Menu

New Frontier Slovakia

kurzy a certifikácia PRINCE2 Foundation a Practitioner - New Frontier Slovakia

Otázka: Aké výhody ti znalosť metodiky PRINCE2 priniesla v porovnaní s časom, kedy si riadil svoje projekty bez znalosti tohto štandardu?

Odpoveď: "Návratnosť už behom prvého projektu." Anton Mrmus, školenie PRINCE2 absolvoval v auguste 2009.