Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ochrana osobných údajov platná do 22.5.2018

Ochrana osobných údajov


Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie


Na požiadanie vám  POTIFOB, podľa možnosti obratom a písomne ​​oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na ondekova@potifob.com, kde vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.


Kódex ochrany údajov


Získavanie a spracovávanie osobných údajov


Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie na kurz, stiahnutím produktov zdarma a pod.


Bezpečnosť


POTIFOB prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.


Použitie a postúpenie osobných údajov


POTIFOB používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.


Možnosť odhlásenia


Chceme vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.


Cookies


POTIFOB používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.


Súhlas so spracovaním osobných údajov


Vyhlásenie predávajúceho:

POTIFOB sa zaväzuje plne rešpektovať dôvernosť Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami.
Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.


Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu:

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy POTIFOBj (meno vr. trvalého bydliska / údaje o SZČO vr. IČO a trvalého bydliska / názov spoločnosti vr. IČO a sídla), ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z., a to na obdobie do odvolania súhlasu.
Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.