Menu

Teamleader

Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
E-learning v slovenčine, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov PRINCE2 samoštúdiom a zloženie certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Spoznajte základy populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na certifikáciu.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
E-learning v slovenčine s anglickými cvičnými testami a podkladmi, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov ITIL 4 a zloženie certifikačnej skúšky ITIL 4 Foundation.
Novinka
Integrované riadenie vývoja a prevádzky IT v spolupráci s biznisom - skĺbenie ITSM a agile.
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Školenie Úvod do PRINCE2 Agile rámcovo predstavuje toto rozšírenie PRINCE2, jeho princípy, prínosy a certifikáciu.
Novinka
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Foundation.
Ako skĺbiť PRINCE2 a agile. Vrátane certifikácie.