Menu

Certifikačné orgány Scrumu - kto je kto?

Certifikačné orgány Scrumu a agile

Kto všetko vlastne certifikuje Scrum? Akú majú jednotlivé certifikácie váhu? Keďže takéto otázky dostávame často, pripravili sme porovnanie štyroch medzinárodne pôsobiacich organizácií, ktoré majú v názve magické slovo "Scrum" a vydávajú certifikáty obsahujúce ho. Dve z nich sú renomované, zvyšné dve, slušne povedané, nie sú. Pre úplnosť sme pridali aj stručné informácie o ďalších medzinárodných certifikačných orgánoch, ktorých produkty sú dostupné aj v SR a Scrum tvorí ich podstatnú súčasť.

Začnime tými najrenomovanejšími:

Scrum Alliance

Historicky prvá medzinárodná akreditačná a certifikačná organizácia Scrumu. Jedným z jej zakladateľov bol spolutvorca Scrumu Ken Schwaber. Po nezhodách s jej vedením ju však v roku 2009 opustil a založil novú organizáciu - Scrum.org, ktorú vedie doteraz.

Certifikácie Scrum Alliance sú renomované, avšak majú niekoľko nevýhod:

  1. platia len 2 roky, pre ich udržanie je nutné každé 2 roky zaplatiť obnovovací poplatok a (od februára 2019) nazbierať aj "body vzdelávania v Scrume" - Scrum Education Units (SEU)
  2. pre pripustenie ku skúške vyžadujú absolvovanie kurzu akreditovaného Scrum Alliance
  3. Scrum Alliance zakazuje trénerom, ktorí chcú mať jej akreditáciu, školiť Scrum či podieľať sa na školení Scrumu pre iné certifikačné orgány Scrumu (napr. Scrum.org či EXIN).

Najpopulárnejšími certifikáciami Scrum Alliance sú Certified ScrumMaster (CSM) a Certified Scrum Product Owner (CSPO).

 

Scrum.org

Medzinárodná akreditačná a certifikačná organizácia, ktorú založil jeden z tvorcov Scrumu Ken Schwaber po odchode zo Scrum Alliance a dodnes ju vedie. Certifikácie Scrum.org sú najprísnejšími aj najrenomovanejšími certifikáciami Scrumu.

Ich ďalšími výhodami je, že:

  1. platia doživotne, bez akýchkoľvek "udržiavacích poplatkov"
  2. nevyžadujú pre pripustenie ku skúške absolvovanie kurzu (iba ho odporúčajú)
  3. certifikáciou Scrum.org sa kandidát stáva súčasťou celosvetovej živej komunity používateľov Scrumu, v ktorej má prístup k bezplatným webinárom, článkom atď.

Bonusom je, že certifikáty nesú podpis jedného z dvoch tvorcov Scrumu - Kena Schwabera.

Najpopulárnejšími certifikáciami Scrum.org sú Professional Scrum Master I (PSM I) a Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Scrum.org ponúka aj bezplatné "open assesments", ktoré si môže ktokoľvek vyskúšať online, avšak nevedú k získaniu certifikátu.

Skúšky Scrum Alliance aj Scrum.org sú postavené na oficiálnom Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda.

 

Teraz dve z opačného konca spektra:

SCRUMStudy

Obchodná značka indickej spoločnosti VMEdu, ktorá pod týmto brandom ponúka certifikácie, akreditácie a kurzy postavené na nimi vytvorenom ebooku "Scrum Body of Knowledge Guide" - "SBOK Guide". Samotný "SBOK Guide" je predmetom zásadnej kritiky zo strany agilnej komunity vrátane autorov Scrumu. Ken Schwaber, jeden z dvoch tvorcov Scrumu, ho označil za "viac ako tristostranový monument zlyhaní prediktívnych metodík" a doslova odporúča "túto knihu zahodiť a vyhýbať sa jej autorom".

SCRUMStudy sa prezentuje ako "globálny akreditačný orgán pre certifikácie Scrum a Agile", avšak nemá nič spoločné s tvorcami Scrumu. Naopak, vo svojej marketingovej komunikácii ich tvrdo napáda a nimi založené organizácie Scrum Alliance a Scrum.org označuje za svojich konkurentov. V skutočnosti však skôr parazituje na ich povesti. Názvy certifikácií SCRUMStudy (napr. Scrum Master Certified - SMC) sa totiž nápadne podobajú historicky najstarším a najviac predávaným certifikáciám Scrum Alliance (registrovaným ako ochranné známky), čím vyvolávajú nebezpečenstvo zámeny.

 

International Scrum Institute

Obchodná značka "profesionálnych predajcov certifikátov", ktorí predávajú aj certifikáty MBA, Six Sigma, DevOps, projektového riadenia a ďalšie. Ich certifikácia Scrumu je postavená na nimi vytvorenom ebooku "Scrum Revealed", ktorý obsahuje hrubé chyby - napr. zamieňa pojmy "vývojový tím" a "Scrum tím" (pričom vývojový tím je v skutočnosti podmnožinou Scrum tímu). Ich skúšky sú postavené a hodnotené tak, že je takmer nemožné nezložiť ich.

International Scrum Institute sa prezentuje ako "nezávislý celosvetovo pôsobiaci akreditačný a certifikačný inštitút Scrumu", avšak nemá nič spoločné s tvorcami Scrumu. Naopak, vo svojej marketingovej komunikácii napáda nimi založené organizácie (hoci ich nemenuje), označuje ich za "byrokratické a predražené". V skutočnosti však skôr parazituje na ich povesti. Názvy certifikácií International Scrum Institute sa totiž nápadne podobajú historicky najstarším a najviac predávaným certifikáciám Scrum Alliance (registrovaným ako ochranné známky), čím vyvolávajú nebezpečenstvo zámeny.

 

Pre úplnosť...

EXIN

Tento renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút s viac ako 30-ročnou tradíciou zameraný na oblasť IT má v portfóliu aj agilné certifikácie, ktorých podstatnú súčasť tvorí Scrum (Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner). Pri ich tvorbe a rozvoji nespolupracuje s autormi Scrumu, avšak snaží sa zapájať doňho agilnú komunitu. Certifikáciu stavia na oficiálnom Scrum Guide a knihách špičkových osobností zo sveta Scrumu (Mike Cohn, Roman Pichler, Ken Schwaber a ďalší). Samotné skúšky sú relatívne náročné a u pokročilej úrovne zahŕňajú aj posudzovanie praktických zručností kandidátov v priebehu kurzu. Platia doživotne.

 

AXELOS

Táto britská spoločnosť známa skôr ako vlastník štandardov PRINCE2 a ITIL má od roku 2015 vo svojom portfóliu aj PRINCE2 Agile - rozšírenie PRINCE2 vysvetľujúce, ako skĺbiť PRINCE2 s agilnými prístupmi, napr. so Scrumom. Hlavným autorom PRINCE2 Agile je jedna z vedúcich osobností britskej agilnej komunity - Keith Richards. Do knihy PRINCE2 Agile zaradil ako prílohu originálny Scrum Guide a ovládanie základov Scrumu je súčasťou certifikačných skúšok PRNCE2 Agile. Tie majú 2 úrovne: doživotne platnú Foundation a pokročilú Pracititioner, ktorú je nutné každé 3 roky obnovovať.

 

Project Management Institute - PMI

Renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút zameraný na projektové riadenie s centrálou v USA, viac ako 50-ročnou tradíciou a takmer miliónom certifikovaných osôb. Má v portfólliu aj agilnú certifikáciu PMI-ACP (Agile Certified Practitioner). Tá je obsahovo veľmi podobná certifikácii EXIN Agile Scrum Master. Rovnako ako EXIN pri jej tvorbe a rozvoji nespolupracuje s autormi Scrumu, avšak snaží sa do tvorby svojich štandardov zapájať agilnú komunitu. Certifikáciu stavia na oficiálnom Scrum Guide a knihách špičkových osobností zo sveta Scrumu (Alistair Cockburn, Mike Cohn a ďalší).

PMI na pripustenie ku skúške vyžaduje preukázanie praxe s agilným a projektovým riadením, ako aj 21 kontaktných hodín školenia agilných praktík. Certifikácia PMI-ACP je náročná a platí 3 roky. Na jej udržanie je nutné každé 3 roky nazbierať dostatok bodov odborného rozvoja (PDU) a uhradiť recertifikačný poplatok.

 

Chcete vedieť viac?

Podrobnejšie informácie o agile, Scrume, agilných certifikáciách a certifikačných orgánoch nájdete na podstránke nášho webu venovanej tejto téme.

 

Pridať nový komentár