Skočiť na hlavný obsah
Menu

Prichádza 7. edícia PRINCE2. S jej podporou nepočítame a prechádzame na P3.express.

7. edícia PRINCE2

PeopleCert, vlastník PRINCE2® a PRINCE2 Agile®, oznámil spustenie novej - 7. edície PRINCE2 na 4.9.2023. Oficiálny informačný materiál PeopleCert o PRINCE2 7 je v prílohe tohto príspevku.

Prechodné obdobie, počas ktorého budú ešte dostupné školenia a skúšky podľa 5. a 6. edície, ako aj slovenské a české skúšky PRINCE2, skončí najneskôr v 3. kvartáli 2024.

Pre školenia 7. edície PRINCE2 bude de facto povinné používanie oficiálnych tréningových materiálov (OTM) PeopleCert, o ktoré sa navyšuje cena skúšky (nemusíte ich používať, ale musíte za ne zaplatiť). Tieto materiály budú zatiaľ dostupné výlučne v angličtine. S ich lokalizáciou do slovenčiny ani češtiny PeopleCert v dohľadnej dobe nepočíta.

Spustenie 7. edície PRINCE2 prinesie aj koniec skúšok PRINCE2 v slovenčine a češtine, ktoré sú dostupné len podľa dnes už zastaralej 5. edície PRINCE2 z roku 2009. So slovenským ani českým prekladom skúšok podľa 7. edície PeopleCert v dohľadnej dobe nepočíta.

Podmienkou pre pripustenie ku skúške PRINCE2 Practitioner podľa 7. edície bude predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation podľa 7. alebo 6. edície (zloženie skúšky Foundation podľa 5. alebo staršej edície PeopleCert neuznáva).

K 7. edícii PRINCE2 pripravuje PeopleCert svoj vlastný e-learning, takisto dostupný len v angličtine.

Na prípravu akreditovaných tréningových organizácií na prechod na 7. edíciu PeopleCert určil obdobie od júla do začiatku septembra. Avšak zatiaľ nedodal prisľúbené školenia pre trénerov.

Z vyššie uvedených dôvodov pristupujeme k nasledovným zmenám týkajúcim sa našich kurzov PRINCE2:

  1. Posledné verejné kurzy PRINCE2 Foundation podľa 6. edície poriadame 11.-13.9. 2023, 23.-25.10.2023, 6.-8.11.2023 a 4.-6.12.2023. Posledné verejné kurzy PRINCE2 Practitioner podľa 6. edície poriadame 14.9.2023, 30.10.2023, 9.11.2023 a 22.12.2023.
  2. Vnútrofiremné prezenčné/ virtuálne kurzy PRINCE2 podľa 6. aj 5. edície je možné objednať aj naďalej za podmienky realizácie kurzu do 22.12.2023.
  3. Naše existujúce e-learningy PRINCE2, ktoré sú spracované podľa 6. edície PRINCE2 s podporou 5. edície, bude možné zakúpiť do 22.12.2023 za podmienky ich úhrady do 28.12.2023.
  4. Kurzy PRINCE2 podľa 7. edície realizovať neplánujeme kvôli zásadným obsahovým výhradám, ktoré máme k 7. edícii PRINCE2. Naše pripomienky sme riadne vzniesli v rámci revízie PRINCE2 7, avšak žiaľ neboli zohľadnené.
  5. PRINCE2 v našom portfóliu postupne nahrádzame bezplatným voľne dostupným minimalistickým systémom projektového riadenia P3.express podporovaným Európskou úniou, s možnosťou doživotne platnej pokročilej certifikácie osôb P3.express Practitioner, ktorá je porovnateľná napr. s PRINCE2 Practitioner, avšak je jednoduchšia a nebazíruje na terminológii. Aktuálne verejné termíny sú dostupné v našom kalendári.
Priložené súbory
Príloha Veľkosť
2A9680CC586741A8912F9214073F09C5_P27WHATSNEW.pdf (796.77 KB) 796.77 KB