Skočiť na hlavný obsah
Menu

Hľadáte doživotne platnú certifikáciu ITSM? Zoznámte sa s integratedITSM™ Essentials!

Sme akreditovaným tréningovým partnerom Professional Designations

integratedITSM™ Essentials je základnou úrovňou certifikácie v oblasti integrovaného riadenia IT služieb. Je určená pre každého, kto pracuje v IT alebo na pozíciách, ktoré interagujú s IT.

Táto medzinárodná certifikácia je ideálna pre kandidátov, ktorí chcú zabezpečiť, aby IT služby ich organizácie boli poskytované a podporované podľa vysokých štandardov efektívnosti, dostupnosti a spoľahlivosti. To je kľúčom k dosiahnutiu zmysluplných a očakávaných výsledkov.

Účastníci sa naučia:

  • ako chápať riadenie IT služieb ako systém kvality
  • ako sa IT stratégia zlaďuje s biznis stratégiou
  • ktoré dôležité prvky musia IT organizácie brať do úvahy, aby mohli efektívne riadiť svoje kľúčové procesy ITSM.

Certifikácia poskytuje účastníkom relevantné a praktické rady, ako pracovať v každodennej prevádzke bez ohľadu na model ITSM, s ktorým je ich organizácia zladená. Zameranie na 10 základných procesov, ktoré sú univerzálne pre všetky IT organizácie a na podporné procesy spojené s neustálym zdokonaľovaním služieb im umožní zvyšovať hodnotu pre biznis. Účastníci sa tiež naučia medzinárodne uznávané pojmy a koncepty používané i dodávateľmi, ktoré slúžia aj ako úvod do štandardov ISO/IEC 20000.

Certifikácia integratedITSM™ Essentials je porovnateľná (ekvivalentná) napr. s certifikáciou ITIL® Foundation, avšak na rozdiel od nej platí doživotne.

Certifikáciu vykonáva americky skúšobný inštitút Professional Designations Corp. (PDC). Skúšky sa realizujú online s dohľadom na diaľku. Podmienkou pripustenia ku skúške je absolvovanie kurzu u akreditovaného tréningového partnera PDC. Kurz si je možné kúpiť iba spolu so skúškou.

PDC ponúka aj ďalšie úrovne certifikácie v oblasti integratedITSM™ s možnosťou získať profesionálny titul (professional designation) Architect, Professional a Champion.

POTIFOB je prvý a zatiaľ jediný akreditovaný tréningový partner PDC v SR. Ponúkame kurzy integratedITSM™ Essentials so živým lektorom v slovenčine (s anglickými oficiálnymi materiálmi).