Skočiť na hlavný obsah
Menu

Predĺženie akcie PeopleCert "kúpte si členstvo a predĺžime vám certifikáty". 31.12.2023 ukončujeme spoluprácu s PeopleCertom.

Predĺženie akcie PeopleCert "kúpte si členstvo a predĺžime vám certifikáty". Koniec spolupráce s PeopleCertom.

Ako sme Vás informovali už pred niekoľkými mesiacmi, PeopleCert, monopolný dodávateľ certifikačných skúšok ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® a 100%ý vlastník spoločnosti AXELOS - držiteľa práv duševného vlastníctva k nim rozhodol, že spätne skracuje platnosť všetkých certifikátov na tri roky od dátumu vystavenia uvedeného na certifikáte a všetky nové certifikáty vydáva už len s trojročnou platnosťou.

Držiteľom certifikátov vydaných do 30.6.2020 dal PeopleCert pôvodne termín do 1.7.2023 na obnovu certifikátu s tým, že po márnom uplynutí tejto lehoty bude pri ich zázname v registri úspešných kandidátov uvedené, že na zosúladenie daného certifikátu s novými pravidlami certifikácie je potrebné si certifikát obnoviť.

Následne PeopleCert ponúkol všetkým, ktorí si do 30.6.2023 vrátane kúpia ročné členstvo "AXELOS Membership", predĺženie certifikátov o 3 roky od dátumu kúpy členstva. 13.7.2023 PeopleCert túto (k 1.7.2023 ukončenú) "akciu" predĺžil do 31.8.2023 a v septembri ju opäť predĺžil, aktuálne do konca roka 2023.

Od spätného skrátenia platnosti certifikátov, najmä tých, ktoré boli pôvodne vystavené ako doživotne platné, sa opätovne dôrazne dištancujeme. Takisto sa opätovne dištancujeme od schémy "kúpte si predĺženie platnosti Vašich certifikátov". Oboje je v hrubom rozpore s našimi firemnými hodnotami a misiou. Preto sme prehodnotili spoluprácu s PeopleCertom a k 31.12.2023 ju ukončujeme.

Vyššie uvedené informácie publikujeme ako službu pre našich zákazníkov, ktorí u nás v minulosti absolvovali prípravné kurzy a certifikačné skúšky štandardov AXELOS.

Ďalej PeopleCert začal záujemcom o kurzy ITIL, PRINCE2 a PRINCE2 Agile vnucovať svoje oficiálne školiace materiály (OTM), pričom za ne účtuje spolu so skúškou bez ohľadu na to, či ich budú používať, a to aj vtedy, keď poskytovateľ, u ktorého kurz absolvujú, používa svoje vlastné, PeopleCertom akreditované školiace materiály. OTM ani samotný PRINCE2 Agile pritom nie sú zladené s PRINCE2 7 a PeopleCert zatiaľ ani neoznámil termín, kedy k zladeniu dôjde. Preto:

  1. sme k 31.8.2023 ukončili poskytovanie verejných kurzov PRINCE2 Agile
  2. k 22.12.2023 ukončujeme poskytovanie kurzov ITIL, PRINCE2 a PRINCE2 Agile vrátane e-learningových (e-learningový kurz si je možné zakúpiť najneskôr 22.12.2023 za podmienky jeho úhrady do 28.12.2023).

Zároveň si Vás dovoľujeme opätovne informovať, že naše portfólio sme rozšírili a ďalej rozširujeme o kurzy, ktoré nie sú závislé na spoločnosti PeopleCert. Jedná sa napr. o kurzy minimalistického voľne použiteľného systému projektového riadenia P3.express podporovaného EÚ s certifikáciou CertN, riadenia IT služieb (ITSM) s akreditáciou a certifikáciou Professional Designations, školenia DevOps s akreditáciou a certifikáciou DASA či kurzy obľúbených softvérových nástrojov JIRA a Confluence.