Skočiť na hlavný obsah
Menu

DASA DevOps Fundamentals 3, Coach a Leader

Výraz DevOps je spojenie slov 'Development' - vývoj a 'Operations' - prevádzka. DevOps je súbor najlepších praktík, ktoré kladú dôraz na spoluprácu a komunikáciu IT profesionálov (vývojárov, operátorov a podporných zamestnancov) v životnom cykle aplikácií a služieb. To vedie k:

 • nepretržitej integrácii - ľahkému odovzdávaniu z vývoja do prevádzky a podpory
 • nepretržitému nasadzovaniu - kontinuálnemu alebo čo najčastejšiemu vydávaniu
 • nepretržitej spätnej väzbe - vyhľadávaniu spätnej väzby od stakeholderov v každej etape životného cyklu

DevOps mení spôsob, akým jednotlivci premýšľajú o svojej práci. DevOps si cení rozmanitosti práce, podporuje procesy akcelerujúce mieru, vo ktorej si firmy uvedomujú hodnotu a meria efekt sociálnych i technických zmien. DevOps je spôsob myslenia aj práce, ktorý umožňuje jednotlivcom i organizáciám vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné postupy.

Úspešný DevOps:

 • má kultúru bez obviňovania, ktorá zdieľa príbehy a rozvíja empatiu, umožňuje ľuďom a tímu precvičovať svoje zručnosti efektívne a trvalo
 • poskytuje aplikácie a služby pre výrobu Just-in-Time (JIT)
 • zabezpečuje kontinuitu IT služieb pomocou risk based prístupu k potrebám businessu
 • riadi celý životný cyklus aplikácií a služieb, vrátane podmienok konca životnosti (end-of-life)

Školenie DevOps Fundamentals dáva účastníkom základnú znalosť DevOps. Ponúkame ho v najnovšej verzii 3.0. Po kurze je možné absolvovať rovnomennú certifikačnú skúšku DASA.

DevOps líder je zodpovedný za vedenie iniciatívy DevOps a vytvorenie rámca pre tímy na škálovanie a dosiahnutie maximálnej hodnoty pre biznis. Tento certifikačný program pomáha lídrom pochopiť vedenie v kontexte DevOps, rozoberá modely rozvoja vedenia, budovanie tímov a transformáciu organizácie.

DevOps kouč pomáha členom tímu a ďalším zainteresovaným stranám v organizácii aplikovať koncepty a princípy DevOps v rámci svojej organizácie. Kouč dohliada na transformáciu a vedie organizáciu na ceste budovania vysoko výkonných tímov.

Cieľová skupina

DevOps je najznámejší v oblasti softvérového vývoja a prevádzky IT, ale jeho princípy sú využiteľné aj v projektoch IT služieb a ďalších oblastiach. Školenia a certifikácia DevOps Fundamentals sú vhodné pre každého profesionála, ktorý chce doplniť svoje vedomosti o najnovší vývoj v riadení ICT, pracuje v tíme využívajúcom DevOps alebo v spoločnosti, ktorá zvažuje prechod na spôsob práce podľa DevOps. Cieľová skupina zahŕňa najmä:

 • vývojárov aplikácií alebo služieb a Product Ownerov
 • Scrum Mastrov
 • projektových manažérov
 • test inžinierov
 • test manažérov
 • manažérov IT služieb
 • procesných manažérov
 • Lean IT Practitionerov.

Pokročilé školenia a certifikácia Coach a Leader sú, ako vyplýva z ich názvu, určené pre DevOps koučov a lídrov.

U úrovne Fundamentals nie sú potrebné žiadne vstupné znalosti. Výhodou však sú aspoň základné znalosti Agile, napr. na úrovni absolventov nášho kurzu Scrum Master I + základy Agile, a ITSM. Úrovne Coach a Leader predpokladajú vstupné znalosti zodpovedajúce absolventom kurzu DevOps Fundamentals, hoci jeho absolvovanie nie je podmienkou.

 

Kontext certifikácií DASA DevOps Fundamentals, Coach a Leader

Tieto skúšky sú súčasťou kvalifikačného programu DASA a boli vyvinuté medzinárodnou komunitou odborníkov. DASA je vedúca otvorená globálna komunita pre rozvoj zručností v oblasti Agile a DevOps.

Všetky certifikácie DASA platia doživotne.

 

Metódy výučby

Na našich kurzoch DevOps používame kombináciu výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V rámci kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku DevOps kandidáti píšu po kurze. Skúška sa píše v angličtine a má podobu multiple choice testu.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Skúšky sa píšu výlučne online s dohľadom na diaľku.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Termíny konania

Naše certifikačné kurzy DevOps realizujeme ako otvorené a vnútrofiremné, virtuálnou aj prezenčnou formou.

Termíny verejných kurzov nájdete v našom interaktívnom kalendári, cez ktorý si ich môžete aj priamo objednať.

 Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení DevOps, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov DevOps Fundamentals 3.0 je 990 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály ku kurzu (v angličtine). Cena certifikačnej skúšky DASA DevOps Fundamentals pri jej kúpe spolu s kurzom je ďalších 210 € na osobu (v cene je zahrnutý bezplatný 2. pokus). Kurz môžete absolvovať aj bez skúšky.

Cena verejných kurzov DevOps Coach je 2 499 € na osobu vrátane certifikačnej skúšky DASA (v cene je bezplatný 2. pokus).

Cena verejných kurzov DevOps Leader je 2 999 € na osobu vrátane certifikačnej skúšky DASA (v cene je bezplatný 2. pokus).

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Pri prihlásení väčšieho počtu osôb z jednej organizácie na verejný kurz poskytujeme množstevné zľavy. Pre ich výšku nás  prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osôb, behov kurzu, rámcových termínov a Vašich kontaktných údajov.

Pre cenovú ponuku vnútrofiremných kurzov nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.