Skočiť na hlavný obsah
Menu

Hľadáte jednoduchšiu, voľne dostupnú alternatívu k PRINCE2®? P3.express je tu!

Hľadáte jednoduchšiu, voľne dostupnú alternatívu k PRINCE2®? P3.express je tu!

P3.express je neproprietárny, čiže voľne použiteľný a šíriteľný minimalistický systém projektového riadenia. Je kompatibilný s vedúcimi štandardmi PRINCE2, PMI PMBOK Guide a IPMA ICB, podporovaný Európskou úniou a postavený tak, aby ste ho mohli začať používať hneď po zoznámení sa s ním.

 

Jeho manuál je voľne dostupný na stránke https://p3.express/manual/v2/ - už aj v slovenčine na https://p3.express/sk/manual/v2/

Má len 45 strán, takže je skutočne minimalistický a ľahko pochopiteľný. Je voľne dostupný pod licenciou Creative Commons Attribution. To znamená, že ho môžete bezplatne používať, zdieľať a upravovať na komerčné alebo nekomerčné účely, vrátane napr. vytvárania vlastných metodík či smerníc projektového riadenia, školení atď. bez toho, aby ste žiadali o povolenie. Stačí uviesť zdroj a dať jasne najavo, či bol obsah zmenený alebo nie. Podľa vyššie uvedenej licencie nie je možné tieto slobody (práva) v budúcnosti odvolať.

K dispozícii je aj voľne dostupný e-learningový kurz.

 

Podľa P3.express sa môžete certifikovať. Certifikácia je tiež minimalistická: má len jednu úroveň - Practitioner, porovnateľnú napr. s PRINCE2 Practitioner, PMI PMP či IPMA C.

Skúšku absolvujete online.

V prípade úspechu, je na certifikáte uvedený rok vydania. Certifikát platí doživotne, avšak odporúča sa každý rok si ho obnovovať opätovným zložením skúšky podľa najnovšej verzie P3.express. Obnova certifikátu je bezplatná.

Taktiež si môžete kúpiť kurz bez skúšky alebo skúšku bez kurzu.

 

Aj keď je online medzinárodná certifikačná skúška P3.express Practitioner k dispozícii v angličtine, prípadne v iných svetových jazykoch, priamo počas nej majú absolventi možnosť spustiť si u všetkých otázok i odpovedí "strojový"preklad tak do slovenčiny, ako aj češtiny, ktorý je na veľmi slušnej úrovni.

 

Hľadáte ešte menší systém pre mikroprojekty s 1-7 členmi? Potom je pre vás micro.P3.express - "malý brat" P3.express. Takisto bezplatný, uvoľnený pod rovnakou licenciou Creative Commons.

 

Ako prví sme uviedli na slovenský trh kurzy P3.express so živým lektorom v slovenčine (s anglickými oficiálnymi materiálmi).