Menu

Videoreferencie od klientov POTIFOB

Videoreferencie od klientov POTIFOB

 

VIDEOREFERENCIE POTIFOB

 

Videoreferencia od pána Petra Boráka, partnera Ernst & Young, s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pána Juraja Súkeníka, CTO zo spoločnosti NMS s.r.o, ktorý úspešne absolvoval naše školenie Základy agile - Agile Foundation.

 

Videoreferencia od pani Natálie Dragulovej, projektovej manažérky z TECS Slovakia s.r.o., ktorá úspešne absolvovala naše školenia Základy agile - Agile Foundation, Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP a medzinárodnú certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation od Exinu.

 

Videoreferencia od pani Veroniky Spodniakovej, Launch manažérky z Intercable GmbH, ktorá úspešne absolvovala naše školenie PRINCE2 Foundation, ako aj  medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation AXELOS.

 

Videoreferencia od pána Filipa Tótha, konateľa spoločnosti Gootek s.r.o., úspešného absolventa nášho školenia PRINCE2 Foundation i medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.

 

Videoreferencia od nášho študenta online kurzu PRINCE2 Foundation a úspešného absolventa skúšky PRINCE2 Foundation od AXELOSu, pána Jozefa Urigu, Key Account Managera zo spoločnosti Metrostav Slovakia a.s..

 

Videoreferencia, tentokrát od nášho študenta, pána Pavla Garbeľa, projektového manažéra z Národného centra zdravotnických informácií, ktorý úspešne absolvoval školenie a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pána Tibora Pánisa, ktorý má na starosti realizáciu projektov a technickú podporu predaja v spoločnosti SKF Slovensko. Pán Pánis je úspešným absolventom nášho školenia PRINCE2 Foundation ako aj rovnemennej medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame vám ďalšiu z našich videoreferencií. Tentokrát od Zdenky Hluštíkovej, ktorá je projektovou manažérkou a scrum mastrom v UNION Zdravotnej poisťovni a.s. a úspešnou absolventkou nášho kurzu a medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pani Jany Orlickej, projektovej manažérky, ktorá úspešne absolvovala naše expresné školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pána Rostislava Zárubu, projektového manažéra, ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL4 Foundation a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a ITIL4 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pána Martina Marťáka, Continuous Improvement Leadera, ktorý úspešne absolvoval naše školenia Základy agile - Agile Foundation a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

 

Videoreferencia od pána Adriána Petrika, Sales Managera spoločnosti STAPRO Slovensko s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Videoreferencia od Vereny, ktorá úspešne absolvovala naše školenie PRINCE2 Foundation.

 

Videoreferencia od pána Mateja Opeta, Senior Business analytika zo spoločnosti Gratex International, a.s., ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Practitioner a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Videoreferencia od Dietera, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Practitioner a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Videoreferencia od Zuzany, absolventky nášho školenia Základy agile - Agile Foundation.

 

Videoreferencia od Simony Sadloňovej, softvérovej analytičky, ktorá absolvovala naše školenie Základy agile - Agile Foundation.

 

Videoreferencia od pána Juraja Richtera, manažéra z Ernst & Young, s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pána Jiřího Vyroubala, Senior Technical Experta a konzultanta, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od Karola Jedlovského alias "Kaidžasa", hudobníka a producenta, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Videoreferencia od pani Moniky Pifflovej, Senior Advisorky z Dell s.r.o. - absolventky nášho školenia Základy agile - Agile Foundation.

 

Videoreferencia od pani Marcely Dudášovej z PMP, a.s. - absolventky nášho školenia ITIL® Foundation.

 

Videoreferencia od pani Renaty Dekanovej, Delivery manažérky, FNZ - absolventky nášho školenia PRINCE2 Agile® Foundation.

 

Videoreferencia od pána Filipeho Barbada, e-Commerce Platform Delivery Managera z Dixons Carphone - absolventa nášho školenia PRINCE2 Agile Foundation.

 

Videoreferencia od pána Martina Hrma, projektového manžéra na voľnej nohe - absolventa nášho školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a absolventa medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS®.

 

Videoreferencia od pani Miroslavy Hudec, projektovej manažérky ALCASYS Slovakia, a.s. - absolventky nášho školenia PRINCE2 Foundation a medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS®.

 

Videoreferencia od pána Roberta Kobelu, Master Data Managera vo VUB, a.s. - absolventa nášho školenia PRINCE2® Foundation a Základy agile - Agile Foundation a úspešného absolventa medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation AXELOS® a EXIN® Agile Scrum Foundation.

 

Videoreferencia od pána Ing. Miloša Bartolena, majiteľa TRUST CONSULTING s.r.o. - absolventa nášho školenia Základy agile - Agile Foundation a medzinárodnej certifikačnej skúšky EXIN Agile Scrum Foundation.

 

Ďalším účastníkom našich školení, ktorý nám poskytol video referenciu, je pán Dušan Kelle, IT/ CIO/ Risk Manager, OSRAM, a.s. - abslovent kurzov PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Practitioner, Základy agile - Agile Foundation a medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation AXELOS, PRINCE2 Practitioner AXELOS i EXIN Agile Scrum Foundation.