Skočiť na hlavný obsah
Menu

Sú ešte platné akreditácie a certifikáty PRINCE2 od APMG, BCS či EXIN? Ktoré certifikáty sú pravé?

Platný certifikát PRINCE2 Foundation PeopleCert AXELOS

Ako opakovane informoval vlastník PRINCE2®, ITIL® a ďalších best practice štandardov - spoločnosť AXELOS Limited i my, od 1.1.2018 je jediným subjektom oprávneným vykonávať akreditáciu, vykonávať podľa nich certifikačné skúšky a vydávať certifikáty úspešným absolventom spoločnosť PeopleCert. Napriek tomu na slovenskom internete stále nájdete ponuky "certifikovaných školení APMG PRINCE2 Foundation", školenia PRINCE2, ktorých "riadenie, postupy a procesy, výučbové materiály a zručnosti trénerov boli preskúmané APMG inštitútom", "poriadané v spoupráci so spoločnosťou xy ako BCS ATO" či označené logom "accredited by APMG".

Ďalšou častou otázkou, ktorú dostávame, je, či ďalej platia certifikáty PRINCE2 a ITIL vydané inými skúšobnými inštitútmi než PeopleCert a ktoré certifikáty sú vlastne pravé.

Ako to teda je?

  1. Akreditácie pre poskytovanie kurzov PRINCE2 i ITIL od APMG, BCS, EXIN či iného skúšobného inštitútu než PeopleCert stratili platnosť ku dňu 31.12.2017. Všetci poskytovatelia týchto školení boli povinní do 1.1.2018 získať akreditáciu PeopleCert alebo ukončiť ich poskytovanie. Rovnako je od 1.1.2018 zakázané používať logo "PRINCE2 training organization accredited by APMG/ BCS/ EXIN". To znamená, že spoločnosti, ktoré stále ponúkajú kurzy PRINCE2 či ITIL s akreditáciou APMG, označené logom "PRINCE2 training organization accredited by APMG/ BCS/ EXIN" sa prezentujú neplatnou akreditáciou a porušujú záväzné pravidlá akreditácie stanovené vlastníkom PRINCE2. Certifikačné skúšky PRINCE2 i ITIL smú administrovať iba subjekty s platnou akreditáciou PeopleCert.
  2. Certifikáty udelené úspešným absolventom skúšok PRINCE2 či ITIL, ktoré boli vydané skúšobnými inštitútmi APMG, BCS či EXIN pred 1.1.2018, platia do dátumu expirácie uvedeného na certifikáte (pričom certifkáty úrovne Foundation aj naďalej platia doživotne).
  3. Certifikáty o zložení skúšok PRINCE2 či ITIL vydané po 1.1.2018 akýmkoľvek iným subjektom než PeopleCert sú plagiáty resp. falzifikáty. Rovnako sú plagiátmi resp. falzifikátmi certifikáty o zložení skúšok PRINCE2 či ITIL vydané akýmkoľvek subjektom, ktorý nikdy nebol skúšobným inštitútom týchto štandardov oprávneným spoločnosťou AXELOS (t.j. iným subjektom než Acquiros/ CSME, APMG, BCS, EXIN, Loyalist Certification Services a PeopleCert).

Vzor pravého certifikátu PRINCE2, t.j. certifikátu vydaného spoločnosťou PeopleCert v mene AXELOS v dizajne platnom od roku 2018 je tu:

Pravý certifikát PRINCE2 - vzor