Menu

VOP CZ, s.p.

kurzy a certifikácia PRINCE2 - VOP CZ

„Praktické cvičení na Practitioner ukázalo smysluplnost dodržet postup procesu PRINCE2. Je dobré, že jste nadnárodně akreditovaní a certifikát z Peoplecert.org má nějakou vypovídající hodnotu. Ostatním bych kurz doporučil, každý projektový vedoucí by měl znát metodiku řízení projektu.“

Absolvent kurzu PRINCE2