Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ako si vybrať správnu certifikáciu a kurz projektového riadenia?

Porovnanie certifikátov riadenia projektov i programov pre uľahčenie Vášho rozhodovania

PROJEKTOVÁ ROLA P3.express PeopleCert PMI® IPMA®
programový manažér / projektový riaditeľ x MSP Practitioner PgMP IPMA A
senior projektový manažér x x x IPMA B
projektový manažér

Practitioner

PRINCE2 Practitioner PMP IPMA C
člen riadiaceho tímu projektu x PRINCE2 Foundation CAPM IPMA D

 

Pri výbere Vám pomôže, keď si zodpoviete tieto kľúčové otázky:

1. Ako rýchlo sa potrebujete certifikovať ? Najrýchlejšiu cestu ponúka P3.express, kde je možné zložiť online certifikačnú skúšku hneď po jej zakúpení. V prípade úspechu získate elektronický certifikát prakticky ihneď.

U certifikácií PRINCE2 je potrebné počítať s tým, že voľné termíny skúšok môžu byť dostupné až niekoľko dní od objednania skúšky a finálny výsledok skúšky je dostupný do 3 pracovných dní.

U certifikácií PMI je potrebné počítať s časom na samoštúdium po prípravnom kurze, s časom na vyplnenie prihlášky na skúšku, jej posúdenie a prípadný audit zo strany PMI, s časom na výber a rezerváciu jej termínu i miesta, ak ju neabsolvujete online a s časom na samotné absolvovanie. Celý proces je možné pri patričnom sústredení zvládnuť v časovom horizonte niekoľkých týždňov u CAPM a PMP resp. niekoľkých mesiacov u PgMP.

Najpomalšou cestou sú certifikácie IPMA, kde môže certifikačný proces, najmä na vyššie úrovne, pri ktorých sa vyžaduje predloženie podrobnej správy o odriadených projektoch, jej posúdenie hodnotiteľom atď. trvať niekoľko mesiacov.

2. Ktorý systém či štandard projektového riadenia vyžadujú Vaši zákazníci?

3. Ktorý štandard či systém projektového riadenia používajú Vaši dodávatelia?

4. Vstupné požiadavky na certifikáciu podľa ktorého štandardu spĺňajú potenciálni kandidáti? Najmenšie vstupné prekážky kladie certifikácia P3.express. Čo neznamená, že by bola menej hodnotná. Iba sa riadi filozofiou, že to, čo kandidát vie, sa ukáže na skúške.

Preto nevyžaduje - na rozdiel od certifikácií PMI a IPMA - vykazovanie, koľko hodín školení projektového riadenia ste absolvovali, koľko hodín ste strávili vedením jednotlivých procesov projektového riadenia alebo ktoré "kompetenčné oblasti odborníka na projektové riadenie" ste použili vo Vašich projektoch.

5. Ako dobre potenciálni kandidáti ovládajú anglický jazyk? Certifikáciu PRINCE2 a IPMA je možné absolvovať v slovenčine (PRINCE2 Practitioner v češtine), ostatné iba v angličtine. V certifikačnej platforme P3.express však je dostupný strojový približný preklad otázok do ľubovoľného jazyka vrátane slovenčiny.

6. Aké sú náklady na udržanie certifikácie? Platnosť certifikátov PRINCE2 je od roku 2023 časovo obmedzená na 3 roky. Certifikáty PRINCE2 si je možné obnoviť opätovným zložením skúšky príslušnej úrovne, zložením vyššej úrovne skúšky toho istého produktu, inej skúšky z tej istej rodiny produktov (napr. PRINCE2 a MSP tvoria jednu takúto rodinu) alebo priebežným zbieraním tzv. bodov osobného rozvoja - CPD points v rámci "Continual Professional Development" programu od PeopleCertu. Posledná možnosť si však vyžaduje platenie ročného "členstva" PeopleCertu vo výške cca 140 € ročne.

Kandidát sa môže na opätovné zloženie skúšky pripraviť samoštúdiom alebo absolvovať akreditovaný prípravný kurz (prezenčný alebo virtuálny/ online), prípadne využiť náš cenovo výhodnejší e-learningový kurz.

U MSP je to obdobné.

Na udržanie certifikátov PMI PMP a PgMP je nutné zbierať tzv PDU (Profesional Development Units), aspoň raz za 3 roky ich vykázať PMI a zaplatiť recertifikačný poplatok. Na získanie dostatočného počtu PDU sa je potrebné priebežne ďalej vzdelávať v riadení projektov/ programov absolvovaním ďalších školení, konferencií, prednášaním, písaním článkov a pod. Nestačí "len" riadiť projekty/ programy - za to by ste nenazbierali dosť PDU.

Certifikáty PMI CAPM a IPMA D po 5 rokoch exspirujú a je nutné znovu absolvovať plnú certifikačnú skúšku.

Certifikáty IPMA C, B a A platia 5 rokov. Na ich predĺženie je nutné požiadať o recertifikáciu, vykázať, aké projekty/ programy/ portfóliá kandidát riadil a splniť ďalšie podmienky, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Recertifikácia je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka príslušnej národnej členskej asociácie IPMA.

 

7. Stačí Vám certifikácia iba podľa jedného štandardu projektového riadenia?

 

Ak začínate dávať riadeniu Vašich projektov systém, odporúčame Vám:

  • použiť P3.express ako základný systém vzhľadom k jeho praktickosti a priamočiarosti
  • podľa potreby ho dopĺňať o nástroje a techniky projektového riadenia poskytované štandardmi PRINCE2, PMI, prípadne IPMA
  • obdobne postupovať pri výbere certifikácie - ako "zdravý základ" zvoliť P3.express Practitioner a pre vybraných pracovníkov ako nadstavbu pridať ďalšie certifikácie podľa ich rolí a potrieb Vašej organizácie.

 

PRINCE2, PMI, IPMA

vysvetlenie a porovnanie v 3 minútach

PRINCE2 vs Body of Knowledge

porovnanie a ich kombinácia

 

V prípade, že potrebujete v týchto veciach poradiť, radi Vám pomôžeme - kontaktujte nás prosím.