaktujte.