Skočiť na hlavný obsah
Menu

Prichádza 7. edícia PRINCE2!

7. edícia PRINCE2

PeopleCert, vlastník PRINCE2® a PRINCE2 Agile®, oznámil spustenie novej - 7. edície PRINCE2 na september 2023.

Prechodné obdobie, počas ktorého budú ešte dostupné školenia a skúšky podľa 6. edície, ako aj slovenské a české skúšky PRINCE2, má byť podľa vyjadrenia PeopleCertu "čo najkratšie".

Pre školenia 7. edície PRINCE2 bude povinné používanie oficiálnych tréningových materiálov (OTM) PeopleCert, o ktoré sa navyšuje cena skúšky. Tieto materiály budú zatiaľ dostupné výlučne v angličtine. S ich lokalizáciou do slovenčiny ani češtiny PeopleCert nepočíta.

Spustenie 7. edície PRINCE2 prinesie aj koniec skúšok PRINCE2 v slovenčine a češtine, ktoré sú dostupné len podľa dnes už zastaralej 5. edície PRINCE2 z roku 2009. So slovenským ani českým prekladom skúšok podľa 7. edície PeopleCert nepočíta.

K 7. edícii PRINCE2 pripravuje PeopleCert svoj vlastný e-learning, takisto dostupný len v angličtine.

Na prípravu akreditovaných tréningových organizácií na prechod na 7. edíciu PeopleCert určil obdobie od júla do začiatku septembra.

Z vyššie uvedených dôvodov pristupujeme k nasledovným zmenám týkajúcim sa našich kurzov PRINCE2:

  1. Posledný verejný kurz PRINCE2 Foundation podľa súčasnej - 6. edície poriadame 7.-9.6.2.2023.
  2. Posledný verejný kurz PRINCE2 Practitioner podľa súčasnej - 6. edície poriadame 12.6.2023.
  3. Posledný verejný kurz PRINCE2 Agile podľa súčasnej - 6. edície poriadame 1.-2.6.2023.
  4. Vnútrofiremné prezenčné/ virtuálne kurzy PRINCE2 podľa súčasnej - 6. edície je možné objednať aj naďalej za podmienky realizácie kurzu do 22.12.2023 (pokiaľ PeopleCert ohlási skoršie ukončenie certifikácie podľa 6. a 5. edície PRINCE2, termín bude nutné zodpovedajúco skrátiť).
  5. Naše existujúce e-learningy PRINCE2, ktoré sú spracované podľa 6. edície PRINCE2, bude možné zakúpiť do konca roku 2023, pokiaľ PeopleCert neohlási skoršie ukončenie certifikácie podľa 6. a 5. edície PRINCE2.
  6. Prezenčné a virtuálne kurzy PRINCE2 podľa 7. edície začneme realizovať od septembra 2023. Termíny verejných kurzov sú závislé od harmonogramu PeopleCertu pre prípravu a distribúciu nových školiacich materiálov a tréning trénerov. Preto ich budeme publikovať po zverejnení finálnej verzie harmonogramu PeopleCertu.
  7. Pre 7. edíciu PRINCE2 nebudeme vytvárať náš vlastný e-learning. Namiesto toho budeme distribuovať oficiálny e-learning PeopleCert (v angličtine). Termín jeho uvedenia na trh zverejníme po jeho dodaní PeopleCertom.