Menu

Aktuálne podmienky poriadania prezenčných kurzov

Aktuálne podmienky poriadania prezenčných kurzov

Čo sa na prezenčných kurzoch oproti "časom pred koronou" zmenilo?

  1. Účastníci majú možnosť pripojiť sa k prezenčnému kurzu aj virtuálne. Cena oboch foriem - prezenčnej aj virtuálnej - je do konca roku 2020 rovnaká.
  2. Prezenčné verejné kurzy na Slovensku poriadame iba v našom školiacom stredisku v Malinove pri Bratislave, aby sme boli schopní garantovať splnenie prísnych hygienických štandardov.
  3. Maximálny počet účastníkov verejného kurzu, ktorí ho môžu absolvovať prezenčne ako 1 skupina, je nižší než predtým - max. 5 osôb + lektor.
  4. Rozostupy medzi stolmi sú väčšie než doposiaľ, dané aktuálne platným príslušným opatrením ÚVZ.
  5. Vstup a pobyt je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka). Prekrytie je možné sňať iba počas konzumácie občerstvenia za podmienok uvedených nižšie.
  6. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba s takýmito prejavmi povinná zostať v domácej izolácii resp., ak sa vyskytnú v priebehu školenia, bezodkladne opustiť miesto školenia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Účasť na školení je umožnená len osobám bez prejavov akútneho respiračného ochorenia.
  7. Účastníkom je k dispozícii pri vstupe dezinfekcia rúk na báze alkoholu. Všetci účastníci sú povinní si pri vstupe dezinfikovať ruky s jej použitím alebo iným adekvátnym spôsobom.
  8. Občerstvenie počas školenia je k dispozícii výlučne v exteriéri, v hygienicky balených "jednoosobových" dávkach, ktoré si každý účastník odbaľuje resp. otvára sám. Je ho možné konzumovať iba v exteriéri - na krytej terase a v záhrade nášho školiaceho strediska, pri dodržaní vzdialenosti minimálne 2 m medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Bezprostredne pred aj po konzumácii je povinná dezinfekcia rúk.
  9. Všetok použitý riad sa umýva v umývačke programom s teplotou 70 stupňov.
  10. Celý interiér nášho školiaceho strediska, hlavne dotykové plochy, kľučky a pod. sa dezinfikujú min. 1x denne, podľa potreby častejšie.
 

Pridať nový komentár