Skočiť na hlavný obsah
Menu

Poradenstvo v riadení projektov, vývoja a služieb podľa Vašich potrieb

Poskytujeme poradenstvo od konzultácií a workshopov s našimi najskúsenejšími konzultantmi a lektormi zameraných na riešenie konkrétnych výziev Vášho riadenia projektov, vývoja produktov alebo služieb cez coaching:

  • projektových sponzorov (executives)
  • projektových manažérov
  • pracovníkov projektových kancelárií/ PMO

až po:

  • poradenstvo a nástroje pre rozvoj ľudí a spôsobilostí v súlade so zvoleným modelom vyspelosti (maturity model) - napr. unikátny hodnotiaci nástroj KOAN-PM
  • odbornú pomoc pri vypracovaní metodiky projektového riadenia Vašej spoločnosti vrátane predlôh (šablón) riadiacej dokumentácie
  • poradenstvo pri výbere vhodného softvéru na podporu projektového manažmentu
  • odbornú podporu pri budovaní a prevádzke systému kariérneho rozvoja v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií
  • odbornú pomoc pri ucelenom zavedení moderného, efektívneho systému projektového riadenia postaveného na vedúcich medzinárodných štandardoch
  • prevzatie roly Vášho externého "centre of excellence" či quality assurance pre oblasť projektového, programového a portfólio manažmentu

poradenstvo

 

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako by sme Vám mohli pomôcť?

Ak áno, kontaktujte nás prosím. Úvodná konzultácia je bezplatná.

Niekoľko modelových príkladov, kedy sa Vám môže oplatiť investovať do projektového riadenia, nájdete tu.

 

Naše vybrané referencie poradenstva v projektovom manažmente

“Stefan has been working as my PM consultant for quite some time now and I have to tell you he is not your regular project manager and consultant. What defines Stefan's project management expertise is the unique combination of his profound knowledge of project management concepts/ solutions and his thorough understanding and innovative application of Theory of Constrains in ensuring optimal project performance. What makes him different from other consultants, however, is his refined sense for creating the best solution to fit the overall organizational scheme and to capitalize on overall project performance. Beyond being highly professional, Stefan has inspired me as a person with his knowledge and very warm personality. I am looking forward to many productive years and $$$ with Stefan on my side :).”

Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Sandra Kumorowski, Chief Business Advisor & Owner, Enakta LLC

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov


 

“Štefan počas našej spolupráce preukázal, že je veľmi systematická osoba s výborným štruktúrovaným myslením, hlbokými znalosťami projektového riadenia i nadšením preň. Obľúbila som si jeho pokojný a profesionálny prístup ku každej výzve alebo identifikovanému problému, ktorý vždy prispieval k optimizmu i nadšeniu nášho tímu.”

Lucia Mušková, projektový manažér, Slovak Telekom (T-Com)

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov


 

“Stefan Ondek is a sincere and excellent Business Consultant. Knows what he's doing and what he's talking about. His experience in his field of work is unique. Sense of humor, reliable. This is the man you need for your business to run better and smoother.”

Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity

Brosnan Lockesley, Teacher/ Personal Trainer/ Director, BL Language

 

Naše vybrané referencie - riadenie projektov a programov

“Štefan je bystrý a precízny partner a tímový hráč. Oceňujem jeho nadšenie pre projektový manažment a presné riadenie času.”

Jozef Brun, Account Manager, Logica

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov


 

“Poznám Štefana ako projektového manažéra so silnými analytickými schopnosťami a nezávislým pohľadom, efektívne koordinujúceho interných i externých kolegov, jasne informujúceho sponzora a senior manažment o stave a potenciálnych problémoch a súčasne odporúčajúceho alternatívy s pomenovaním ich plusov aj mínusov. Štefan okrem toho preukázal aj hlboké teoretické znalosti v rôznych oblastiach projektového riadenia.”

Rostislav Mayer, Head of Change Management Office, VÚB banka

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov

“Stefan acted in the role of Project Manager for a large upgrade program at the Bank. During this time he performed well and applied sound project management skills to a complex and logistically difficult project.”

Jon Locke, Chief Risk Officer, VÚB banka

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov

“Bol som členom projektového tímu, ktorý viedol Štefan. Štefan sa prejavil ako profesionálny a priateľský manažér s otvoreným prístupom. Spolupráca s ním bola dobrá a užitočná.”

Maroš Palovčák, vedúci tímu riadenia zabezpečení, divízia riadenia rizík, VÚB banka

poradenstvo v oblasti projektového riadenia, riadenie projektov


 

“Bola som členkou hlavného tímu projektu Národné Dni Kariéry 2000 vedeného Štefanom. Štefan výborne koordinoval a riadil tím pracujúci spolu celý rok, čoho výsledkom bolo veľmi úspešné podujatie.

Lucia Bartošová, členka organizačného výboru Národných dní kariéry 2000, AIESEC

riadenie projektu Národné Dni Kariéry