Menu

First Data

kurzy a certifikácia MSP Foundation a Practitioner - First Data

"Štefan je senior manažér a školiteľ s pozornosťu pre detail a hlbokými znalosťami rôznych metodík projektového riadenia. Pozorne počúva, čo hovoríte počas konzultácií i školení.

Priamo som s ním spolupracoval v rôznych spoločnostiach na rôznych business casoch. Urobil na mňa dojem svojou spoľahlivosťou a zameraním na zákazníka. Štefan je cieľavedomý profesionál a s radosťou ho odporúčam."

"Stefan is a detail oriented senior manager & lecturer with deep knowledge of various Project Management methodologies. He pays close attention to what you say during consultation & lectures.
I directly cooperated with him in various companies at various business cases. I was impressed with his reliability & customer focus. Stefan is a goal oriented professional & I would gladly recommend him."

Erik Lukáč, programme nanager, First Data Corporation