Skočiť na hlavný obsah
Menu

Aktuálne podmienky poriadania prezenčných kurzov

Aktuálne podmienky poriadania prezenčných kurzov

Čo sa na prezenčných kurzoch oproti "časom pred koronou" zmenilo?

  1. Účastníci majú možnosť pripojiť sa k prezenčnému kurzu aj virtuálne. Cena oboch foriem - prezenčnej aj virtuálnej - je do konca roku 2020 rovnaká.
  2. Prezenčné verejné kurzy na Slovensku poriadame iba v našom školiacom stredisku v Malinove pri Bratislave, aby sme boli schopní garantovať splnenie prísnych hygienických štandardov.
  3. Maximálny počet účastníkov verejného kurzu, ktorí ho môžu absolvovať prezenčne ako 1 skupina, je nižší než predtým - max. 5 osôb + lektor.
  4. Rozostupy medzi stolmi sú väčšie než doposiaľ, dané aktuálne platným príslušným opatrením ÚVZ.
  5. Vstup a pobyt je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka). Prekrytie je možné sňať iba počas konzumácie občerstvenia za podmienok uvedených nižšie.
  6. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba s takýmito prejavmi povinná zostať v domácej izolácii resp., ak sa vyskytnú v priebehu školenia, bezodkladne opustiť miesto školenia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Účasť na školení je umožnená len osobám bez prejavov akútneho respiračného ochorenia.
  7. Účastníkom je k dispozícii pri vstupe dezinfekcia rúk na báze alkoholu. Všetci účastníci sú povinní si pri vstupe dezinfikovať ruky s jej použitím alebo iným adekvátnym spôsobom.
  8. Občerstvenie počas školenia je k dispozícii výlučne v exteriéri, v hygienicky balených "jednoosobových" dávkach, ktoré si každý účastník odbaľuje resp. otvára sám. Je ho možné konzumovať iba v exteriéri - na krytej terase a v záhrade nášho školiaceho strediska, pri dodržaní vzdialenosti minimálne 2 m medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Bezprostredne pred aj po konzumácii je povinná dezinfekcia rúk.
  9. Všetok použitý riad sa umýva v umývačke programom s teplotou 70 stupňov.
  10. Celý interiér nášho školiaceho strediska, hlavne dotykové plochy, kľučky a pod. sa dezinfikujú min. 1x denne, podľa potreby častejšie.