Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ako si vybrať správnu certifikáciu a kurz projektového riadenia?

Porovnanie certifikátov riadenia projektov i programov pre uľahčenie Vášho rozhodovania

PROJEKTOVÁ ROLA AXELOS® PMI®   IPMA®
programový manažér / projektový riaditeľ MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner PgMP   IPMA A
senior projektový manažér x x   IPMA B
projektový manažér

PRINCE2 Practitioner

PMP   IPMA C
člen riadiaceho tímu projektu PRINCE2 Foundation CAPM   IPMA D

 

Pri výbere Vám pomôže, keď si zodpoviete tieto kľúčové otázky:

1. Ako rýchlo potrebujete certifikovať ? Najrýchlejšiu cestu ponúka PRINCE2, kde je možné zložiť certifikačnú skúšku priamo na záver akreditovaného kurzu. V prípade úspechu získate certifikát do 3 pracovných dní.

U certifikácií PMI je potrebné počítať s časom na samoštúdium po prípravnom kurze, vyplnenie prihlášky na skúšku, jej posúdenie a prípadný audit zo strany PMI, po pripustení ku skúške na výber a rezerváciu jej termínu i miesta a samotné absolvovanie. Celý proces je možné pri patričnom sústredení zvládnuť v časovom horizonte niekoľkých týždňov u CAPM a PMP resp. niekoľkých mesiacov u PgMP.

Najpomalšou cestou sú certifikácie IPMA, kde môže certifikačný proces, najmä na vyššie úrovne, pri ktorých sa vyžaduje predloženie podrobnej správy o odriadených projektoch, jej posúdenie hodnotiteľom atď. trvať niekoľko mesiacov.

2. Ktorý štandard projektového a/ alebo programového riadenia vyžadujú Vaši zákazníci? Na Slovensku a v Európe je najžiadanejším štandardom PRINCE2, najmä v odvetviach informačných a telekomunikačných technológií, finančníctva a vo verejnej správe.
V Amerike, najmä v USA, zas sú najviac používané štandardy PMI, ktoré sú často aj preferované v pôvodom amerických spoločnostiach.

3. Ktorý štandard/ ktoré štandardy projektového a/ alebo programového riadenia používajú Vaši dodávatelia?

4. Vstupné požiadavky na certifikáciu podľa ktorého štandardu spĺňajú potenciálni kandidáti? Najmenšie vstupné prekážky kladie certifikácia PRINCE2. Čo neznamená, že by bola menej hodnotná. Iba sa riadi filozofiou, že to, čo kandidát vie, sa ukáže na skúške.

Preto nevyžaduje - na rozdiel od certifikácií PMI a IPMA - vykazovanie, koľko hodín školení projektového riadenia ste absolvovali, koľko hodín ste strávili vedením jednotlivých procesov projektového riadenia alebo ktoré "kompetenčné oblasti odborníka na projektové riadenie" ste použili vo Vašich projektoch.

5. Ako dobre potenciálni kandidáti ovládajú anglický jazyk? Certifikáciu PRINCE2 a IPMA je možné absolvovať v slovenčine (PRINCE2 Practitioner v češtine), ostatné iba v angličtine.

6. Aké sú náklady na udržanie certifikácie? PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL certifikáty vydané do konca roku 2019 platia doživotne. Platnosť všetkých ostatných certifikátov je časovo obmedzená. Certifikát si je možné obnoviť opätovným zložením skúšky alebo priebežným zbieraním tzv. bodov osobného rozvoja - CPD points (na zbieranie CPD points je potrrebné mať účet "myPRINCE2" u AXELOS, ktorý je spoplatnený). Kandidát sa môže na opätovné zloženie skúšky pripraviť samoštúdiom alebo absolvovať akreditovaný prípravný kurz (prezenčný alebo virtuálny, prípadne e-learningový). U MSP je to obdobné.

Na udržanie certifikátov PMI PMP a PgMP je nutné zbierať tzv PDU (Profesional Development Units), aspoň raz za 3 roky ich vykázať PMI a zaplatiť recertifikačný poplatok. To znamená povinnosť priebežne sa ďalej vzdelávať v riadení projektov/ programov absolvovaním ďalších školení, konferencií, prednášaním, písaním článkov a pod. Nestačí "len" riadiť projekty/ programy - za to by ste nenazbierali dostatok PDU.

Certifikáty PMI CAPM a IPMA D po 5 rokoch expirujú a je nutné znovu absolvovať plnú certifikačnú skúšku.

Certifikáty IPMA C, B a A platia 5 rokov. Na ich predĺženie je nutné požiadať o recertifikáciu, vykázať, aké projekty/ programy/ portfóliá kandidát riadil a splniť ďalšie podmienky, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Recertifikácia je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka príslušnej národnej členskej asociácie IPMA.

 

7. Stačí Vám certifikácia iba podľa jedného štandardu projektového riadenia?

 

Ak začínate dávať riadeniu Vašich projektov systém, odporúčame Vám:

  • použiť PRINCE2 ako základný štandard vzhľadom k jeho praktickosti a priamočiarosti
  • podľa potreby ho dopĺňať o nástroje a techniky projektového riadenia poskytované štandardmi PMI alebo prípadne IPMA
  • obdobne postupovať pri výbere certifikácie - ako "zdravý základ" zvoliť PRINCE2 Foundation a pre vybraných pracovníkov ako nadstavbu pridať ďalšie certifikácie podľa ich rolí a potrieb Vašej organizácie.

 

PRINCE2, PMI, IPMA

vysvetlenie a porovnanie v 3 minútach

PRINCE2 vs Body of Knowledge

porovnanie a ich kombinácia

 

V prípade, že potrebujete v týchto veciach poradiť, radi Vám pomôžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodné konzultácie sú bezplatné.

 

Detailné porovnanie našich kurzov projektového riadenia zahŕňajúce:

  • cieľovú skupinu
  • informácie o certifikačných skúškach a akreditácii
  • dĺžku trvania
  • jazyk výučby a materiálov
  • miesto konania
  • cenu
  • vstupné požiadavky k certifikačnej skúške nájdete v nižšie priloženej podrobnej tabuľke.
Priložené súbory