Menu

Naše kurzy môžete absolvovať aj virtuálnou formou

Možnosť absolvovať naše kurzy virtuálnou formou

Vážení zákazníci,

z dôvodu dodržiavania záväzných opatrení prijatých vládou SR dňa 15.3.2020, platných od 16.3.2020, kvôli pandémii vírusu Covid-19 od 16.3.2020 vrátane až do 3.6.2020 naše verejné kurzy prebiehali výlučne virtuálnou formou, čiže na diaľku s prenosom obrazu a zvuku cez internet v reálnom čase. Virtuálnu formu nechávame pre Vaše pohodlie a bezpečnosť k dispozícii aj naďalej minimálne do konca roku 2020.

Pre účasť touto formou je potrebný počítač so stabilným pripojením na internet a internetovým prehliadačom. Pre virtuálne kurzy využívame aplikáciu Skype alebo Zoom. Technické riešenie, ktoré sme zvolili, umožňuje nielen zdieľanie prezentácie a výkladu lektora, ale aj vzájomnú diskusiu medzi lektorom a všetkými účastníkmi v reálnom čase.

Pochopiteľne je pri tejto forme sťažené absolvovanie skupinových cvičení, za čo sa ospravedlňujeme - vynútila si to vyššia moc. Dúfame, že nám napriek tomu zachováte priazeň. Ako kompenzáciu poskytujeme všetkým našim študentom individuálne konzultácie s lektorom na diaľku cez skype, whatsapp, zoom alebo telefón v cene kurzu.

Takisto aj certifikačné skúšky môžete absolvovať online z bezpečia Vášho domova s dohľadom priamo zo skúšobného inštitútu cez vašu webkameru a mikrofón.

Ďalej v ponuke máme:

Pridať nový komentár