Menu

Slovak Telekom

certifikačné kurzy PRINCE2, Agile Scrum a MSP, poradenstvo v riadení projektov - Slovak Telekom a Magyar Telekom

 

„Páčilo sa mi praktické cvičenie, kde sa aplikovala teória a objavili sa väzby, závislosti. Veľmi príjemné rodinné prostredie.“

Mária Kollárová, Slovak Telekom


„Školenie PRINCE2 Foundation je vstupnou bránou k metodikám projektového riadenia a jej výsledkom je celosvetovo uznávaný certifikát. Na prístupe spoločnosti POTIFOB oceňujem a vyzdvihujem to, že školenie je vďaka dlhoročnej praxi školiteľa v IT projektoch úzko previazané na problémy projektov v praxi. Optimálne je aj časovanie a dynamika školenia, ktoré poskytuje dostatočnú prípravu na certifikáciu, čo je potvrdené aj vysokým percentom úspešných certifikácií."

Ivan Svák, delivery consultant, Slovak Telekom


„Aj praktické cvičenie bylo dobré, aj výklad/  teória. Školiace priestory i občerstvenie sú super!!! Tiché a kľudné prostredie. Naozaj dobrá organizácia školenia ako aj priebeh v priestoroch, žiadne rušenie."

Martin Harenčár, Service platform development manager, Slovak Telekom


„Štefan počas našej spolupráce dokázal, že je veľmi systematická osoba s výborným štruktúrovaným myslením, hlbokými znalosťami projektového riadenia i nadšením preň. Obľúbila som si jeho kľudný a profesionálny prístup ku každej výzve či identifikovanému problému, ktorý vždy prispieval k optimizmu i nadšeniu našeho tímu."

Lucia Mušková, projektový manažer, Slovak Telekom


„Najviac sa mi páčilo predstavenie teórie a interakcia k témam. Bol som spokojný s materiálmi, trénerom, škoiacimi priestormi i občerstvením. Naozaj dobrá kvalita, priebeh a tempo samotného školenia. Odporúčam."

Peter Šuba, delivery manager a projektový manažér, Slovak Telekom


"Najviac sa mi páčila praktická časť kurzu. Veľmi dobre spracované materiály, príjemná atmosféra na školení. Veľmi príjemný a nenútený prístup školiteľa. Štandard je vysoký, udržte si ho :). Odporúčam."

Lucia Čechová, špecialista customer experience, Slovak Telekom


„Páčili sa mi praktické cvičenie a záverečná diskusia k opakovaniu. Priestory sú naozaj skvelé. Oceňujem vašu organizáciu, ústretovosť, formu občerstvenia, vybavenie školiacej miestnosti, expertnosť trénera, ... Ďakujem za školenie.”

Natália Zorvanová, Manager of Business Excellence, Slovak Telekom