Menu

Environmental Partnership Association

kurz a certifikácia MoP - Nadace Partnerství

„Nejvíce se mi líbily techniky pro definování portfolií. Oceňuji také podrobné vysvětlení informací v prezentaci."

Michal Veselý, Environmental Partnership Association