Skočiť na hlavný obsah
Menu

Agilné prístupy a certifikácie - Scrum a ostatné

Čo znamená "agilný"?

Termín "agilný" čiže agile je chápaný mnohými odlišnými spôsobmi. Môžeme sa na neho pozerať ako na súbor správaní, konceptov a techník, ktoré sú charakteristické ako agilné spôsoby práce.

História agile

Pojem "agile" použila v roku 2001 skupina nezávislých vývojárov, ktorí sa spojili, aby vytvorili alternatívny spôsob vývoja software k vtedy dominantnému, málo flexibilnému "vodopádovému modelu". Skupina vytvorila dokument s názvom "Agilný manifest" obsahujúci 12 princípov, na ktorých je agilný prístup založený. Agilný prístup sa postupne preukázal ako úspešný pri vývoji produktov či riešení všeobecne. V súčasnej dobe využíva agilné prístupy čím ďalej tým viac organizácií aj mimo oblasti IT.

Ako funguje agile

Základom agilného riadenia sú spoločné hodnoty a spôsoby správania ako spolupráca a samoorganizácie. Agilný tímy sú zmiešané - skladajú sa z vývojárov, analytikov, testerov a zástupcov zákazníka. Členovia tímu majú rôznorodé zručnosti a skúsenosti a sú motivovaní k spoločnému postupu. Miesto riadenia zhora sa tím sám rozhodne, čo, ako a kedy bude v rámci jednotlivých balíkov / "timeboxov" / "šprintov" robiť. Dôležitá je pritom vzájomná dôvera a neobviňovanie sa. Pretože sa požiadavky vyvíjajú, hrá významnú úlohu zástupca zákazníka v tíme a prioritizácia jednotlivých požiadaviek.

Ďalším dôležitým princípom je "timeboxing", plánovanie práce v krátkych časových intervaloch - opakovaniach čiže "šprintoch". V nich sú čas a náklady fixné a funkcie produktu flexibilné. Primárnym cieľom je dodanie životaschopného produktu v termíne.

Nemenej dôležitým princípom je limitovanie rozpracovanosti (WIP). Tu sa často využíva vizualizácia postupu práce na tzv. Kanban Board alebo Scrum Board (nástenke). Tímy sa samé rozhodujú, na koľkých úlohách sa bude pracovať súčasne, čo umožnuje mať pod kontrolou komplexitu.

Najznámejšie agilné rámce

Neexistuje unifikovaná "agilná metodika". Medzi najpoužívanejšie a najznámejšie rámce považované za agilné patria Scrum, Kanban, Lean, LeanStartup, XP (eXtreme Programming), SAFe (Scaled Agile Framework), DSDM (Dynamic Systems Development Method) / AgilePM, DevOps, FDD (feature-driven development), Crystal, ASD (Adaptive Software Development), DAD (Disciplined Agile Delivery).

Úskalia agile

Najväčšou výzvou pre úspešné využitie agilných prístupov je nutnosť zmeniť pôvodné "neagilné" spôsoby fungovania. Napr. pri práci agilného tímu nie je možné použiť "klasické" riadiace mechanizmy v štýle "velenia a kontroly".

Ďalej je dôležité vedieť, že agilné prístupy sú určené pre vývoj produktov, resp. pre jeho riadenie. Nie sú určené na komplexné riadenie projektov. Nemožno nimi teda nahradiť "tradičné" projektové riadenie. Otázkou teda nie je, či riadiť agilne alebo projektovo, ale ako oba tieto prístupy kombinovať a integrovať.

Agilné certifikácie

V reakcii na požiadavky trhu na nezávislé overenie znalostí agilných prístupov a schopnosti aplikovať ich vzniklo a ďalej sa vyvíja množstvo agilných certifikácií. Výsledkom je košatá a stále rastúca rodina certifikácií podľa rôznych štandardov od mnohých viac či menej renomovaných skúšobných inštitútov s rôznymi cenovými reláciami aj úrovňami náročnosti - od skutočne obtiažnych až po "kúpte si certifikát". Ktoré sú teda vhodné pre koho? Porovnanie najrozšírenejších certifikácií dostupných v SR a ČR nájdete nižšie.

Základná úroveň

Názov certifikácie

Certifikačný orgán

Renomé

Čo preukazuje

Kurz podmienkou skúšky?

Agile Scrum Foundation (ASF)

EXIN

vysoké

základnú znalosť agilných metód a praktík Scrumu

nie

AgilePM Foundation

APMG

okrajová

znalosť základov metódy AgilePM postavenej na DSDM

nie

BCS Agile Foundation

BCS

okrajová

znalosť základných konceptov a hodnôt agile

nie

ICAgile Certified Professional

ICAgile

okrajová

znalosť mindsetu, hodnôt a základných koncepcií Agile

áno

Certified ScrumMaster (CSM)/ Product Owner (CSPO)/ Developer (CSD)

Scrum Alliance

vysoké

základnú znalosť Scrumu zodpovedajúcu danej role

áno

PRINCE2 Agile Foundation

AXELOS

okrajová

schopnosť skĺbiť PRINCE2 s agile

nie

Professional Scrum Master (PSM) I/ Product Owner (PSPO) I/ (Developer) PSD I

Scrum.org

vysoké

ovládanie Scrumu na základnej úrovni podľa danej roly

nie

Scrum Master I

PeopleCert

nízke

základná znalosť a chápanie pojmov, zásad, nástrojov a postupov Scrumu, ako aj filozofie agile

nie

SFC/ SDC/ SMC/ SPOC/ SAMC

SCRUMStudy

negatívne

znalosť "SBOK Guide"

nie

SMAC/ SPOAC/ STMAC/ SSEAC a ďalšie

Intl. Scrum Institute

negatívne

držiteľ si kúpil certifikát

nie

Certifikácie Scrum Alliance platia 2 roky, za ich udržanie je nutné každé 2 roky uhradiť obnovovací poplatok. Ostatné vyššie uvedené certifikáce zatiaľ platia doživotne.

 

Pokročilá úroveň

Názov certifikácie

Certifikačný orgán

Renomé

Zameranie

Kurz podmienkou skúšky?

Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM/ CSP-SM)/ Product Owner (A-CSPO/ CSP-PO)/ Developer (A-CSD/ CSP-D)

Scrum Alliance

vysoké

pokročilá znalosť Scrumu a ďalších agilných tém zodpovedajúca danej role

áno

Agile Business Professional 

EXIN

okrajová

znalosti a schopnosti potrebné pre aplikáciu agile naprieč organizáciou

áno

Agile Scrum Master (ASM)/ Product Owner (ASPO)

EXIN

vysoké

zručnosti a znalosti agile a Scrumu

áno

AgilePM Practitioner

APMG

okrajová

schopnosť aplikovať AgilePM v role projektového manažéra

nie

BCS Agile Practitioner

BCS

okrajová

schopnosť aplikovať Agile

áno

Certified Agile Leadership (CAL)

Scrum Alliance

okrajová

kompetencie agilného lídra (coach, konzultant, manažér)

ano

ESMC

SCRUMStudy

negatívne

znalosť "SBOK Guide"

nie

ICAgile Continuing Learning Certifications

ICAgile

okrajová

špecializácie na rôzne oblasti Agile

áno

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)

PMI

vysoké

znalosť agilných princípov i prístupov (vrátane Scrumu) a ovládanie agilných techník

nie*

PRINCE2 Agile Practitioner

AXELOS

okrajová

schopnosť skĺbiť PRINCE2 s agile

nie

Professional Agile Leadership (PAL I)

Scrum.org

okrajová

kompetencie agilného lídra

ano

PSM II/ PSM III/ PSPO II/ SPS (Scaled Professional Scrum)

Scrum.org

vysoké

ovládanie Scrumu/ Nexusu (u SPS) na pokročilej úrovni podľa danej roly

nie

Scrum Master II

PeopleCert

nízke

pokročilá znalosť a chápanie pojmov, zásad, nástrojov a postupov Scrumu, schopnosť hospodárne a efektívne používať nástroje

áno

*Pre pripustenie ku skúške PMI-ACP sa vyžaduje preukázanie praxe a absolvovania 21 kontaktných hodín ľubovoľných školení agilných praktík.