Skočiť na hlavný obsah
Menu

IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

Tento kurz poskytuje základné znalosti kľúčových pojmov a koncepcií riadenia IT služieb podľa populárnej normy ISO/IEC 20000:2018.

Je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú riadením IT služieb. Teda hlavne pre IT manažérov a procesných špecialistov, ale aj pre projektových manažérov v oblasti IT a všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do riadenia IT služieb. 

Na overenie úrovne znalostí slúži certifikačná skúška IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000:2018 od renomovaného skúšobného inštitútu EXIN. Certifikácia je platná doživotne.

Kurz a certifikácia pokrývajú tieto oblasti:

  • úvod do riadenia IT služieb
  • systém riadenia služieb (service management system - SMS) vrátane základných procesov ako incident management, problem management, riadenie zmien, deploymentov a releasov, riadenie úrovne služieb
  • prevádzku systému riadenia služieb.

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do tohto kurzu a ako vyzerá skúška?

Ide o základnú úroveň. Vďaka tomu nie sú na to, aby ste sa mohli pustiť do štúdia, potrebné odborné znalosti. Avšak je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže všetka literatúra na skúšku aj samotná skúška sú v anglickom jazyku.

Skúška Foundation má formu online písomného multiple choice testu. Pre pripustenie k nej nie je potrebné splniť žiadne špeciálne podmienky. Obsahuje 40 otázok. Na zloženie skúšky musíte zodpovedať správne aspoň 26 otázok, t.j. 65%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok.

Pre držiteľov certifkátov ITIL® akejkoľvek verzie (vrátane exspirovaných)VeriSM™ a SIAM™ je určená rozdielová skúška Foundation Bridge. Tá obsahuje iba 20 otázok a je lacnejšia.

Certifikácia platí doživotne.

 

Ako vyzerajú naše kurzy EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018

Na našich kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V rámci kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky.

Verejné kurzy EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia EXIN, trvajú 2 dni.

Certifikačná skúška sa píše online. Na výber je nahrávaná skúška, ktorú môže kandidát písať v ľubovoľnom čase v rámci 3 týždňov od aktivácie poukazu (aktiváciu poukazu vykoná samotný kandidát) a skúška dohľadovaná v reálnom čase živým dozorcom, ktorej termín si kandidát môže vybrať z ponuky skúšobného inštitútu. Cena oboch foriem je rovnaká, výber formy online skúšky robí samotný kandidát v online platforme skúšobného inštitútu EXIN. Kvôli časovej flexibilite odporúčame nahrávanú skúšku.

Na požiadanie je možné zabezpečiť aj realizáciu skúšky v papierovej podobe v našich priestoroch v termíne stanovenom vzájomnou dohodou.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčne alebo virtuálnou formou cez videokonferenčnú platformu. 

Informácie o mieste konania verejných prezenčných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Každý účastník nášho kurzu IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 od nás dostane:

  • podrobné predkurzové inštrukcie
  • príručku na prípravu na skúšku v angličtine s popisom i sylabom skúšky a zoznamom odporúčanej literatúry
  • účastnícky manuál v angličtine s učebnými textami
  • oficiálny cvičný test v angličtine so zdôvodneniami správnych a nesprávnych odpovedí
  • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na skúšku od momentu úhrady za kurz až do jeho absolvovania
  • u prezenčných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu

 

Kto vás bude školiť?

Naše kurzy EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 vedie Ing. Štefan Ondek, PMP, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením projektov aj IT a vedením školení projektového, IT a agilného riadenia. 

Verejné kurzy poriadame v slovenčine s použitím anglických materiálov a odbornej terminológie. Vnútrofiremné kurzy realizujeme v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických študijných materiálov a odbornej terminológie.

 

Miesto a termíny konania

Naše certifikačné kurzy EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 realizujeme ako verejné a vnútrofiremné, virtuálnou/ online aj prezenčnou formou.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom kalendári školení, cez ktorý si ich môžete objednať.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Uvádzacia cena verejného kurzu EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 je 400 € + DPH na osobu. 

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Online certifikačná skúška Foundation stojí ďalších 228 € na osobu a pokus, skúška Foundation Bridge iba 167 € na osobu a pokus.

V cene je zahrnuté vystavenie doživotne platného elektronického certifikátu od skúšobného inštitútu EXIN (za podmienky zloženia skúšky).

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH. Ceny sa vzťahujú na naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018, dodržíte všetky pokyny lektora vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu online certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 6 mesiacov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek inde obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018 od EXINom akreditovanej tréningovej organizácie realizovaného na Slovensku v porovnateľnom termíne, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov, či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie EXIN IT Service Management Foundation podľa ISO/IEC 20000:2018, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu 6 mesiacov od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie - v prípade prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako prví na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

 

Ak máte záujem o vnútrofiremné školenie:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.