Skočiť na hlavný obsah
Menu

ITIL vs PRINCE2 - čo to je, čo to nie je, na čo to je, kedy oboje?

ITIL vs PRINCE2 - čo to je, čo to nie je, na čo to je, kedy oboje?

V praxi sa často stretávame s otázkami, kedy a na čo je vhodný ITIL a PRINCE2, aký je medzi nimi rozdiel, prípadne, či má zmysel používať oboje.  Preto sme vytvorili toto krátke zhrnutie.

Čo je ITIL

 • celosvetovo najpopulárnejší rámec pre riadenie IT služieb - IT service management (ITSM)
 • praktický štandard vychádzajúci z celosvetovo najlepšej praxe, postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z množstva spoločností rôznych veľkostí, v rozmanitých krajinách, s rôznorodými informačnými systémami
 • od 28.2.2019 dostupný v novej verzii - ITIL 4
 • vlastní ho AXELOS Limited – 100%ná dcérska spoločnosť firmy PeopleCert
 • podľa ITIL sa môžu certifikovať fyzické osoby
 • základnou úrovňou certifikácie, ktorá je podmienkou pre všetky vyššie, je Foundation
 • školiť ITIL môžu iba akreditované tréningové organizácie - ATO a ich pobočky - affiliates
 • akreditácie na vedenie školení udeľuje, certifikáciu vykonáva a certifikáty úspešným absolventom skúšok vydáva výlučne PeopleCert
 • kedysi bol "ITIL" akronym pre "information technology infrastructure library", avšak dnes sa už takto "nedešifruje", pretože ITIL sa postupne posunul od knižnice pre riadenie IT infraštruktúry cez riadenie IT procesov (verzia 3) k riadeniu spoluvytvárania hodnoty (value co-creation) medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi IT-enabled services, čiže služieb umožnených informačnými technológiami (verzia 4)

 

Čo ITIL nie je

 • presný návod, ako riadiť poskytovanie IT služieb
 • štandard pre riadenie projektov
 • postup pre vývoj softvéru či iných produktov
 • „metodológia“ (metodológia je veda o metódach)
 • byrokracia
 • štandard pre certifikáciu organizácií
 • všeliek :)

 

Čo je PRINCE2

 • celosvetovo najpopulárnejšia, flexibilná metodika riadenia projektov, jej najnovšia - 7. edícia je z roku 2023
 • použiteľná pre riadenie akéhokoľvek projektu bez ohľadu na jeho veľkosť, zložitosť, odvetvie
 • kombinovateľná s agilným aj tradičným (rozumej vodopádovým) prístupom k vývoju produktov
 • vlastní ju AXELOS Limited – 100%ná dcérska spoločnosť firmy PeopleCert
 • podľa PRINCE2 sa môžu certifikovať fyzické osoby, a to na 2 úrovniach: základná Foundation  a pokročilá Practitioner
 • školiť PRINCE2 môžu iba akreditované tréningové organizácie - ATO a ich pobočky - affiliates
 • akreditácie na vedenie školení udeľuje, certifikáciu vykonáva a certifikáty úspešným absolventom skúšok vydáva výlučne PeopleCert
 • samotný akronym PRINCE2 znamená "PRojects IN Controlled Environments 2nd version", čiže "projekty v ovládaných prostrediach 2. verzia"

 

Čo PRINCE2 nie je

 • „waterfall“, „vodopádový prístup“, "tradičný prístup" (PRINCE2 je flexibilná metodika riadenia projektov, kombinovateľná s agilným aj tradičným - vodopádovým prístupom k vývoju produktov)
 • postup pre vývoj softvéru či iných produktov
 • svet, v ktorom „projektový manažér riadi všetko a zodpovedá za všetko“ (zodpovednosti sú rozdelené medzi 8 rolí riadiaceho tímu projektu)
 • „metodológia“ (metodológia je veda o metódach)
 • byrokracia
 • štandard pre certifikáciu organizácií
 • všeliek :)

 

Kedy má zmysel kombinovať ITIL a PRINCE2

 • keď riadite alebo realizujte projekt zameraný na rozbehnutie, zlepšenie alebo rozvoj riadenia IT služieb - napr. keď v organizácii zavádzate service desk, katalóg IT služieb, incident management, problem management či inú zložku systému hodnoty službieb - Service Value System (SVS)
 • keď riadite projekt v oblasti IT - ITIL pokrýva stránku riadenia IT služieb, PRINCE2 stránku projektového riadenia

 

Rada na záver

Ak Vám niekto ponúka "riadenie projektov cez ITIL", "riadenie IT podľa PRINCE2", "PRINCE2 waterfall", "certifikáciu organizácie na ITIL/ PRINCE2", "svoje vlastné" certifikáty ITIL/ PRINCE2 (t.j. nevydané PeopleCertom) "smernice ITIL pre riadenie projektov" a pod., utekajte :)

 

autor: Ing. Štefan Ondek, PMP, vedúci tréner POTIFOB