Skočiť na hlavný obsah
Menu

Gamifikácia školení? U nás áno.

gamifikácia na školeniach

Myšlienku "školy hrou" propagoval už učiteľ národov Jan Amos Komenský. Učenie hravou formou umožňuje lepšie si zapamätať nové znalosti, pocvičiť sa v nových zručnostiach a je pre účastníkov celkovo zábavnejšie. Dnes sa preň používa módny pojem "gamifikácia". Tu je pár príkladov, ako ju uplatňujeme my:

  • Pre zákazníkov vedieme v rámci vnútrofiremných kurzov simulačné hry The Bridge Game (projektový manažment, vedenie ľudí) a Lego4Scrum (Scrum).

 

  • V rámci kurzov Scrum Master I + základy Agile využívame simuláciu Scrumu "postavte si zviera z Lega", skupinové cvičenia zamerané na hodnoty agilného manifestu, roly v Scrume, kanban, planning poker, kvízy s využitím cvičných otázok a krátke vtipné videá.

                  

 

  • Na školeniach Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP využívame našu vlastnú prípadovú štúdiu "redizajn webstránok POTIFOB" , skupinové cvičenia zamerané na princípy agilného manifestu, víziu a roadmap produktu, prioritizáciu MoSCoW, affinity estimating, plánovanie šprintu a i., rolovú hru a krátke vtipné videá.