Menu

Programový manažér

Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Kurz PRINCE2 Practitioner Expres Vás najrýchlejšie pripraví na zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky projektového riadenia PRINCE2 Practitioner, ktorú môžete absolvovať priamo na kurze.
E-learning v slovenčine, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov PRINCE2 samoštúdiom a zloženie certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
E-learningový kurz PRINCE2 pokročilej úrovne, ktorý vám pomôže nacvičiť si praktickú aplikáciu tejto metodiky a pripraviť sa na certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Využite možnosť získať kurzy a certifikáciu PRINCE2 za zvýhodnenú "balíčkovú" cenu s pravými certifikátmi AXELOS.
Zlepšite sa v aplikácii PRINCE2 v praxi a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Pripravte sa u nás na prestížnu medzinárodnú certifikáciu agilného riadenia PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Pripravte sa u nás na prestížnu medzinárodnú certifikáciu agilného riadenia PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na certifikáciu.
E-learning v slovenčine s anglickými cvičnými testami a podkladmi, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov ITIL 4 a zloženie certifikačnej skúšky ITIL 4 Foundation.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Blíži sa dátum expirácie Vášho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete sa kvalitne pripraviť na recertifikáciu?
Novinka
Integrované riadenie vývoja a prevádzky IT v spolupráci s biznisom - skĺbenie ITSM a agile.
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.