Skočiť na hlavný obsah
Menu

Skrátenie platnosti všetkých certifikátov PeopleCert na 3 roky!

Zmeny v certifikácii ITIL, PRINCE2, PRINCE2 Agile

PeopleCert, monopolný dodávateľ certifikačných skúšok ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® a 100%ý vlastník spoločnosti AXELOS - držiteľa práv duševného vlastníctva k nim rozhodol, že spätne skracuje platnosť všetkých certifikátov na tri roky od dátumu uvedeného na certifikáte a všetky nové certifikáty bude vydávať už len s trojročnou platnosťou.

Držiteľom certifikátov vydaných do 30.6.2020 dáva PeopleCert termín do 1.7.2023 na obnovu certifikátu.

Po márnom uplynutí lehoty na predĺženie certifikátu bude pri ich zázname v registri úspešných kandidátov uvedené, že na zosúladenie daného certifikátu s novými pravidlami certifikácie si ho musia obnoviť.

Pokiaľ ste touto zmenou postihnutí a máte záujem o obnovu Vášho certifikátu, najrýchlejšou cestou je zakúpenie príslušného e-learningového kurzu z našej ponuky a následné zloženie skúšky online.

Pokiaľ je pre Vás dôležité mať naďalej platný certifikát, jeho obnovu odporúčame neodkladať, keďže od od 1.4.2023 si každý kandidát bude musieť zakúpiť aj oficiálne školiace materiály PeopleCert (dodatočne k našim materiálom), čím sa cena samotnej skúšky navýši o ďalších min. 50 EUR + DPH na osobu a skúšku.